Услуге кардиохирургије

На Клиници за кардиохирургију болесницима се пружају здравствене услуге: операције на отвореном срцу - коронарна хирургија, валвуларна хирургија, хирургија стечених и урођених срчаних мана, комбинована хирургија и хирургија аорте, тумори срца и каротидна хирургија.

Примењују се савремене технолошке процедуре хирургије на куцајућем срцу, замена срчаних залистака био-протезама и најновијом генерацијом „стентлесс“ протеза. Развили смо каротидну хирургију, рутински примењујемо симултане и комбиноване кардиоваскуларне операције и уводимо хирургију поремећаја срчаног ритма. Успешно радимо и тоталну артеријску реваскуларизацију коронарних крвних судова у лечењу оклузивне коронарне болести срца.

Повећан је број реоперација у укупном броју операција, тако да се реоперативни захвати редовно изводе и по други, трећи па и четврти пут. У последње две године значајан је и пораст хитних операција услед разних типова дисекције грудне аорте.

Важан допринос напретку у третману болесника након операција на отвореном срцу дала је и савремена интензивна јединица Института за КВБ Војводине, са модерном опремом за подршку и праћење свих виталних параметара болесника.

Структура кардиохируршких интервенција у односу на ранији период мења се, па је све већи број сложених и тешких оперативних захвата, с обзиром на нагли развој интервентне кардиологије, која је добрим делом преузела решавање коронарне болести, захваљујући напретку такозваних коронарних стентова.

Да ли ће се болесник са коронарним обољењем лечити лековима, стентовима или оперативним путем, свакодневно конзилијарно одлучују кардиолози и кардиохирурзи. Циљ је проналажење најбољег могућег решења за конкретног болесника.