Наука и настава

Од свог оснивања, 1977. године, Институт за КВБВ, све време функционише као здравствена, наставна и научноистраживачка установа, са следећим задацима:

да проучава стање у области кардиоваскуларих болести
испитује, уводи и примењује нове методе откривања обољења, лечења и рехабилитације
врши сложену дијагностику и лечење оболелих
врши образовање и и стучно усавршавање здравствених радника
обавља научноистаживачки рад у области превенције, лечења и рехабилитације
пружа стручно – методолошку помоћ другим здравственим установама у овој области.
Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

У складу са моделом добре европске и светске праксе, у Институту за КВБВ, научни рад подразумева апсорбовање научних достигнућа планетарног нивоа, путем интернета, медицинских часописа, учествовања на научним скуповима у земљи и инострансту, чланства у респектабилним научним организацијама, размене научних достигнућа са другим установама кроз заједничке стручне и научне скупове. Посебан модел у научном раду представља партиципација Института за КВБВ у великом броју домаћих, европских и светских научних студија и научних пројеката. У том смислу резултати научног истраживања у нашој кући употпуњавају базу научних података светске и европске баштине.

Допринос Института за КВБВ светској научној мисли је неупитан. Датира већ од 1983. године кроз значајне међународне пројекте.

„МОНИЦА“(Мониторинг оф Трендс анд Детерминантес оф Цардиовасцулар Дисеасес(1981-2001)
„ЦИНДY“(Цоунтрywиде Интегратед Нонцоммуницабле Дисеасес Интерв ентион Програме(1983-2001)
„ЕУРОсцоре“(Међународни пројекат за стратификациују ризика у кардиохиругији
„Војводинасцоре“
Наставља се низом пројеката у земљи и инситранству. Актуелно се у Институту за КВБВ спроводи више научних, иностраних и домаћих, репуличких, покрајнских и градских пројеката.

У научне активности Института за КВБВ, спада и међуболничка сарадња наше куће и болница у Италији, Шведској, Француској , Немачкој и Хрватској. Сарадња подразумева заједничке научне и стручне скупове, као и стручне боравке лекара у наведеним здравственим установама. Овај вид научне сарадње показао је непорцењиву вредност.

Институт за КВБВ више пута био је организатор великих домаћих научних скупова из области кардиологије и кардиохирургије, а такође и организатор скупова са иностраним учешћем.

Научна делатност Клинике за кардиологију обавља се и кроз рад кардиолошке секције друштва лекара Војводине, Српског лекарског друштва, Удружења кардиолога Србије и САНУ.

Изарада и одбрана дипломских радова студената медицине, субспецијалистичких радова, магистраских и докторских теза лекара и медицинских сестара, посебан је вид развоја научних активности у Институту за КВБВ. Овај вид научног рада је веома важан, јер најчешће користи сопствени материјал за обраду, те су и закључци интелектуална својина наших простора. Свакако да коришћење иностраних референци доприноси усвајању нових сазнања и за кандидате, али и за менторе.
Публикације научних радова у респектабилним домаћим и иностраним часописима јесу показатељ научних активности једне здравствене установе. Лекари и медицинске сестре Института за КВБВ имају значајан број публикованих радова. У исто време велики број лекара су и рецензенти, пре свега домаћих научних часописа.

У циљу израде кавлитетних научних и стручних радова, студија и пројеката, у Институту за КВБВ формирана је и Комисија за научноистраживачки рад и публикације са задатком да сваки научни рад пре објављивања детаљно прегледа и да своје сугестије, те одобри или не одобри његово штампање или усмену презентацију.

Многи од објављених научних радова са Клинике за кардиологију Института за КВБВ добили су значајна признања и награде. Поред научних радова лекари наше куће аутори су великог броја стручних монографија и уџбеника.

У дугорочном плану развоја Института стављен је значајан акценат на даљи, још бољи и интензивнији развој научне делатности.

НАСТАВА

Клиника за кардиологију Института за КВБВ је и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду. У том смислу, на Клиници за кардиологију Института за КВБВ врши се и едукација студената медицине и стоматологије на српском језику од 1977. године и енглеском језику од 1989. године, студената медицинске рехабилитације, фармације и здравствене неге у оквиру додипломске наставе. Такође се одвија и едукација на последипломској настави за лекаре на специјализацији из интерне медицине од 1977. године, ургентне медицине од 1983. године,опште медицине и едукација у оквиру субспецијализације из кардиологије од 1983. године. У том смислу сарадници и наставници на Клиници за кардиологију Института за КВБВ организују и одржавају практичну и теоретску наставу. Чланови су испитних комисија за полагање студенстких, специјалистичких и субспецијалистичких испита. Уоквиру наставних активности, доц. др сци. мед. Тијана Попин била је у једном мандату шеф катедре за интерну медицину, а тренутно, функцију заменика шефа катедре за интерну медицину врши вандредни професор др Игор Иванов, наставник из Института за КВБВ.

Наставници и сарадници Клинике за кардиологију, Института за КВБВ, у оквиру својих наставних, научних и едукативних обавеза аутори су већег броја приручника, монографија и делова уџбеника за студенте интерне медицине, стоматологије, ургентне и опште медицине. Неки од наставника су и рецензенти наведене литературе.

У Институту за КВБВ, Клиника за кардиологију, тренутно (1.11.2016.) ради у настави:

АСИСТЕНТИ:

6 асистената на катедри за интерну медицину
2 асистента на катедри за ургентну медицину
ДОЦЕНТИ:

2 доцента на катедри за интерну медицину
1 доцент на катедри за ургентну медицину
ВАНРЕДНИ ПРИОФЕСОРИ:

3 ванредна професора на катедри за интерну медицину
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

7 редовних професора на катедри за интерну медицину