ДОБРО ДОШЛИ!

Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине

Образовна, здравствена и научна установа, 
настала из потребе да се у Војводини ефикасно збрињавају
оболели од кардиоваскуларних болести.
Оснивач ИКВБВ је Извршно веће АП Војводине.

ВИШЕ О НАМА
Direktor

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Александар Реџек

Обољења срца и крвних судова су и данас најчешћа у популацији и поред бројних превентивних мера које се предузимају. Она су, нажалост, одговорна за више од педесет процената свих смртних исхода. Поред тога, болести срца значајно нарушавају квалитет живота оболелих и њихову радну способност, захтевајући често туђу негу и помоћ. Из ових разлога она су значајан проблем за читаву друштвену заједницу, а њихово ефикасно лечење мора бити приоритетни циљ.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је у својих четрдесет година постојања посвећен лечењу најтежих кардиоваскуларних болесника, са резултатима у рангу водећих центара широм света. Пацијент је увек био и биће у центру пажње, а за квалитет лечења важи да данас мора бити боље у односу на јуче. Да би сутра постало ново квалитетније данас, Институт је успоставио мостове сарадње са престижним центрима из земље и иностранства у циљу размене знања и искустава, а све у интересу наших пацијената. Опширније...

Само у протеклих неколико година су уведене бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике, које доприносе још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове. Ови успеси су и логичан след богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.
Захваљујући подршци Владе АП Војводине и Секретаријата за здравство, уложена су значајна средства за куповину најсавременије опреме. У току 2017. године у пуном капацитету је почео са радом објекат Каменица 2, где се налази најсавременија сала, која омогућује спровођење најкомплекснијих електрофизиолошких процедура, и нова интензивна нега Клинике за кардиохирургију. У плану је и комплетна реконструкција објекта Каменице 1 за коју је израђен пројекат.
Активности Института су усмерене и на унапређење лечења кардиоваскуларних обољења на подручју читаве Покрајине. Један од значајних пројеката Владе АП Војводине реализованих уз подршку Института јесте отварање нових центара за интервентну кардиологију у Суботици, Сомбору и Зрењанину, чиме су сви болесници са акутним инфарктом, где год се налазили, добили једнаку шансу за живот.
На крају, свим нашим драгим пацијентима желим да поручим да је Институт сигурна кућа за ваше срце и да се захвалим свима запосленима на високопрофесионалном и преданом раду.
Будућност... свакако трансплантација срца, миниинвазивна кардиохирургија, транскатетерско лечење комплексних структурних болести срца.

Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

IPA

NAZIV PROJEKTA: „Development of Cross Border Cardiovascular Diseases Teleconsultation Network in Health Institutions“ (HR-RS 294 Heart Net)
VODEĆI PARTNER: Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Partner na projektu: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar

Program sufinanciran iz fondova Europske unije ERDF i IPA II. Opšti cilj Interreg IPA programa saradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. je ojačati socijalni i teritorijalni razvoj prekograničnog područja primenom zajedničkih projekata i aktivnosti.
Ukupan budžet projekta iznosi 1.170.481,77 eur. Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. sufinancira 85% budžeta ili 994.909,49 eur.

PERIOD TRAJANJA PROJEKTA: 01.07.2019. – 30.11.2021.

RUKOVODILAC PROJEKTA: prof. dr Ilija Srdanović, kardiolog

PRIORITET PROGRAMA: Poboljšanje kvaliteta javnih socijalnih i zdravstvenih usluga u programskom području

POSEBNI PRIORITETI PROGRAMA: Poboljšanje sposobnosti, kvaliteta veština i usluga u području javnog zdravstva i socijalnezaštite

SAŽETAK PROJEKTA: kliknite

Kardiovaskularne bolesti su vodeći uzrok mortaliteta u Srbiji i zemljama u regionu. Aterosklerotske kardiovaskulrane bolesti (eng. Atherosclerotic cardiovascular disease -ASCVD) čine najveći deo spektra kardiovaskulranih bolesti.

Iako se prema podacima iz preporuka za prevenciju kardiovaskulranih bolesti Evropskog udruženja kardiologa – ESC eng. European Society of Cardiology)1 uočava pad incidencije ASCVD u mnogim zemljama u Evropi, podaci dobijeni od strane Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, ukazuju da kardiovaskulrani uzroci mortaliteta čine 2017. godine 51.7% svih smrtnih ishoda u Srbiji. Tokom 2018. i 2019. godine 51.8% svih smrtnih ishoda u Srbiji uzrokovane su takođe kardiovaskulranim bolestima2-4. Dakle, iako se u razvijenim zemljama Evropske Unije registruje pad incidencije ASCVD i istovetni pad mortaliteta, nažalost u našoj zemlji i ovom delu Evrope to nije slučaj.

Projekat telemedicinske povezanosti između prekograničnih glavnih bolnica pružiće najbolju moguću medicinsku negu svim potencijalnim pacijentima u prekograničnom području, posebno starijim osobama, povezivanjem lokalnih regionalnih bolnica s bolnicama Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar.

Telemedicina je deo medicine, sa specifičnostima pružanja usluge na daljinu5. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji – WHO (eng. World Health Organziation) , telemedicina nudi „Pružanje zdravstvenih usluga, gde je udaljenost kritičan faktor, od strane svih zdravstvenih radnika koji koriste informacione i komunikacione tehnologije za razmenu validnih informacija za dijagnozu, lečenje i prevenciju bolesti i povreda , istraživanja i evaluacije, i za kontinuiranu edukaciju pružalaca zdravstvenih usluga, a sve u interesu unapređenja zdravlja pojedinaca i njihovih zajednica“6.

WHO takođe napominje da je telemedicina snažno povezana sa informacionim i komunikacionim tehnologijama (IKT)7. Telemedicina koristi IKT da bi prevazišla geografske barijere i povećala pristup zdravstvenim uslugama. Ovo je posebno korisno za ruralne zajednice i zajednice sa nedovoljno usluga u zemljama u razvoju – grupe koje tradicionalno pate od nedostatka pristupa zdravstvenoj zaštiti.

Uvođenje telemedicine u mnoge medicinske specijalnosti i kardiologiju u mnogim regionima širom sveta pokazalo se efikasnim. Telemedicinske konsultacije i učenje mogu se obaviti kroz virtuelne posete, povezivanje bolnica, kontinuirano praćenje pacijenata i mnoge druge aktivnosti. Telemedicina može pružiti opsežnu pomoć i sve aktivnosti se mogu desiti pre, tokom i nakon hospitalizacije, dajući joj moć da poveća pristup kardiovaskularnoj nezi ne samo u ruralnim regionima, već i u gradskim područjima sa nedostatkom usluga. To čini negu dostupnijom, čime se povećava ukupna nega i poboljšavaju rezultati. Za telemedicinu je neophodno da zdravstveni sistemi stvore adekvatnu infrastrukturu.

Razvijanjem i implementacijom telemedicinske mreže, u primarnim i sekundarnim zdravstvenim cetrima možemo brzo, efikasno i blagovremeno dobiti relevantne i neophodne informacije o zdravlju pacijenata i pomoći medicinskim radnicima za bolju dijagnostiku. To se odnosi na praktično sve podatke iz istorije bolesti: anamnestičke podatke, fizikalne nalaze, laboratorijske podatke, rendgen, ehokardiografske podatke, nalaz koronarne angiografije (u zavisnosti od bolnice), CT nalaz itd. Sve zajedno može poboljšati kvalitet zdravstvene zaštite pacijenata.

Korišćenjem ovih podataka lekari u primarnim i sekundarnim medicinskim centrima bili bi dostupni „on line“ svim konsultantima ili mogućim konsultantima iz IKVBV kao tercijarne ustanove, koja bi mogla da doprinese poboljšanju lečenja većine pacijenata, a ne samo onih kojima je potrebna hitna kardiovaskularna intervencija.

Glavni rezultati projekta su razvoj prekogranične telemedicinske infrastrukture, obuka medicinskog osoblja, izrada kliničke studije o prevenciji i lečenju osoba s kardiovaskularnim bolestima i modernizacija medicinske opreme.

CILJEVI:
10.000 osoba – kardioloških pacijenata pokriveno poboljšanom zdravstvenom zaštitom. Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata obavljanjem zdravstvene zaštite kroz dijagnostiku sa opremem nabavljenom projektom, kao i telemedicinskim konsultacijama.
1 zajednički razvijena usluga koja omogućuje boiju kvalitet zdravstvene zaštite – uspostavljena prekogranična telemedicinska mreža
30 osoba – edukacija radnika kod partnerskih bolnica koji će metodama i aktivnostima projekta provoditi poboljšanu dijagnostiku i lečenje kardiološkim bolesnicima

Literatura:
1. Frank L.J. Visseren et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. European Heart Journal (2021) 42, 3227_3337

2. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 12, 2017

3. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 13, 2018

4. INCIDENCE AND MORTALITY OF ACUTE CORONARY SYNDROME IN SERBIA: Serbian Acute Coronary Syndrome Registry Report No. 14, 2019

5. Strehle EM, Shabde N. One hundred years of telemedicine: does this new technology have a place in paediatrics? Archives of Disease in Childhood, 2006, 91(12):956–959.

6. WHO. A health telematics policy in support of WHO’s Health-For-All strategy for global health development: report of the WHO group consultation on health telematics, 11–16 December, Geneva, 1997. Geneva, World Health Organization, 1998.

7. Telemedicine: opportunities and developments in Member States: report on the second global survey on eHealth 2009. (Global Observatory for eHealth Series, 2) 1.Telemedicine. 2.Medical informatics. 3.Information technology. 4.Technology transfer. 5.Needs assessment. 6.Data collection. I.WHO Global Observatory for eHealth. ISBN 978 92 4 156414 4

Projekat je sufinanciran sredstvima ERDF-a i IPA II Europske unije. Ovaj Informativni material napravljen je iz sredstava Evropske unije, sadržaj je isključiva odgovornost Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i ni na koji način ne odražava službene stavove Evropske unije.

2022. 11. 28

Додела награде "Капетан Миша Анастасијевић"

Директор Института за КВБ Војводине добитник је престижне награде "Капетан Миша Анастасијевић", за значајне иновације у области здравства. Ова награда је уједно и награда свим запосленима за стручан и предан рад у лечењу најтежих кардиолошких болесника.

2022. 11. 16

Свечана академија поводом 45 година од оснивања Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици

2022.11.16

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици је основан 16. новембра 1977. године као здравствена, наставна и научно-истраживачка установа а на основу концепта стратегије Светске здравствене организације. У оквиру прославе одржаће се и национални научни симпозијум “Савремени приступ лечењу срчане слабости – шта смо све постигли, како даље?”.
Председник Покрајинске владе Игор Мировић обратио се данас на свечаној академији поводом обележавања јубилеја - 45 година рада Института за кардиоваскуларне болести Војводине, истакавши да је реч о здравственој установи којом се поносимо и која мора да се развија и у годинама пред нама уз тимски рад, нове процедуре и још значајнију подршку, јер ће то, како је навео, значити спас за многе људе.
„Кардиоваскуларне болести су, не само код нас, већ и у целом свету, и даље најчешћи узрок смртности и самим тим борба против њих мора бити у врху приоритета“, рекао је Мировић нагласивши да се управо тиме од 2016. до данас руководила Покрајинска влада.
Честитајући јубилеј, председник је упутио захвалност свим запосленима који су минулих година и деценија улагали своје знање и напоре да би Институт данас био то што јесте.
Мировић је подсетио и на то да је Институт 2016. године имао само једну исправну и једну полуисправну ангио-салу, а да их данас има четири, као и да је у међувремену њима опремљено и више болница у Војводини.
„Протеклих година смо били снажан и одговоран тим који је систем борбе против кардиоваскуларних болести поставио међу приоритете како на Институту, тако и у другим здравственим центрима у Војводини – Сомбору, Суботици и Зрењанину – где смо набавили најмодернију опрему и инвестирали знатна средства уз помоћ Владе Србије и Фонда за здравствено осигурање. Тако ће бити и у будућности, јер уколико желимо добре резултате, морамо имати апсолутни континуитет улагања у запослене, здравствену опрему и објекте“, навео је Мировић.
Председник је подсетио на то да је у току градња објекта Каменице 3, која ће, како је најавио, бити завршена у уговореном року, те да је покренута и процедура за реконструкцију објекта Каменице 1, истакавши да се уговор за овај пројекат очекује у децембру. У наредних деведесет дана очекује се и пројекат за паркинг гаражу у оквиру комплекса Института.
Мировић је најавио за наредну годину инвестирање око три милиона евра у простор који користи Клиника за кардиохирургију, површине око 2.500 квадратних метара, у циљу стварања квалитетнијих услова за рад запослених.
Директор Института за кардиоваскуларне болести Војводине Александар Реџек истакао је да преко половине болесника које ова здравствена установа хоспитализује у току године представљају хитне случајеве, што показује колики је њен значај и потврђује да Институт данас представља ургентни центар за збрињавање кардиолошких болесника.
„За ових 45 година на Институту је прегледано пацијената колико град Београд има становника, и све то не би било могуће без снажне подршке Покрајинске владе, Владе Републике Србије и Фонда за здравствено осигурање“, изјавио је Реџек.
Свечаној академији присуствовали су председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, директори института, здравствених установa и други.
Директор Института за КВБ Војводине проф. др Александар Реџек упознао је представнике оснивача, госте, запослене и пензионере са резултатима рада Института: амбулантно је прегледано више од 1,5 милиона пацијената, урађено је преко 40.000 интервентних кардиолошких процедура, преко 40.000 операција на отвореном срцу. Више од половине хоспитализованих пацијената примљено је као хитан случај, што практично значи да је Институт у ствари ургентан центар за збрињавање пацијената са кардиоваскуларним болестима. У Институту се сходно напретком технологија у медицини континуирано уводе нове процедуре како у области кардиологије тако и у области кардиохирургије. Добром организацијом и залагањем запослених у Институту за КВБ Војводине поново не постоје листе чекања пацијената за извођење коронарографије већ листе заказивања, што практично значи да сви пацијенти у најкраћем року долазе „на свој ред“ за извођење овог, за живот изузетно значајног, испитивања односно лечења.Медији о догађају:
РТВ
Тањуг
Дневник

ДОДЕЛА ЗАХВАЛНИЦА ЗАСЛУЖНИМ РАДНИЦИМА ИНСТИТУТА

У оквиру прославе 45 година од оснивања Института за КВБ Војводине, на посебној свечаности, директор Института проф. др Александар Реџек доделио је захвалнице запосленима а који су у претходном периоду дали изузетан допринос у раду Института. Тако су захавалнице добили Одељење за хемодинамику а која је уручена начелнику ове службе др Драгану Дебељачком, мр пх Андреи Сакалаш, др сци. мед. Јасни Радишић Босић, др Далибору Сомеру, асист. др Александри Милованчев, м. сц. Сања Граховац Брчић, Миланка Марковић, Милка Петровић, Јасмина Зец, Силвија Брежњак, Зито Шкријељ, Оливера Какучка.

2022.11.18.09.09.01.012022.11.18.09.09.01.022022.11.18.09.09.01.032022.11.18.09.09.01.04placeholder image-sqplaceholder imageplaceholder imageplaceholder imageplaceholder imageplaceholder imageplaceholder imageplaceholder imageplaceholder image

Национални симпозијум

45 година Института за КВБ Војводине: Савремени приступ лечењу срчане слабости – шта смо све постигли, како даље?

У оквиру прославе обележавања 45 година од оснивања Института за КВБ Војводине, дана 17. 11. 2022. одржан је Национални симпозијум посвећен лечењу узнапредовале срчане слабости. Главна тема састанка било је представљање регистра за срчану слабост и електронског начина упућивања пацијената са узнапредовалом срчаном слабошћу а који би захтевали болничко испитивање и лечење у ИКВБВ, посебно за пцијенте који би били потенцијали кандидати за ЛВАД и трансплантациони програм. Предавања су одржали проф. др Драган Ковачевић (Како да помоћу уређаја побољшамо и продужимо живот када срце ослаби), проф. др Александар Реџек (Како да помогнемо слабом срцу аку му замене нема), асист. др М. Голубовић (Како да лечимо пацијента који има „пумпу“), проф. др Лазар Велицки (Војвођански регистар за срчану слабост, за успех је потребно имати податке) и асист. др Т. Попов (шта можемо да урадимо да срчана слабост не постане узнапредовала).

2022. 10. 10 Meet The Future 2022.

meet22

Meet The Future 2022.

Šesti simpozijum mladih interventnih kardiloga pod nazivom Meet the Future će se održati na IKVB Vojvodine 16. i 17. decembra 2022. godine.

2022. 9. 29 Светски дан срца

2022.09.22e
2022.09.22a
2022.09.22b
2022.09.22c
2022.09.22d
2022.09.22g
2022.09.22h
2022.09.22i
2022.09.22f

Посетите веб сајт: World Heart Federation

2022. 7. 4

 Најсавременије лечење болести аорте

Екстензивна болест аорте која захвата неколико сегмената или читаву аорту представаља најкомплексинију и, у терапијском смислу, најизазовнију кардиоваскуларну патологију. Недавно је на ИКВБВ први пут изведена опеарација замене усходне аорте, лука аорте као и почетног дела силазне аорте техником која се назива „frozen elephant trunk (FET)“. Ова, у хируршком смислу, најкомплекснија операција изведена је од стране тима лекара са ИКВБВ и уз помоћ проф. др Игора Рудежа (Загреб). Том приликом је коришћен посебан стент графт-протеза како би се заменила аорта и извршила реплантација крвних судова за главу и руке. Операција се изводи у строго контролисаним и мониторисаним условима како би се избегло оштећење мозга и кичмене мождине. Овакве операција су индиковане код болесника са проширеном анеуризматском болести аорте која захвата неколико сегмената аорте, као и код болесника са акутном или хроничном дисекцијом аорте.
ФЕТ техника је последњи корак у овладавњу савременог лечења болести аорте, уз ТЕВАР процедуру која се, такође, са великим успехом од недавно изводи на ИКВБВ. Овим је заокружен хируршко-радиолошки армаментаријум терапијских процедура чиме се Институт за кардиоваскуларне болести Војводине сврстао у водеће куће на овим просторима за лечење аорталне патологије.

2022.07.04.07.40.13a2022.07.04.07.40.13b2022.07.04.07.40.13c

2022. 6. 9

У организацији Института за кардиоваскуларне болести Војводине и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва је одржан симпозијум у оквиру континуиране медицинске едукације под називом „Персонализована терапија пацијената са кардиоваскуларним болестима“. Организатори су били проф. Др Кармен Станков са Медицинског факултета у Новом Саду и проф. Др Милован Петровић из Института за крдиоваскуларне болести Војводине. На симпозијуму су обрађене актуелне теме из кардиоваскуларне медицине са посебним нагласком на персонализовану терапију, како у базичним наукама, фармакогенетици тако и у клиничкој примени у кардиологији и кардиохирургији.

2022. 5. 24

Поводом годишњице факултета, од 605 научних сарадника, одабрано је 10 кандидата, као најуспешнији у научном раду за 2021. годину, где су се нашле и две наше запослене колегинице, доц. др Мила Ковачевић и доц. др Снежана Тадић.

2022. 5. 4

МЕДИЈИ ПИШУ О НАШИМ УСПЕСИМА: На Институту за кардиоваскуларне болести Војводине операције аортних зализака ТАВИ методом о трошку државе

Кликом на линк, прочитајте вест:

danas.rs

blic.rs

rtv.rs

nsuzivo.rs

2022. 3. 15

Institut za kardiovaskularne bolesti vojvodine u 2022 godini nastavlja sa uvođenjem i primenom najsavremenijih metoda lečenja u oblasti interventne kardiologije.

U oblasti koronarne patologije su već u upotrebi najmoderniji dijagnostički i terapijski pristupi koji podrazumevaju snimanje strukture krvnog suda ultrazvukom i merenje protoka krvi u takozvanom modu “triregistracije".
Kompleksne pocedure u kojima je implatacija stenta veoma otežana prisustvom kalcijuma u krvnom sudu se sada uspešno prevazilaze metodama kao što su "rotablacija" i “IVL".
Posebna je novina lečenje stukturnih bolesti srca i bolesti srčanih zalistaka nehiruškim metodama.Osim bolesti koronarnih arterija, bolesti srčanih zalistaka su značajno zastupljene kod naših bolesnika i čest su uzrok srčane slabosti, poremećaja ritma, i nagle srčane smrti. Kardiohiruški pristup lečenja ovakvih bolesnika je i dalje vodeći i dobro utemeljen.
Određen broj bolesnika nije moguće operativno lečiti zbog pridruženih bolesti.
Ove godine je u sklopu projekta lečnja izolovane insuficijencije trikuspidne valvule urađena prva u svetu implatacija trikuspidne proteze posebnog dizajna. Implantacija ove mehanične proteze je izvedena pristupom kroz vene noge i vrata, bez operativnog zahvata koji podrazumeva “otvaranje" grudnog koša. Ovu intervenciju je izveo tim interventnih kardiologa IKVBV, uz asistenciju lekara iz Izraela. Takođe je tim bio proširen našim anesteziolozima, kao i ehokardiografskim timom, jer je sama implantacija proteze bila navođena i ehokardiografskim prikazom. Intervencija je rađena u angio sali najnovije generacije. Bolesnica koja je zahtevala ovu vrstu lečenja se dobro oporavila i nastavila kućno lečenje 2 dana nakon intervencije. U planu je da se ove godine urade još četiri ovakve intervencije.

2022031511.56d2022031511.56c2022031511.56a2022031511.56b

2021. 11. 2

Саопштење: Нова ангио-сала за Институт у Сремској Каменици

На Институту за кардиоваскуларне болести у Сремској Каменици почела је са радом нова ангио-сала, за чију је набавку из покрајинског буџета издвојено више од 62 милиона динара.

Поред пораста учесталости малигних обољења, кардиоваскуларне болести представљају водећи узрок превремене смрти, а акутни инфаркт миокарда одговоран је за највећи број смртних исхода. Сваких десет минута у Србији једна особа доживи акутни инфаркт, што у први план поставља значај овог здравственог проблема.

Данас су Институт обишли председник Покрајинске владе Игор Мировић и потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић.

„Драматично смо променили систем и организацију у здравству Војводине. Пре пет година на овом институту смо имали једну исправну и једну делимично исправну ангио-салу, а данас их имамо четири. Поред тога, успели смо да створимо читаву мрежу ангио-сала и то у Суботици, Зрењанину и Сомбору, чиме смо, уз оне у Универзитетском клиничком центру Војводине, достигли нови стандард и квалитет у лечењу кардиоваскуларних пацијената у Војводини“, изјавио је Мировић након обиласка нове ангио-сале.

Према речима директора Института за кардиоваскуларне болести др Александра Реџека, са великим разумевањем Покрајинске владе и Секретаријата за здравство у протеклим годинама обезбеђена су огромна средстава за набавку нове опреме, у коју спада и ова ангио-сала, што Институт ставља раме уз раме са водећим светским центрима.

„Ова савремена сала садржи интегрисан систем за визуелизацију морфологије и функционалног значаја сужења коронарних артерија и смањеног зрачења у интервентној сали што омогућује спровођење најкомплекснијих интервенција у области кардиологије без нарушавања здравља болесника и запослених. Институт за кардиоваскуларне болести прва је болница у Србији и региону која има овакву технологију, због чега смо веома поносни“, рекао је др Реџек.

Он је додао да ће коришћењем овакве опреме у наредних месец дана бити изведена прва интервенција – уградња стента на вратним артеријама и посебно дизајнираних стентова на аорти, као највећем крвном суду у организму.

Према његовим речима, интерес Института је и стално унапређивање рада интревентних центара у секундарним болницама у Војводини –у Суботици, Сомбору и Зрењанину, што подразумева едукацију кадрова и подршку извођењу интервентних процедура захваљујући аудио-визуелним линковима који су успостављени са овим болницама.

„Јачањем тих центара ми дајемо једнаку шансу свим грађанима Војводине за живот јер на време могу имати уграђен стент. Захваљујући целом овом пројекту, заједничким напорима свих и улагању у Институт, немамо више листе чекања, већ само листе заказивања, а пре само неколико година готово 1.000 болесника било је на листи чекања“, изјавио је директор Института за кардиоваскуларне болести др Александар Реџек.

Годишње се на Институту у постојећим ангио-салама изврши више од 5.000 интервенција, од чега 3.000 перкутаних коронарних интервенција са уградњом стента и 1.100 интервенција у акутном инфаркту миокарда.

Фотогалерија:

2021.11.02.12021.11.02.42021.11.02.22021.11.02.52021.11.02.3

Медији пишу о нама:
- Дневник
- Тањуг
- Новости
- Влада АП Војводине

Централна свечаност поводом 40 година ИКВБВ

Централна свечаност поводом 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине одржана је 15. Новембра 2017. године у Српском народном позоришту у Новом Саду. Свечаности су присуствовали поред запослених и председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и бројни гости и земље и иностранства, чиме је на најлепши начин потврђен углед и значај који ова здравствена установа има у земљи и окружењу.

„У 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине хоспитализовано је више од 170.000 болесника, урађено је 35.000 операција на отвореном срцу, 110.000 интервентних кардиолошких процедура, у Институту је прегледано 1.400.000 болесника, што грађана Војводине, што Србије, што људи из окружења“ рекао је покрајиснки секретар за зрдравство доц. др Зоран Гојковић поводом великог јубилеја Института.

„С поносом могу да кажем да је у претходних 16 месеци Покрајинска влада успела да одвоји велика средства за поновно функционисање Института за кардиоваскуларне болести, за његово стављање на место које је годинама имао, на пиједестал терцијалних здравствених установа, не само у Војводини, Србији него и шире“.

Опширније... 

„Током 40 година постојања Институт је поступно али сигурно градио своју репутацијау сталним праћењем и имплементацијом нових технологија у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести, при чему је квалитет лечења увек био на првом месту. Наш императив је да данас буде боље у односу на јуче, а сутра у односу на данас“ рекао је директор Института за кардиоваскуларне болести проф. др Александар Реџек и додао да су активности Института усмерене и на стварање мостова са другим здравственим и научним установама из земље, региона и света, за добробит наших пацијената. Такође је истакао значај Института у реализацији пројекта ангиосала у Војводини уз подршку Покрајинске владе, чиме су сви грађани Војводине добили једнако шансу за живот након акутног инфаркта миокарда.

Скупу су се обратили и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, управник Клинике за кардиологију доц. др Илија Срдановић, начелници служби проф. др Милован Петровић, др Драган Дебељачки, проф. др Анастазија Стојшић, проф. др Драган Ковачевић и проф. др Слободан Додић говорећи о актуелном стању и перспективама даљег развоја клиника и служби.

Председнику Покрајинске владе Игору Мировићу уручена је плакета за допринос Покрајинске владе у обезбеђивању вишег стандарда у пружању здравствених услуга у лечењу кардиоваскуларних болести на територији АП Војводине. Ради се о пројекту Покрајинске владе којим су Опште болнице у Суботици, Зрењанину и Сомбору опремљене новим ангио салама чиме су дефинисана три нова интервентна кардиолошка центра на мапи Војводине. Тим поводом су представљени и тимови болница који су учествовали у едукацији коју је успешно спровео тим Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Златне плакете за животно дело додељење су доц. др Ивану Фајгељу (постхумно), проф. др Светиславу Трифуновићу ( постхумно), проф. др Светозару Нићину ( постхумно), проф. др Јосипу Чикошу, проф. др Нинославу Радовановићу и проф. др Ђурици Стојшићу.

Плакете за међусобну стручну сарадњу, подршку и пријатељствно додељене су Клиничко-болничком центру Загреб, Клиничком центру Србије, Војномедицинској академији у Београду, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Клиничком центру Војводине.

Програм манифестације је отворен изузетним наступом Ингмар дуа који чине пијанисти Слободанка Стевић и Александар Глигић а затворен дивним музичким мотивима Војводине и интерпретацији Александра Дујина и његовог оркестра.

У холу велике сале Српског народног позоришта је приказана изложба уметничких фотографија Института аутора Теодоре Ивков под менторством Маје Јоцков.

Video prilog Vlade Vojvodine: https://youtu.be/V-AOGosZ44I

Video prilog Novosadske televizije: https://youtu.be/SQI0uPISIho

Video prilog RTV: https://youtu.be/1DsmroH9614

Video prilog TV Panonija: https://youtu.be/NwKH5IB5eRA

- Ми смо део групе стручњака

Упознајте наш руководећи кадар:

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Sakac

Проф. др Дејан Сакач

Помоћник директора за научно-истраживачку и образовну делатност

Sanja

м. сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Barjaktarovic

Маст. екон. Зоран Барјактаровић

Помоћник директора за економско финансијске послове

Radic

Давор Радић, дипл. инж. ИТ

Помоћник директора за ИТ област

Sakac

спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиваскуларну хирургију:

placeholder image

Проф. др сц. мед. Лазар Велицки

Руководилац Клинике за кардиоваскуларну хирургију

RosicM

Др сци. мед. Живојин Јоњев, кардиохирург

Заменик руководиоца Клинике за кардиоваскуларну хирургију

kh_glavna_sestra.jpeg

Верица Јоцић, смс

Главна сестра Клинике за кардиоваскуларну хирургију

Клиника за кардиологију:

PetrovicM

Проф. др Милован Петровић

Руководилац Клинике за кардиологију

AleksandraIlic

Доц. др сци. мед. Александра Илић

Заменица руководиоца Клинике за кардиологију

Natasa

Наташа Хајдер, смс

Главна сестра Клинике за кардиологију

40 година успешне бриге о срцу

Примена савремених светских метода у лечењу, све брже збрињавање пацијената, едукација и константно усавршавање кадрова, најсложеније хируршке интервенције и пројекат "Хуманизација Института", само су неки од сјајних достигнућа Института за кардиоваскуларне болести Војводине, који се налази на обронцима Фрушке горе.

МИСИЈА

Дијагностика и лечење кардиоваскуларних обољења по највишим светским стандардима при чему тежимо изврсности, побољшању квалитета живота, и достојанству болесника.
Едукација кадрова медицинске струке али и шире социјалне заједнице из области кардиоваскуларних болести.
Научно-истраживачка делатност са научним и стручним доприносима у доменима дијагностике и/или лечења болесника са кардиоваскуларним болестима.
Изјава о мисији показује основну сврху постојања ИКВБВ, односно примену дијагностике и лечења кардиоваскуларних обољења код наших пацијената. Не мање значајан део мисије се односи и на едукацију како високог (универзитетског), тако и средњег стручног кадра медицинске струке из области кардиоваскуларне медицине, па и шире социјалне заједнице. С обзиром да је Институт здравствена установа терцијарне делатности, веома је значајна и научно-истраживачка делатност која пружа респектабилне искораке у области дијагностике, примене, или организације, из домена кардиоваскуларне медицине.
Мисија такође показује да је читава наша делатност усмерена ка нашим болесницима, затим показује наше предности, како ми то радимо – по највишим светским стандардима уз очување достојанства болесника. На крају, зашто ми то радимо, и шта је наш коначни циљ - побољшање квалитета и продужење живота наших болесника. 

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо једна од најцењенијих болница овог типа, као и лидер у Региону у области збрињавања кардиоваскуларних болести.
Наша визија је настављање увођења најновијих и доказано најбољих светских метода у лечењу болесника, па би се у будућности ИКВБВ развијао у четири основна правца: у правцу даљег техничког опремања и технолошког развоја, стручне едукације својих кардова, проширење капацитета, и примена других мера (организационе и стручне) у циљу остваривања своје визије.

Наши принципи

Свакоме помоћи

У зависности од тога шта желите да закажете,
кликните на једну од пунуђених опција:
- Електронско заказивање прегледа
- Упутства и информације за заказивање амбулантих прегледа
- Заказивање болничког лечења

Опширније

Наша традиција

Богата традиција

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици, четрдесет година након оснивања, представља једну од водећих установау домену пружања здравствене заштите и научно-истраживачке делатности у Републици Србији.

Опширније

Наша визија

Будућност лећења

Да постанемо познати као врхунска установа у региону која своју изврсност темељи на примени савремених дијагностичких-терапијских процедура, задовоство запослених и научно-истраживачком раду.

Опширније

Најбољи у земљи

Најсавременија опрема

ctsiemens

 ЦТ скенер

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

 Нова ангио-сала у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Најсавременија опрема за лечење аритмија у ангиосали Каменице 2
У новоотвореном објекту Каменица 2 смештена је лабораторија интервентне електрофизиологије, која просторно и архитектонским решењима задовољава највише стандарде, а предвиђена је да подржи инсталацију технолошких иновација током више деценија. Опремљена је доказаним, поузданим и безбедним Сиеменс Артис Зее имиџинг системом и опремом за интервенције радиофреквентне аблације коришћењем 3Д мапинг система Царто3 последње генерације, интервенције криоаблације и процедуре аблације аритмија, чак и без коришћења рендгенског зрачења.

k2hemo

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

sokk2

 Нова јединица интензивне неге у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Ми смо увек срећни када Вам помогнемо

Основне информације о срцу...

Идеалан крвни притисак је 115/76, што је утврђено у педесет и шест истраживања у педесет и две државе над више од 20 милиона људи. Потпуно је исти за људе у Њу Делхију, Чикагу, Новом Саду или Токију. Нижи крвни притисак не доприноси степену старења, али веће цифре нису добре - више од 50 посто срчаних удара може се приписати притиску између 125/80 и 140/90.

Најважнији фактор који се тиче здравља Вашег срца и његове способности да пумпа више крви је његова прокрвљеност - успешност Ваших срчаних артерија да пренесу крв у срце. Најчешћа препрека том преносу је обољење срчаних артерија, када оне постају сужене или запушене. Када се то догоди, ваш срчани мишић слаби услед недостатка крви.

Ви обезбеђујете састојке који одређују које течности протичу кроз Ваш крвоток и оштећују или чувају артерије - кроз оно што једете, како вежбате и како реагујете на друштвене и природне стресове.
Ви имате моћ да своје срце учините и јачим и млађим - чинећи га најживахнији органом у свом телу!

Многи људи желе да игноришу непријатности које често дођу и прођу, па зато чак и рационализују симптоме попут пецкања у пределу срца, замора мишића или нечег другог. Трећина жртава срчаних удара први симптоми често буду и последњи - а половину тих смрти дешава се пре него што особа уопште стигне у болницу.

Ми смо ту да свима помогнемо

Услуге које ми пружамо

Све врсте кардиохируршких захвата, интервентних кардиолошких процедура у лечењу исхемијске и структурне болести срца, електрофизиолошке процедуре и оптимизација медикаментног лечења најтежих срчаних болесника.

operacija1
operacija2
operacija3

Наш тим је увек ту за вас

Упознајте нас

Захваљујући савременом менаџменту и одличном раду читавог тима лекара, медицинских сестара и осталих запослених на другим пословима, ИКВБВ је у протеклом периоду добио бројна признања и награде, а сви запослени у Институту, као јединствен тим, на прво место увек стављају бригу о пацијенту. ИКВБВ је лидер у лечењу кардиоваскуларних болести у овом делу Европе, као носиоца увођења иновација у лечењу срца у Србији, и као сталног прегаоца на учвршћивању односа са престижним светским клиникама овог типа.

ВИШЕ СЕ УПОЗНАЈТЕ
meet