ДОБРО ДОШЛИ!

Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине

Образовна, здравствена и научна установа, 
настала из потребе да се у Војводини ефикасно збрињавају
оболели од кардиоваскуларних болести.
Оснивач ИКВБВ је Извршно веће АП Војводине.

ВИШЕ О НАМА
Direktor

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Александар Реџек

Обољења срца и крвних судова су и данас најчешћа у популацији и поред бројних превентивних мера које се предузимају. Она су, нажалост, одговорна за више од педесет процената свих смртних исхода. Поред тога, болести срца значајно нарушавају квалитет живота оболелих и њихову радну способност, захтевајући често туђу негу и помоћ. Из ових разлога она су значајан проблем за читаву друштвену заједницу, а њихово ефикасно лечење мора бити приоритетни циљ.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је у својих четрдесет година постојања посвећен лечењу најтежих кардиоваскуларних болесника, са резултатима у рангу водећих центара широм света. Пацијент је увек био и биће у центру пажње, а за квалитет лечења важи да данас мора бити боље у односу на јуче. Да би сутра постало ново квалитетније данас, Институт је успоставио мостове сарадње са престижним центрима из земље и иностранства у циљу размене знања и искустава, а све у интересу наших пацијената. Опширније...

Само у протеклих неколико година су уведене бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике, које доприносе још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове. Ови успеси су и логичан след богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.
Захваљујући подршци Владе АП Војводине и Секретаријата за здравство, уложена су значајна средства за куповину најсавременије опреме. У току 2017. године у пуном капацитету је почео са радом објекат Каменица 2, где се налази најсавременија сала, која омогућује спровођење најкомплекснијих електрофизиолошких процедура, и нова интензивна нега Клинике за кардиохирургију. У плану је и комплетна реконструкција објекта Каменице 1 за коју је израђен пројекат.
Активности Института су усмерене и на унапређење лечења кардиоваскуларних обољења на подручју читаве Покрајине. Један од значајних пројеката Владе АП Војводине реализованих уз подршку Института јесте отварање нових центара за интервентну кардиологију у Суботици, Сомбору и Зрењанину, чиме су сви болесници са акутним инфарктом, где год се налазили, добили једнаку шансу за живот.
На крају, свим нашим драгим пацијентима желим да поручим да је Институт сигурна кућа за ваше срце и да се захвалим свима запосленима на високопрофесионалном и преданом раду.
Будућност... свакако трансплантација срца, миниинвазивна кардиохирургија, транскатетерско лечење комплексних структурних болести срца.

Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

IPA

NAZIV PROJEKTA: „Development of Cross Border Cardiovascular Diseases Teleconsultation Network in Health Institutions“ (HR-RS 294 Heart Net)
VODEĆI PARTNER: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Partner na projektu: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Program sufinanciran iz fondova Europske unije ERDF i IPA II. Opšti cilj Interreg IPA programa saradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. je ojačati socijalni i teritorijalni razvoj prekograničnog područja primenom zajedničkih projekata i aktivnosti.
Ukupan budžet projekta iznosi 1.170.481,77 eur. Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. sufinancira 85% budžeta ili 994.909,49 eur.

PERIOD TRAJANJA PROJEKTA: 01.07.2019. – 30.11.2021.

RUKOVODILAC PROJEKTA: prof. dr Ilija Srdanović, kardiolog

PRIORITET PROGRAMA: Poboljšanje kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području

POSEBNI PRIORITETI PROGRAMA: Poboljšanje sposobnosti, kvaliteta veština i usluga u području javnog zdravstva i socijalnezaštite

SAŽETAK PROJEKTA: kliknite

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok mortaliteta u Srbiji i zemljama u regionu. Aterosklerotske kardiovaskulrane bolesti (eng. Atherosclerotic cardiovascular disease -ASCVD) čine najveći deo spektra kardiovaskulranih bolesti.

Iako se prema podacima iz preporuka za prevenciju kardiovaskulranih bolesti Evropskog udruženja kardiologa – ESC eng. European Society of Cardiology)1 uočava pad incidencije ASCVD u mnogim zemljama u Evropi, podaci dobijeni od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ukazuju da kardiovaskulrani uzroci mortaliteta čine 2017. godine 51.7% svih smrtnih ishoda u Srbiji. Tokom 2018. i 2019. godine 51.8% svih smrtnih ishoda u Srbiji uzrokovane su takođe kardiovaskulranim bolestima2-4. Dakle, iako se u razvijenim zemljama Evropske Unije registruje pad incidencije ASCVD i istovetni pad mortaliteta, nažalost u našoj zemlji i ovom delu Evrope to nije slučaj.

Projekat telemedicinske povezanosti između prekograničnih glavnih bolnica pružiće najbolju moguću medicinsku negu svim potencijalnim pacijentima u prekograničnom području, posebno starijim osobama, povezivanjem lokalnih regionalnih bolnica s bolnicama Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.

Telemedicina je deo medicine, sa specifičnostima pružanja usluge na daljinu5. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji – WHO (eng. World Health Organziation) , telemedicina nudi „Pružanje zdravstvenih usluga, gde je udaljenost kritičan faktor, od strane svih zdravstvenih radnika koji koriste informacione i komunikacione tehnologije za razmenu validnih informacija za dijagnozu, lečenje i prevenciju bolesti i povreda , istraživanja i evaluacije, i za kontinuiranu edukaciju pružalaca zdravstvenih usluga, a sve u interesu unapređenja zdravlja pojedinaca i njihovih zajednica“6.

WHO takođe napominje da je telemedicina snažno povezana sa informacionim i komunikacionim tehnologijama (IKT)7. Telemedicina koristi IKT da bi prevazišla geografske barijere i povećala pristup zdravstvenim uslugama. Ovo je posebno korisno za ruralne zajednice i zajednice sa nedovoljno usluga u zemljama u razvoju – grupe koje tradicionalno pate od nedostatka pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Uvođenje telemedicine u mnoge medicinske specijalnosti i kardiologiju u mnogim regionima širom sveta pokazalo se efikasnim. Telemedicinske konsultacije i učenje mogu se obaviti kroz virtuelne posete, povezivanje bolnica, kontinuirano praćenje pacijenata i mnoge druge aktivnosti. Telemedicina može pružiti opsežnu pomoć i sve aktivnosti se mogu desiti pre, tokom i nakon hospitalizacije, dajući joj moć da poveća pristup kardiovaskularnoj nezi ne samo u ruralnim regionima, već i u gradskim područjima sa nedostatkom usluga. To čini negu dostupnijom, čime se povećava ukupna nega i poboljšavaju rezultati. Za telemedicinu je neophodno da zdravstveni sistemi stvore adekvatnu infrastrukturu.

Razvijanjem i implementacijom telemedicinske mreže, u primarnim i sekundarnim zdravstvenim cetrima možemo brzo, efikasno i blagovremeno dobiti relevantne i neophodne informacije o zdravlju pacijenata i pomoći medicinskim radnicima za bolju dijagnostiku. To se odnosi na praktično sve podatke iz istorije bolesti: anamnestičke podatke, fizikalne nalaze, laboratorijske podatke, rendgen, ehokardiografske podatke, nalaz koronarne angiografije (u zavisnosti od bolnice), CT nalaz itd. Sve zajedno može poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata.

Korišćenjem ovih podataka lekari u primarnim i sekundarnim medicinskim centrima bili bi dostupni „on line“ svim konsultantima ili mogućim konsultantima iz IKVBV kao tercijarne ustanove, koja bi mogla da doprinese poboljšanju lečenja većine pacijenata, a ne samo onih kojima je potrebna hitna kardiovaskularna intervencija.

Glavni rezultati projekta su razvoj prekogranične telemedicinske infrastrukture, obuka medicinskog osoblja, izrada kliničke studije o prevenciji i lečenju osoba s kardiovaskularnim bolestima i modernizacija medicinske opreme.

CILJEVI:
10.000 osoba – kardioloških pacijenata pokriveno poboljšanom zdravstvenom zaštitom. Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata obavljanjem zdravstvene zaštite kroz dijagnostiku sa opremem nabavljenom projektom, kao i telemedicinskim konsultacijama.
1 zajednički razvijena usluga koja omogućuje boiju kvalitet zdravstvene zaštite – uspostavljena prekogranična telemedicinska mreža
30 osoba – edukacija radnika kod partnerskih bolnica koji će metodama i aktivnostima projekta provoditi poboljšanu dijagnostiku i lečenje kardiološkim bolesnicima

Literatura:
1. Frank L.J. Visseren et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2021) 42, 3227_3337

2. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 12, 2017

3. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 13, 2018

4. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 14, 2019

5. Strehle EM, Shabde N. One hundred years of telemedicine: does this new technology have a place in paediatrics? Archives of Disease in Childhood, 2006, 91(12):956–959.

6. WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11–16 December, Geneva, 1997. Geneva, World Health Organization, 1998.

7. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth 2009. (Global Observatory for eHealth Series, 2) 1.Telemedicine. 2.Medical informatics. 3.Information technology. 4.Technology transfer. 5.Needs assessment. 6.Data collection. I.WHO Global Observatory for eHealth. ISBN 978 92 4 156414 4

Projekat je sufinanciran sredstvima ERDF-a i IPA II Europske unije. Ovaj Informativni material napravljen je iz sredstava Evropske unije, sadržaj je isključiva odgovornost Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i ni na koji način ne odražava službene stavove Evropske unije.

2022. 5. 4

МЕДИЈИ ПИШУ О НАШИМ УСПЕСИМА: На Институту за кардиоваскуларне болести Војводине операције аортних зализака ТАВИ методом о трошку државе

Кликом на линк, прочитајте вест:

danas.rs

blic.rs

rtv.rs

nsuzivo.rs

2022. 3. 15

Institut za kardiovaskularne bolesti vojvodine u 2022 godini nastavlja sa uvođenjem i primenom najsavremenijih metoda lečenja u oblasti interventne kardiologije.

U oblasti koronarne patologije su već u upotrebi najmoderniji dijagnostički i terapijski pristupi koji podrazumevaju snimanje strukture krvnog suda ultrazvukom i merenje protoka krvi u takozvanom modu “triregistracije".
Kompleksne pocedure u kojima je implatacija stenta veoma otežana prisustvom kalcijuma u krvnom sudu se sada uspešno prevazilaze metodama kao što su "rotablacija" i “IVL".
Posebna je novina lečenje stukturnih bolesti srca i bolesti srčanih zalistaka nehiruškim metodama.Osim bolesti koronarnih arterija, bolesti srčanih zalistaka su značajno zastupljene kod naših bolesnika i čest su uzrok srčane slabosti, poremećaja ritma, i nagle srčane smrti. Kardiohiruški pristup lečenja ovakvih bolesnika je i dalje vodeći i dobro utemeljen.
Određen broj bolesnika nije moguće operativno lečiti zbog pridruženih bolesti.
Ove godine je u sklopu projekta lečnja izolovane insuficijencije trikuspidne valvule urađena prva u svetu implatacija trikuspidne proteze posebnog dizajna. Implantacija ove mehanične proteze je izvedena pristupom kroz vene noge i vrata, bez operativnog zahvata koji podrazumeva “otvaranje" grudnog koša. Ovu intervenciju je izveo tim interventnih kardiologa IKVBV, uz asistenciju lekara iz Izraela. Takođe je tim bio proširen našim anesteziolozima, kao i ehokardiografskim timom, jer je sama implantacija proteze bila navođena i ehokardiografskim prikazom. Intervencija je rađena u angio sali najnovije generacije. Bolesnica koja je zahtevala ovu vrstu lečenja se dobro oporavila i nastavila kućno lečenje 2 dana nakon intervencije. U planu je da se ove godine urade još četiri ovakve intervencije.

2022031511.56d2022031511.56c2022031511.56a2022031511.56b

2022. 1. 18

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je akreditovana zdravstvena ustanova.

20220119095244


Prvi sertifikat o akreditaciji izdat je od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), 2014. godine na period od sedam godina.

Novi ciklus akreditacije započet je polovinom 2021. Godine. Nadzorna poseta spoljnih ocenjivača Agencije za akreditaciju obavljena je od 01.12.-03.12.2021. godine. Kvalitet rada ocenjen je po kriterijuma koji su utvrđeni standardima za određenu oblast zdravstvene zaštite, na osnovu skale koja se koristi za prikazivanje nivoa usaglašenosti koje je zdravstvena ustanova postigla po svakom kriterijumu standarda. Na osnovu procentualne zastupljenosti dobijenih ocena, gde je procenat ocena 4 i 5 iznosio 98,61%, direktor Agencije je, na osnovu člana 18. Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova, doneo Rešenje o izdavanju sertifikata, na period od sedam godina.
18.01.2022. godine Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine zvanično je uručen sertifikat o akreditaciji od strane predstavnika Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova.

20220119095241
2022011909524320220119095242

2021. 12. 15

2021.12.14s0
2021.12.14s12021.12.14s42021.12.14s22021.12.14s52021.12.14s32021.12.14s6
2021.12.14s72021.12.14s82021.12.14s10

Mediji izveštavaju o događaju:

- RTV

- Sremske vesti

2021. 12. 1

2021.12.01.07.15.44.jpeg

2021. 11. 16

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици 44 године успешне бриге о срцу

Поштовани пацијенти, драги пријатељи,

Дана 16. новембра 1977. године основан је Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици. Данас је то здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите из Плана мреже здравствених установа Републике Србије, која пружа здравствене услуге из области кардиоваскуларне медицине (кардиологије и кардиохирургије), како на секундарном, тако и на терцијарном нивоу, и спроводи образовне и истраживачке активности из ове области. Опширније...

Због актуелне епидемиолошке ситуације одустали смо од организовања свечане академије и обележавања ове 44. годишњице од оснивања. Пандемија ковида-19 траје већ другу годину, али у Институту се и даље, 24 часа дневно, редовно и без престанка раде коронарографије са интервентним кардиолошким процедурама и кардиохируршке интервенције на отвореном срцу. У нашем Институту не постоји листа чекања за извођење операција, већ листа заказивања – што значи да сваки пацијент долази на ред у року од месец дана.

У протеклом периоду хоспитализовано је око 200.000 болесника, урађено је око 39.000 операција на отвореном срцу и око 120.000 интервентних кардиолошких процедура. Практично је прегледан сваки четврти становник Србије, односно преко 1.700.000 болесника – са територије Војводине и других крајева Србије, али и велики број људи из окружења.

Недавно је завршено комплетно реновирање трећег спрата Клинике за кардиологију, стационарног дела, јединице интензивне и полуинтезивне неге, ехокардиографског кабинета и блока за стерилизацију, а пре неколико дана почела је да ради реновирана трећа ангиолошка сала са најсавременијом радиолошком опремом.

Ради унапређења рада Института, континуирано се уводе бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике. Све ово доприноси још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма комплетног особља ‒ лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од наших приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове, који се обучавају у земљи и водећим иностраним медицинским центрима. Ови успеси су и логичан продукт богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.

Захваљујемо се свим установама и појединцима, драгим пријатељима који су нам помогли да с поносом дочекамо и ову 44. годишњицу рада.

Желимо Вам добро здравље.

Врата Института за кардиоваскуларне болести Војведине

увек су отворена!

2021. 11. 2

Саопштење: Нова ангио-сала за Институт у Сремској Каменици

На Институту за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици почела је са радом нова ангио-сала, за чију је набавку из покрајинског буџета издвојено више од 62 милиона динара.

Поред пораста учесталости малигних обољења, кардиоваскуларне болести представљају водећи узрок превремене смрти, а акутни инфаркт миокарда одговоран је за највећи број смртних исхода. Сваких десет минута у Србији једна особа доживи акутни инфаркт, што у први план поставља значај овог здравственог проблема.

Данас су Институт обишли председник Покрајинске владе Игор Мировић и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић.

„Драматично смо променили систем и организацију у здравству Војводине. Пре пет година на овом институту смо имали једну исправну и једну делимично исправну ангио-салу, а данас их имамо четири. Поред тога, успели смо да створимо читаву мрежу ангио-сала и то у Суботици, Зрењанину и Сомбору, чиме смо, уз оне у Универзитетском клиничком центру Војводине, достигли нови стандард и квалитет у лечењу кардиоваскуларних пацијената у Војводини“, изјавио је Мировић након обиласка нове ангио-сале.

Према речима директора Института за кардиоваскуларне болести др Александра Реџека, са великим разумевањем Покрајинске владе и Секретаријата за здравство у протеклим годинама обезбеђена су огромна средстава за набавку нове опреме, у коју спада и ова ангио-сала, што Институт ставља раме уз раме са водећим светским центрима.

„Ова савремена сала садржи интегрисан систем за визуелизацију морфологије и функционалног значаја сужења коронарних артерија и смањеног зрачења у интервентној сали што омогућује спровођење најкомплекснијих интервенција у области кардиологије без нарушавања здравља болесника и запослених. Институт за кардиоваскуларне болести прва је болница у Србији и региону која има овакву технологију, због чега смо веома поносни“, рекао је др Реџек.

Он је додао да ће коришћењем овакве опреме у наредних месец дана бити изведена прва интервенција – уградња стента на вратним артеријама и посебно дизајнираних стентова на аорти, као највећем крвном суду у организму.

Према његовим речима, интерес Института је и стално унапређивање рада интревентних центара у секундарним болницама у Војводини –у Суботици, Сомбору и Зрењанину, што подразумева едукацију кадрова и подршку извођењу интервентних процедура захваљујући аудио-визуелним линковима који су успостављени са овим болницама.

„Јачањем тих центара ми дајемо једнаку шансу свим грађанима Војводине за живот јер на време могу имати уграђен стент. Захваљујући целом овом пројекту, заједничким напорима свих и улагању у Институт, немамо више листе чекања, већ само листе заказивања, а пре само неколико година готово 1.000 болесника било је на листи чекања“, изјавио је директор Института за кардиоваскуларне болести др Александар Реџек.

Годишње се на Институту у постојећим ангио-салама изврши више од 5.000 интервенција, од чега 3.000 перкутаних коронарних интервенција са уградњом стента и 1.100 интервенција у акутном инфаркту миокарда.

Фотогалерија:

2021.11.02.12021.11.02.42021.11.02.22021.11.02.52021.11.02.3

Медији пишу о нама:
- Дневник
- Тањуг
- Новости
- Влада АП Војводине

2021. 9. 27

20219292021927


SVETSKA FEDERACIJA ZA SRCE


SVETSKI DAN SRCA 29. 9. 2021. – KORISTI SRCE DA SE POVEŽEŠ (SA SRCEM)

Dok se čitav svet bori protiv COVID-19, postali smo svesniji važnosti sopstvenog zdravlja i zdravlja naših bližnjih.

Bolesti srca i krvnih sudova (još uvek) su vodeći javnozdravstveni problem kako u svetu tako i kod nas. Odnose najviše života – oko 18,6 miliona ljudi godišnje umire od ovih bolesti!

Zašto „POVEŽI SE SRCEM“?

Za osobe obolele od kardiovaskularnih bolesti, a njih je u svetu oko 1 milijarda i 520 miliona, COVID-19 predstavlja dodatnu pretnju – one imaju povećan rizik od razvoja teških oblika bolesti, a mnogi od njih boje se otići na redovne i hitne preglede zbog straha od zaraze.

Upravo zato ovogodišnja kampanja povodom Svetskog dana srca poziva nas da se POVEŽEMO srcima. Iako smo izolovaniji nego ikad, možemo se povezati s sopstvenim srcem i sa srcima naših bližnjih. Povezati se znači voditi brigu o zdravlju srca, odabrati zdrave životne navike – prestati pušiti, redovno obavljati umerenu fizičku aktivnost - vežbati, zdravo se hraniti, kontrolisati krvni pritisak, odlaziti na redovne preglede, koristiti savremenu tehnologiju u kontroli zdravlja srca, ali i brinuti o zdravlju svojih bližnjih, te osoba u povećanom riziku.

Imajući u vidu starenje populacije, sve prisutnu globalizaciju i urbanizaciju, socio-ekonomsku situaciju, visoku prevalenciju faktora rizika kao što su gojaznost, šećerna bolest, arterijska hipertenzija, pušenje, smanjena fizička aktivnost, moguće je očekivati i dalje postojanje opterećenja kardiovaskularnim bolestima ako se ne preduzmu sveobuhvatne mere prevencije. Svaki pojedinac treba da se potrudi da čuva ali i unapredi svoje zdravlje kroz zdrave životne navike.

Vrlo je važno dobro kontrolisati hroničnu bolest; naime, tako će se ostvariti najbolji uslovi za dobru ravnotežu, uključujući i mentalno zdravlje. Dakle, nikako ne treba prekinuti uzimanje lekova koje je osoba uzimala za svoju hroničnu bolest, niti menjati doze lekova, već sve treba koristiti kao i ranije kada su održavali stabilnu bolest, tj. najbolje moguće stanje hronične bolesti.

Početkom 2020. godine, kada se tek pročulo za novi koronavirus, krenula je utrka za stecanjem što više informacija i znanja o novom virusu. Saznali smo da COVID-19 predstavlja poseban rizik za srčane bolesnike. Istovremeno je nastupio jako zabrinjavajući trend – srčani bolesnici počeli su izbegavati posete hitnim službama i svojim lekarima. To izbegavanje pripisuje se strahu od virusa.

Zato je važno osvestiti srčane bolesnike da su ordinacije primarne zdravstvene zaštite, bolnice i hitni prijemi sigurna mesta i da, ako imaju potrebe otići do lekara, trebaju i da stvarno odu na pregled. Znatno je opasnije dobiti srčani ili moždani udar nego zaraziti se COVID-om. Brza reakcija je jako bitna i lekarski pregled ne treba odgađati.

Za potrebe kampanje kreirani su edukativni video materijali, članci, infografike i plakati.

Podelite sav dostupan promotivni sadržaj i pomozite da se POVEŽEMO srcima!


TRI SU KAMENA TEMELJCA OVOGODIŠNJE KAMPANJE

2021. 7. 1 5

2021. 5. 1 7

2021.4.22AZUS

Општи утисак након шесте редовне посете

Шеста редовна посета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ) обављена је у периоду неповољне епидемиолошке ситуације, условљене појавом и ширењем заразне болести Covid-19.

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у својим организационим јединицама, у континуитету спроводи све активности и дефинисане мере, у складу са Планом за унапређење квалитета рада и акредитационим стандардима. Рад установе усклађен је и са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама, а са циљем превенције и сузбијања ширења новог корона вируса. Руководство и запослени установе у свим предузетим активностима успевају да сe безбедност и квалитет пружених услуга и у тренутној епидемиолошкој ситуацији одржи на високом нивоу. У раду установе поштују се стандарди Агенције за акредитацију здравствених станова Србије, као и имплементирани међународни и национални водичи за дијагностику и лечење пацијената.

У складу са специфичностима рада најефиксније су предузете све противепидемијске мере како би се одржала безбедност здравља пацијената и запослених и омогућио даљи квалитетан и безбедан рад. У складу са потребама креирања црвених и зелених зона учињена је адаптација простора уз консултацију са надлежним епидемиологом. Рад ИКВБВ прилагођен је актуелној епидемиолошкој ситуацији, тако да је капацитет клинике за кардиохирургију искоришћен 60-80% а клинике за кардиологију 80% и рад се одвија по препорукама и смерницама Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама и ИЗЈЗВ. Установа је наставила са применом најсавременијих дијагностичких и терапијских процедура у лечењу пацијената. Установа има подршку покрајинске Владе кроз различите видове сарадње, што је доприноси унапређењу квалитета рада. Похвала за руководство и запослене на несебичном професионалном ангажовању и у другим установама у којима су смештани пацијенти оболели од заразне болести Cоvid 19 (КЦ Војводине, Сајам, ИПБВ).

У установи се редовно набавља и користи лична заштитна опрема и спроводи едукација за примену исте. Свакодневно се врши дезинфекција простора и опреме, а према предвиђеном плану. Континуирано се спроводи интерна контрола санитарно-хигијенског стања објекта, као и епидемиолошки надзор установе. У установи се у континуитету спроводи вакцинација запослених, као и тестирање пацијената и запослених.

У установи се примењују имплементирани протоколи и дефинисане процедуре. Усвојена су нова документа у складу са епидемијом Covid-19. Препоручује се даља израда нових процедура, посебно оних које се установљавају услед актуелне епидемиолошке ситуације. Нежељени догађаји се евидентирају и одмах решавају предузимањем превентивних мера, што у ситуацији епидемије Cоvid-19 омогућава унапређење безбедоносних противепидемиолошких процедура. Све активности и процедуре које се редовно спроводе у области животне средине су допуњене и прилагођене тренутној епидемиолошкој ситуацији и одржавању безбедности рада у установи.

Постоји континуитет у примени усвојених процедура у области људских ресурса, нарочито у областима регулисаним позитивним прописима, као и процедура управљања и руковођења. Континуирана медицинска едукација и стручно усавршавање запослених је поред пружања услуга пацијентима, приоритет и у новонасталој епидемиолошкој ситуацији. Организован је велики број on-line едукација, учешћа на националним и међународним скуповима. У оквиру саме установе публикован је Приручник за медицинске сестре, у циљу едукације новозапослених али и као подсетник за остале запослене медицинске сестре и техничаре. Резултати рада запослених се оцењују на годишњем нивоу у складу са дефинисаном процедуром.

Руководство Института својим залагањем унапређује рад установе, води је путем визије да уз пружање квалитетне услуге корисницима и даље остане једна од најуспешнијих установа здравственог система Републике Србије.

Општи утисак је да се у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине поштују стандарди, дефинисане процедуре и упутства за рад, у складу са прописима и стандардима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и да се квалитет рада унапређује и током актуелне епидемиолошке ситуације.

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим радом и пружањем врхунских професионалних услуга корисницима, представља једну од најзначајнијих здравствених установа за кардиоваскуларне болести у земљи и региону, а који је акредитацију усвојио као систем пословања и унапређења рада.

2021.4.22AZUS12021.4.22AZUS42021.4.22AZUS22021.4.22AZUS52021.4.22AZUS32021.4.22AZUS6

Централна свечаност поводом 40 година ИКВБВ

Централна свечаност поводом 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине одржана је 15. Новембра 2017. године у Српском народном позоришту у Новом Саду. Свечаности су присуствовали поред запослених и председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и бројни гости и земље и иностранства, чиме је на најлепши начин потврђен углед и значај који ова здравствена установа има у земљи и окружењу.

„У 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине хоспитализовано је више од 170.000 болесника, урађено је 35.000 операција на отвореном срцу, 110.000 интервентних кардиолошких процедура, у Институту је прегледано 1.400.000 болесника, што грађана Војводине, што Србије, што људи из окружења“ рекао је покрајиснки секретар за зрдравство доц. др Зоран Гојковић поводом великог јубилеја Института.

„С поносом могу да кажем да је у претходних 16 месеци Покрајинска влада успела да одвоји велика средства за поновно функционисање Института за кардиоваскуларне болести, за његово стављање на место које је годинама имао, на пиједестал терцијалних здравствених установа, не само у Војводини, Србији него и шире“.

Опширније... 

„Током 40 година постојања Институт је поступно али сигурно градио своју репутацијау сталним праћењем и имплементацијом нових технологија у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести, при чему је квалитет лечења увек био на првом месту. Наш императив је да данас буде боље у односу на јуче, а сутра у односу на данас“ рекао је директор Института за кардиоваскуларне болести проф. др Александар Реџек и додао да су активности Института усмерене и на стварање мостова са другим здравственим и научним установама из земље, региона и света, за добробит наших пацијената. Такође је истакао значај Института у реализацији пројекта ангиосала у Војводини уз подршку Покрајинске владе, чиме су сви грађани Војводине добили једнако шансу за живот након акутног инфаркта миокарда.

Скупу су се обратили и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, управник Клинике за кардиологију доц. др Илија Срдановић, начелници служби проф. др Милован Петровић, др Драган Дебељачки, проф. др Анастазија Стојшић, проф. др Драган Ковачевић и проф. др Слободан Додић говорећи о актуелном стању и перспективама даљег развоја клиника и служби.

Председнику Покрајинске владе Игору Мировићу уручена је плакета за допринос Покрајинске владе у обезбеђивању вишег стандарда у пружању здравствених услуга у лечењу кардиоваскуларних болести на територији АП Војводине. Ради се о пројекту Покрајинске владе којим су Опште болнице у Суботици, Зрењанину и Сомбору опремљене новим ангио салама чиме су дефинисана три нова интервентна кардиолошка центра на мапи Војводине. Тим поводом су представљени и тимови болница који су учествовали у едукацији коју је успешно спровео тим Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Златне плакете за животно дело додељење су доц. др Ивану Фајгељу (постхумно), проф. др Светиславу Трифуновићу ( постхумно), проф. др Светозару Нићину ( постхумно), проф. др Јосипу Чикошу, проф. др Нинославу Радовановићу и проф. др Ђурици Стојшићу.

Плакете за међусобну стручну сарадњу, подршку и пријатељствно додељене су Клиничко-болничком центру Загреб, Клиничком центру Србије, Војномедицинској академији у Београду, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Клиничком центру Војводине.

Програм манифестације је отворен изузетним наступом Ингмар дуа који чине пијанисти Слободанка Стевић и Александар Глигић а затворен дивним музичким мотивима Војводине и интерпретацији Александра Дујина и његовог оркестра.

У холу велике сале Српског народног позоришта је приказана изложба уметничких фотографија Института аутора Теодоре Ивков под менторством Маје Јоцков.

Video prilog Vlade Vojvodine: https://youtu.be/V-AOGosZ44I

Video prilog Novosadske televizije: https://youtu.be/SQI0uPISIho

Video prilog RTV: https://youtu.be/1DsmroH9614

Video prilog TV Panonija: https://youtu.be/NwKH5IB5eRA

- Ми смо део групе стручњака

Упознајте наш руководећи кадар:

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Sakac

Проф. др Дејан Сакач

Помоћник директора за научно-истраживачку и образовну делатност

Sanja

м. сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Barjaktarovic

Маст. екон. Зоран Барјактаровић

Помоћник директора за економско финансијске послове

Radic

Давор Радић, дипл. инж. ИТ

Помоћник директора за ИТ област

Sakac

спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиваскуларну хирургију:

SusakStamenko

Проф. др Стаменко Шушак, кардиохирург

Руководилац Клинике за кардиохирургију

RosicM

Др сци. мед. Живојин Јоњев, кардиохирург

Заменик руководиоца Клинике за кардиохирургију

Danijela

Данијела Стевановић-Пешић, орг. здр. неге

Главна сестра Клинике за кардиохирургију

Клиника за кардиологију:

PetrovicM

Проф. др Милован Петровић

Руководилац Клинике за кардиологију

AleksandraIlic

Доц. др сци. мед. Александра Илић

Заменица руководиоца Клинике за кардиологију

Natasa

Наташа Хајдер, смс

Главна сестра Клинике за кардиологију

40 година успешне бриге о срцу

Примена савремених светских метода у лечењу, све брже збрињавање пацијената, едукација и константно усавршавање кадрова, најсложеније хируршке интервенције и пројекат "Хуманизација Института", само су неки од сјајних достигнућа Института за кардиоваскуларне болести Војводине, који се налази на обронцима Фрушке горе.

МИСИЈА

Дијагностика и лечење кардиоваскуларних обољења по највишим светским стандардима при чему тежимо изврсности, побољшању квалитета живота, и достојанству болесника.
Едукација кадрова медицинске струке али и шире социјалне заједнице из области кардиоваскуларних болести.
Научно-истраживачка делатност са научним и стручним доприносима у доменима дијагностике и/или лечења болесника са кардиоваскуларним болестима.
Изјава о мисији показује основну сврху постојања ИКВБВ, односно примену дијагностике и лечења кардиоваскуларних обољења код наших пацијената. Не мање значајан део мисије се односи и на едукацију како високог (универзитетског), тако и средњег стручног кадра медицинске струке из области кардиоваскуларне медицине, па и шире социјалне заједнице. С обзиром да је Институт здравствена установа терцијарне делатности, веома је значајна и научно-истраживачка делатност која пружа респектабилне искораке у области дијагностике, примене, или организације, из домена кардиоваскуларне медицине.
Мисија такође показује да је читава наша делатност усмерена ка нашим болесницима, затим показује наше предности, како ми то радимо – по највишим светским стандардима уз очување достојанства болесника. На крају, зашто ми то радимо, и шта је наш коначни циљ - побољшање квалитета и продужење живота наших болесника. 

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо једна од најцењенијих болница овог типа, као и лидер у Региону у области збрињавања кардиоваскуларних болести.
Наша визија је настављање увођења најновијих и доказано најбољих светских метода у лечењу болесника, па би се у будућности ИКВБВ развијао у четири основна правца: у правцу даљег техничког опремања и технолошког развоја, стручне едукације својих кардова, проширење капацитета, и примена других мера (организационе и стручне) у циљу остваривања своје визије.

Наши принципи

Свакоме помоћи

У зависности од тога шта желите да закажете,
кликните на једну од пунуђених опција:
- Електронско заказивање прегледа
- Упутства и информације за заказивање амбулантих прегледа
- Заказивање болничког лечења

Опширније

Наша традиција

Богата традиција

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици, четрдесет година након оснивања, представља једну од водећих установау домену пружања здравствене заштите и научно-истраживачке делатности у Републици Србији.

Опширније

Наша визија

Будућност лећења

Да постанемо познати као врхунска установа у региону која своју изврсност темељи на примени савремених дијагностичких-терапијских процедура, задовоство запослених и научно-истраживачком раду.

Опширније

Најбољи у земљи

Најсавременија опрема

ctsiemens

 ЦТ скенер

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

 Нова ангио-сала у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Најсавременија опрема за лечење аритмија у ангиосали Каменице 2
У новоотвореном објекту Каменица 2 смештена је лабораторија интервентне електрофизиологије, која просторно и архитектонским решењима задовољава највише стандарде, а предвиђена је да подржи инсталацију технолошких иновација током више деценија. Опремљена је доказаним, поузданим и безбедним Сиеменс Артис Зее имиџинг системом и опремом за интервенције радиофреквентне аблације коришћењем 3Д мапинг система Царто3 последње генерације, интервенције криоаблације и процедуре аблације аритмија, чак и без коришћења рендгенског зрачења.

k2hemo

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

sokk2

 Нова јединица интензивне неге у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Ми смо увек срећни када Вам помогнемо

Основне информације о срцу...

Идеалан крвни притисак је 115/76, што је утврђено у педесет и шест истраживања у педесет и две државе над више од 20 милиона људи. Потпуно је исти за људе у Њу Делхију, Чикагу, Новом Саду или Токију. Нижи крвни притисак не доприноси степену старења, али веће цифре нису добре - више од 50 посто срчаних удара може се приписати притиску између 125/80 и 140/90.

Најважнији фактор који се тиче здравља Вашег срца и његове способности да пумпа више крви је његова прокрвљеност - успешност Ваших срчаних артерија да пренесу крв у срце. Најчешћа препрека том преносу је обољење срчаних артерија, када оне постају сужене или запушене. Када се то догоди, ваш срчани мишић слаби услед недостатка крви.

Ви обезбеђујете састојке који одређују које течности протичу кроз Ваш крвоток и оштећују или чувају артерије - кроз оно што једете, како вежбате и како реагујете на друштвене и природне стресове.
Ви имате моћ да своје срце учините и јачим и млађим - чинећи га најживахнији органом у свом телу!

Многи људи желе да игноришу непријатности које често дођу и прођу, па зато чак и рационализују симптоме попут пецкања у пределу срца, замора мишића или нечег другог. Трећина жртава срчаних удара први симптоми често буду и последњи - а половину тих смрти дешава се пре него што особа уопште стигне у болницу.

Ми смо ту да свима помогнемо

Услуге које ми пружамо

Све врсте кардиохируршких захвата, интервентних кардиолошких процедура у лечењу исхемијске и структурне болести срца, електрофизиолошке процедуре и оптимизација медикаментног лечења најтежих срчаних болесника.

operacija1
operacija2
operacija3

Наш тим је увек ту за вас

Упознајте нас

Захваљујући савременом менаџменту и одличном раду читавог тима лекара, медицинских сестара и осталих запослених на другим пословима, ИКВБВ је у протеклом периоду добио бројна признања и награде, а сви запослени у Институту, као јединствен тим, на прво место увек стављају бригу о пацијенту. ИКВБВ је лидер у лечењу кардиоваскуларних болести у овом делу Европе, као носиоца увођења иновација у лечењу срца у Србији, и као сталног прегаоца на учвршћивању односа са престижним светским клиникама овог типа.

ВИШЕ СЕ УПОЗНАЈТЕ
meet