placeholder image

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ КОЈИ ТРЕБА ДА УРАДЕ ТЕСТ ОПТЕРЕЋЕЊА

• Кабинет се налази на одељењу кардиологије на приземљу Института за КВБ Сремска Каменица.
• Приликом доласка на преглед понети са собом :
- здравствену књижицу
- личну карту
- извештај кардиолога или интернисте
- упут оверен од стране надлежног фонда за здравство • комплетну медицинску документацију (ЕХО, СЕ, КС...)
- ЕКГ у миру и све раније снимљене ЕКГ снимке
• Тест физичког оптерећења се ради у циљу испитивања вашег срца и следећих његових карактеристика:
- његове снаге као пумпе за крв
- пролазности његових артерија
- склоности ка поремећајима ритма и провођења
- кретања крвног притиска у току оптерећења
• За правилно извођење теста неопходни су ваш пристанак и ваша искрена сарадња. Тест се изводи на захтев надлежног кардиолога или интернисте.