ДОНАЦИЈЕ

"Будући да се трошкови здравствене неге повећавају, филантропија је важнија него икад. Она ће правити разлику између добре бриге и одличне неге."

Директор института
philanthropy
Потенцијални донатор треба да се обрати управи ИКВБВ-у Писмом о намерама, у којем наводи разлоге за донацију, прецизира предмет донације и друге елементе уговора.

Донације могу бити из следећих области:

1. Уградни материјал
2. Санитетски материјал
3. Лекови
4. Услуге и радови
5. Медицинска опрема
6. Рачунарска и комуникациона опрема
7. Остала добра (осим новчаних средстава)

Управа ИКВБВ даје сагласност за донацију, након чега се приступа изради уговора о донацији, који се потписује од стране директора ИКВБВ (или другог запосленог, по овлашћењу) и донатора.

Институт за КВБ Војводине се захваљује свим донаторима који су помогли опремање и рад Института.
Datum: Ime i prezime: Naziv kompanije: Iznos donacije: