Организациона структура

1. СЛУЖБА УРГЕНТНЕ КАРДИОЛОГИЈЕ
"РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ
ИНТЕРВЕНТНИ КАРДИОЛОГ" Петровић проф. др сци. мед. Милован

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕНЗИВНЕ НЕГЕ
"НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВЕНТНОЈ КАРДИОЛОГИЈИ " Асис др Ковачевић Мила

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕЗ.НЕЗИ НИВОА 3 др Димић др Соња

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ др Бјелица Снежана
др Јараковић Милана
др Трајковић Милош
др Оалђе Лућија- Симона
др Панић Милица (рехабилитација)

ОДЕЉЕЊЕ ПРИЈЕМА И ТРИЈАЖЕ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛСТА У УРГ.СЛУЖБАМА И РЕАНИМАЦИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА " Сладојевић др Мирослава
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У УРГ.СЛУЖБАМА др Милованчев Александра
др Стеван Кеча


ОДЕЉЕЊЕ СРЧАНЕ СЛАБОСТИ
"НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛСТА У УРГ.СЛУЖБАМА " Дејановић проф. др Јадранка

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛСТА У УРГ.СЛУЖБАМА Попов др сци. мед Тања
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ Чемерлић Максимовић др Снежана
Тешић др Драгица
Дрљевић др Вања


ОДЕЉЕЊЕ ЗА АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ
"НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВ.КАРДИОЛОГИЈИ " др Миљевић Тихомир

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ др Радин Андреа
др Црномарковић Бранислав


2. СЛУЖБА ОПШТЕ КАРДИОЛОГИЈЕ И
"РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНКСЕ СЛУЖБЕ
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛСТА У КАРДИОЛОГИЈИ" Стефановић др Маја
ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРВЕНТНЕ КАРДИОЛОГИЈЕ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВ.КАРДИОЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА" Бикицки мр сци. мед. Мирослав

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВ.КАРДИОЛОГИЈИ др сци. мед. Чањи Тибор
проф. Др Јунг Роберт
др Томас Игор
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ др Чанковић Миленко
др Михајловић Бојан

ОДСЕК ЗА СТРУКТУРНЕ БОЛЕСТИ СРЦА
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВ.КАРДИОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА" Проф. др Игор Иванов
ОДСЕК ЗА ЕНДОВАСКУЛАРНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ИМИЏИНГ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВ.КАРДИОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА" Ивановић доц. др Владимир

ОДЕЉЕЊЕ НЕИНВАЗИВНЕ КАРДИОЛОГИЈЕ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА" Стојшић Милосављевић проф. др Анастазија

"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ" Живков Шапоња др.сци. мед. Драгослава
Стојшић др Снежана

ОДСЕК ЗА БОЛЕСТИ МИОКАРДА И ПЕРИКАРДА
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА" Грковић др Драгана

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ Бјелић др Снежана
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ др Пантић Теодора

ОДСЕК ЗА ВАЛВУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ
ШЕФ ОДСЕКА" Миљковић др Татјана

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ Павић Пољак др Јелена
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ Гвозденовић др Андреа
др Теодора Плавшић
КАБИНЕТ ЗА КАРДИОВАСКЛАРНИ ИМИЏИНГ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ
ШЕФ КАБИНЕТА" др Илић Александра

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ
Малетин др Милорад
Радишић др Биљана

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРВЕНТНЕ ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЈЕ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА" Сомер асист. др Далибор

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
др Андрић Стефан
др Кнезовић Владимир

"ОДЕЉЕЊЕ КАТЕТЕРИЗАЦИОНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ
И РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ"
"НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛСТА У ИНТЕРВ.КАРДИОЛОГИЈИ" Дебељачки мр сци. мед. Драган

ОДСЕК РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
ШЕФ ОДСЕКА" Комазец др Никола (радиологија)

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ-СПЕЦИЈАЛИСТА У РАДИОЛОШКОЈ ДИЈАГНОСТИЦИ
Лазаревић др Драган (радиолог)
Лазаревић др Александар (радиологија)

2. СЛУЖБА ОПШТЕ КАРДИОЛОГИЈЕ ИИ

"РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖЕБЕ
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИЛОГИЈИ" Ковачевић проф. др Драган

ОДЕЉЕЊЕ ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЈЕ СРЦА
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА” Чанковић прим. др Зоран
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
Ађић др Филип
др Срђан Малетин

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ХИПЕРТЕНЗИВНЕ БОЛЕСТИ СРЦА
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИЛОГИЈИ
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА" мр сци.мед. Стојиљковић Јадранка

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИЛОГИЈИ Чемерлић Ађић проф. др Нада
мр сци.мед. Јасна Кмезић Грујин
Вулин мр Александра
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
др Љуботина Андреа
Ергелашев др Сања


3.АМБУЛАНТНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА СЛУЖБА И ДНЕВНА БОЛНИЦА
"РУКОВОДИЛАЦ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖЕБЕ
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИЛОГИЈИ" Додић проф. др Слободан

ОДСЕК ЗА АМБУЛАНТНУ ФУНКЦИОНАЛНУ ДИЈАГНОСТИКУ
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ - ШЕФ ОДСЕКА Тадић др Снежана

ОДСЕК СРЧАНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
"ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СУБСПЕЦИЈАЛИСТА У КАРДИОЛОГИЈ
ШЕФ ОДСЕКАИ" Бјелобрк др Марија