o_nama

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

- О клиници
- Доктори на кардиологији
- Резултати кардиологије
- Услуге кардиологије
- Наука и настава
- Организациона структура

О клиници

Клиника за кардиологију је део Института за кардиоваскуларне болести Војводине од дана оснивања, 16. новембра 1977. године. Пре пресељења у новоформирани Институт у Сремској Каменици, Клиника је била у саставу Интерне клинике Покрајинске болнице у Новом Саду. Приликом формирања Института, у оквиру Клинике за кардиологију основан је и Центар за рехабилитацију кардиоваскуларних болесника на Андревљу, који је радио од 1975. године до 1980. године.
Почетни развој Клинике великим делом је везан за њеног првог директора, проф. др Светислава Трифуновића. Његове организационе, стручне и научне референце су помогле успешном стварању здравствене, образовне и научне установе на територији Покрајине Војводине. Касније године и резултати рада показују да углед Клинике за кардиологију и Института премашује територијалне оквире и да је реч о висококвалитетној установи како у тадашњој Србији и Југославији, тако и шире. Клиника данас сарађује са еминентним европским и светским стручњацима и установама у едукацији, научним, истраживачким и здравственим пројектима, као и лечењу најтежих болесника.

Клиника за кардиологију располаже са јединицом интензивне кардиолошке неге, одељењем полуинтензивне неге, 26 болесничких соба, поликлиником, пријемном амбулантом, дневном болницом, МСЦТ и портабилним рендген апаратом, 4 ангио сале за хемодинамичне и ритмолошке процедуре. Клиника такође располаже кабинетима за ехокардиографију, кардиолошку рехабилитацију, ритмологију, едукацију болесника, спироергометрију и ергометрију. Клинику чине и запослени лекари (линк), медицинске сестре и техничари, физиотерапеути и сво остало медицинско и немедицинско особље. Рад Клинике се стално унапређује едукацијом запослених, набавком нове и савремене опреме, те увођењем нових дијагностичких и терапијских метода.
Клиника је установа терцијарног нивоа здравствене заштите за Покрајину Војводину (око 2 милиона становника), али такође обавља и здравствену заштиту секундарног нивоа за град Нови Сад и цео Јужнобачки округ (око 600 хиљада становника). На Клинику се хитно примају болесници из целе Војводине са СТ елевираним акутним инфарктом миокарда, ради хитне катетеризације и примарне перкутане коронарне интервенције, у оквиру војвођанске СТЕМИ мреже. На Клиници се сваке године хоспитално испитује и лечи око 7000 пацијената, од којих се око две трећине прима као хитни случајеви. Преко2.000 пацијената годишње бива примљено у Јединицу интензивне кардиолошке неге, од чега преко хиљаду пацијената са акутним инфарктом миокарда. На Клиници се лечи велики број тешких и комплексних кардиолошких болесника, често са придруженим Пулмолошка, неуролошким, хируршким, гастроентеролошким и другим обољењима. Резултати лечења и рада Клинике су у рангу светских стандарда.
На Клиници за кардиологију се обављају и научна и наставна делатност, везана за Медицински факултет у Новом Саду, као и едукација јавности у склопу примарне превенције кардиоваскуларних обољења.
Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, у чијем је саставу Клиника за кардиологију, додељено је решење о акредитацији од јануара 2022. године. На Клиници се примењује и решење интегрисаног система менаџмента (ИСМ) са процесима рада које дефинишу ИСО Стандарди: 9001; 14001; 18001; 17025. Имплементирани ИСМ и спремност запослених да га спроводи, као и високи квалитет рада и стално стручно и научно усавршавање запослених, представљају основу за високо достигнуте стандарде лечења кардиоваскуларних болесника, како данас, тако и у будућности.

Клинику за кардиологију чине 3 служби и 14 одељења:

I. Служба за ургентну кардиологију

1. Одељење хитног пријама и тријаже
Почела је са радом у просторијама приземља зграде Института, да би се нешто касније преместила у сутерен, где се и сада налази обезбеђују здравствену заштиту, како хитну, тако и одложену током 24х, седам дана у недељи, током читаве године, како болесницима са подручја Новог Сада и региона Јужнобачког округа, тако и другим болесницима са територије читаве Војводине и Србије. Током једне године се прегледа више од 7.000 пацијената.

2. Јединица интензивне кардиолошке неге (Коронарна јединица)

Основана је 1973. године, као саставни део кардиолошког одељења Интерне клинике у Новом Саду. Заједно са кардиолошким одељењем, 1977. године се сели у ИКВБВ - III спрат. Формирање јединице интензивне неге за лечење кардиоваскуларних болесника је неопходна последица евидентне експанзије кардиоваскуларних болести у том периоду, а тренд се одржава до данас. Коронарна јединица је у прво време имала само четири болесничке постеље, а данас 15.

3. Одељење за акутни коронарни синдром
На одељењу се збрињавају са акутним коронарним синдромом. Располаже са 10 болесничких постеља.

4. Одељење дневне болнице.
Дневна болница омогућава квалитетније и брже збрињавање кардиолошких болесника


II. Служба за инвазивну кардиологију

1. Одељење инвазивне кардилогије и одељење за коронарну патофизиологију
Званично је основано 1979. год. Прва катетеризација и селективна коронарографија урађене су 1981. год, а 1982. први пут је рађен пацијент са акутним инфарктом миокарда методом интракоронарне тромболизе, а урађена је и прва перкутана коронарна балон ангиопластика (ПТЦА). 2002. год. је урађена прва перкутана коронарна интервенција (ПЦИ). Од 2008. год. Институт ради интервентне процедуре у акутном инфаркту, током 24х, 7 дана у недељи, 365 дана у години прво за град Нови Сад, а касније и за тер poиторију целе Војводине. Такође се примењује и третман структурних болести срца (ТАВИ, перкутано затварање АСД). Одељење се састоји и од одсека за радиолошку дијагностику где се ради ЦТ прегледи, а такође се изводе и интервентне радиолошке васкуларне процедуре.

2. Одељење за инвазивну електрофизиологију
Одељење се састоји од стационара (III спрат), кабинета за 24х Холтер мониторинг (зелена зграда), и Електрофизиолошке лабораторије (II спрат, Каменица 2). У лабораторији се раде најсложеније електрофизиолошке процедуре.

3. Одељење за електростумулаторе срца
Налази се на другом спрату Каменице 2. Састоји се од стационара и ангио сале где се уграђују пејсмејкери (ВВИ, ВДД, ДДД), кардиовертер дефибрилатори (ИЦД), пејсмејкери за ресинхронизацину терапију (ЦРТ, ЦРТ-Д).III. Служба опште кардиологије


1. Одељење за кардиоваскуларни имиџинг и функционалну дијагностику
Од свог формирања 1977. год, ау складу са техничко - технолошким развојем, уводи и усавршава и неинвазивне дијагностичке процедуре у кардиологију васкуларној медицини. Почело се са Ергометрија, поликардиографијом и осцилографијом. Исте године се оснива ехокардиографски лабораторија, а нешто касније и ангиографски лабораторија. Данас одељење има три одсека: Одсек за ехокардиографију (ултразвук срца), Одсек за неинвазивну ангиологу (Доплер кабинет) и Одсек за функционалну дијагностику (Ергометрија и спироергометрија).

2. Одељење за хипертензију
Одељење се састоји из два одсека: Одсек за поликлиничко испитивање и Одсек за стационарно лечење. Налази се на II. спрату Института. Од 1995. год. уведена је метода Холтер 24-часовног амбулаторног мерења крвног притиска са ЕКГ записом. Тренутно поседује 20 апарата и годишње се уради око 3.500 прегледа.

3. Одељење за структурне болести срца и перикарда
Ово одељење баве се дијагностиком и лечењем пацијената са различитим кардиоваскуларним болестима. Њигова улога је незаобилазна и немерљива у правилном лечењу веома често значајно угрожених пацијената.


4. Одељење за срчану слабост
На одељењу се обавља дијагностика и лечење пацијената са срчаном инсифицијенцијом. Такође се ради и припрема пацијената за трансплантацију срца и имплантацију механичке циркулаторне потпоре.

5. Одељење за кардиоваскуларну рехабилитацију
Формирано је у новембру 2013. год. на III. спрату и од изузе-тног је значаја за велики броји кардиоваскуларних пацијената, а нарочито након леченог акутног инфаркта миокарда и нестабилне ангине пекторис. Учинак и потребе кардијалне рехабилитације се јављају и код пацијената са срчаном слабошћу, након кардиохируршких операција. Пацијенти се укључују у програм рехабилитације који повећава функционалне способности пацијената, смањује физиолошке и психолошке симптоме болести, редукује ризик од изненадне смрти или реинфаркта и повећава квалитет живота.

6. Одељење специјалистичких кардиолошких амбуланти.
На одељењу се раде амбуланти прегледи и контроле пацијената. Сви лекари специјалисти учествују у његовом раду.