ДОБРО ДОШЛИ!

Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине

Образовна, здравствена и научна установа, 
настала из потребе да се у Војводини ефикасно збрињавају
оболели од кардиоваскуларних болести.
Оснивач ИКВБВ је Извршно веће АП Војводине.

ВИШЕ О НАМА
Direktor

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Александар Реџек

Обољења срца и крвних судова су и данас најчешћа у популацији и поред бројних превентивних мера које се предузимају. Она су, нажалост, одговорна за више од педесет процената свих смртних исхода. Поред тога, болести срца значајно нарушавају квалитет живота оболелих и њихову радну способност, захтевајући често туђу негу и помоћ. Из ових разлога она су значајан проблем за читаву друштвену заједницу, а њихово ефикасно лечење мора бити приоритетни циљ.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је у својих четрдесет година постојања посвећен лечењу најтежих кардиоваскуларних болесника, са резултатима у рангу водећих центара широм света. Пацијент је увек био и биће у центру пажње, а за квалитет лечења важи да данас мора бити боље у односу на јуче. Да би сутра постало ново квалитетније данас, Институт је успоставио мостове сарадње са престижним центрима из земље и иностранства у циљу размене знања и искустава, а све у интересу наших пацијената. Опширније...

Само у протеклих неколико година су уведене бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике, које доприносе још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове. Ови успеси су и логичан след богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.
Захваљујући подршци Владе АП Војводине и Секретаријата за здравство, уложена су значајна средства за куповину најсавременије опреме. У току 2017. године у пуном капацитету је почео са радом објекат Каменица 2, где се налази најсавременија сала, која омогућује спровођење најкомплекснијих електрофизиолошких процедура, и нова интензивна нега Клинике за кардиохирургију. У плану је и комплетна реконструкција објекта Каменице 1 за коју је израђен пројекат.
Активности Института су усмерене и на унапређење лечења кардиоваскуларних обољења на подручју читаве Покрајине. Један од значајних пројеката Владе АП Војводине реализованих уз подршку Института јесте отварање нових центара за интервентну кардиологију у Суботици, Сомбору и Зрењанину, чиме су сви болесници са акутним инфарктом, где год се налазили, добили једнаку шансу за живот.
На крају, свим нашим драгим пацијентима желим да поручим да је Институт сигурна кућа за ваше срце и да се захвалим свима запосленима на високопрофесионалном и преданом раду.
Будућност... свакако трансплантација срца, миниинвазивна кардиохирургија, транскатетерско лечење комплексних структурних болести срца.

Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

2021. 7. 1 5

2021. 5. 1 7

2021.4.22AZUS

Општи утисак након шесте редовне посете

Шеста редовна посета Институту за кардиоваскуларне болести Војводине (ИКВБВ) обављена је у периоду неповољне епидемиолошке ситуације, условљене појавом и ширењем заразне болести Covid-19.

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у својим организационим јединицама, у континуитету спроводи све активности и дефинисане мере, у складу са Планом за унапређење квалитета рада и акредитационим стандардима. Рад установе усклађен је и са тренутном епидемиолошком ситуацијом и препорукама, а са циљем превенције и сузбијања ширења новог корона вируса. Руководство и запослени установе у свим предузетим активностима успевају да сe безбедност и квалитет пружених услуга и у тренутној епидемиолошкој ситуацији одржи на високом нивоу. У раду установе поштују се стандарди Агенције за акредитацију здравствених станова Србије, као и имплементирани међународни и национални водичи за дијагностику и лечење пацијената.

У складу са специфичностима рада најефиксније су предузете све противепидемијске мере како би се одржала безбедност здравља пацијената и запослених и омогућио даљи квалитетан и безбедан рад. У складу са потребама креирања црвених и зелених зона учињена је адаптација простора уз консултацију са надлежним епидемиологом. Рад ИКВБВ прилагођен је актуелној епидемиолошкој ситуацији, тако да је капацитет клинике за кардиохирургију искоришћен 60-80% а клинике за кардиологију 80% и рад се одвија по препорукама и смерницама Републичке стручне комисије за надзор над болничким инфекцијама и ИЗЈЗВ. Установа је наставила са применом најсавременијих дијагностичких и терапијских процедура у лечењу пацијената. Установа има подршку покрајинске Владе кроз различите видове сарадње, што је доприноси унапређењу квалитета рада. Похвала за руководство и запослене на несебичном професионалном ангажовању и у другим установама у којима су смештани пацијенти оболели од заразне болести Cоvid 19 (КЦ Војводине, Сајам, ИПБВ).

У установи се редовно набавља и користи лична заштитна опрема и спроводи едукација за примену исте. Свакодневно се врши дезинфекција простора и опреме, а према предвиђеном плану. Континуирано се спроводи интерна контрола санитарно-хигијенског стања објекта, као и епидемиолошки надзор установе. У установи се у континуитету спроводи вакцинација запослених, као и тестирање пацијената и запослених.

У установи се примењују имплементирани протоколи и дефинисане процедуре. Усвојена су нова документа у складу са епидемијом Covid-19. Препоручује се даља израда нових процедура, посебно оних које се установљавају услед актуелне епидемиолошке ситуације. Нежељени догађаји се евидентирају и одмах решавају предузимањем превентивних мера, што у ситуацији епидемије Cоvid-19 омогућава унапређење безбедоносних противепидемиолошких процедура. Све активности и процедуре које се редовно спроводе у области животне средине су допуњене и прилагођене тренутној епидемиолошкој ситуацији и одржавању безбедности рада у установи.

Постоји континуитет у примени усвојених процедура у области људских ресурса, нарочито у областима регулисаним позитивним прописима, као и процедура управљања и руковођења. Континуирана медицинска едукација и стручно усавршавање запослених је поред пружања услуга пацијентима, приоритет и у новонасталој епидемиолошкој ситуацији. Организован је велики број on-line едукација, учешћа на националним и међународним скуповима. У оквиру саме установе публикован је Приручник за медицинске сестре, у циљу едукације новозапослених али и као подсетник за остале запослене медицинске сестре и техничаре. Резултати рада запослених се оцењују на годишњем нивоу у складу са дефинисаном процедуром.

Руководство Института својим залагањем унапређује рад установе, води је путем визије да уз пружање квалитетне услуге корисницима и даље остане једна од најуспешнијих установа здравственог система Републике Србије.

Општи утисак је да се у Институту за кардиоваскуларне болести Војводине поштују стандарди, дефинисане процедуре и упутства за рад, у складу са прописима и стандардима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије и да се квалитет рада унапређује и током актуелне епидемиолошке ситуације.

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим радом и пружањем врхунских професионалних услуга корисницима, представља једну од најзначајнијих здравствених установа за кардиоваскуларне болести у земљи и региону, а који је акредитацију усвојио као систем пословања и унапређења рада.

2021.4.22AZUS12021.4.22AZUS42021.4.22AZUS22021.4.22AZUS52021.4.22AZUS32021.4.22AZUS6

2021. 4. 7

ДАНАС ЈЕ СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

2021. 2. 11

ОТВАРАЈУЋА КОНФЕРЕНЦИЈА ИПА ПРОЈЕКТА ХЕАРТ НЕТ

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је водећи партнер у Пројекту: “Девелопмент оф Цросс Бордер Цардиовасцулар Дисеасес Телецонсултатион Нетwорк ин Хеалтх Институтионс” ХЕАРТ НЕТ. Пројекат је суфинансиран средствима ЕФРР и ИПА ИИ фондова Европске уније.
Идеја развоја програма пројека Хеарт НЕТ остварена је уз помоћ Интеррег ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-Србија 2014 - 2020. Идеју пројекта су подржали и помогли Покрајински секретаријат за регионални развој Војводине и Министарство за регионални развој и европске фондове Републике Хрватске. Даљем Развоју Пројекта су помогли Покрајински секретаријат за финансије и Покрајинског секретаријата за здравство. Опширније...

Пројекат је започет 1. 7. 2019. године, потписивањем Уговора од стране Министра за регионални развој и европске фондове Републике Хрватске и директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине, са друге стране. Водећи пратнер у овом Пројекту је Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, а као партнер у Републици Хрватској је Национална меморијална болница у Вуковару. Да би се овај пројекат употпунио, Институт за кардиоваскуларна болести Војводине је укључио, као своје локалне партнере, опште болнице у Сремској Митровици, Суботици и Сомбору, ради оптималног спровођења циља Пројекта.
Циљ пројекта Хеарт Нет је развијање телемедицинске мреже у пограничном подручју АП Војводине и Републике Хрватске. Развојем телемедицинске мреже у наведеном региону, очекује се побољшање стручне, правовремене кардиолошке медицинске експертизе у сви припадајућим деловима пограничног региона, свеукупног побољшање медицинске неге и едукације кадра и корисника медицинских услуга.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је због специфичних услова везаних за Цовид 19 пандемију, одржао 11. фебруара 2021. године у 12 сати, ”он лине” отварајућу конференцију Пројекта.
Коференција је отворена поздравном речју проф. др Илије Срдновића, менаџера Пројекта, затим поздравном речју Проф. др Александра Реџека, Директора Института за кардиовакуларне болести Војводине. Скупу су се потом обратили Равнатељ Националне меморијске болнице Вуковар мр сци др Весна Босанац, др Иванка Михаловић и гђа Ивана Азенић Дубравчић.
У врло интерактивној зоом апкилацијом оствареној “он лине” конференцији, осим колега присутних на Институту учествовало преко 60 активних учесника.
Са великом задовољсктвом можемо коснтатовати да су на “он лине” конференцији били присутни учесници из Републике Хрватске из Вуковара, Загреба и Опатије. Из Федерације Босна И Херцеговина из Сарајева, из Републике Српске из Бања Луке. Присутни и из Црне Горе из Подгорице. Из републике Србије, он лине конференцији приствовали су представници из неколико центара у Београду (Клинички Центар Србије, Институт Дедиње, КБЦ Звездара, КБЦ Земун. На скупу су присусутвовали и предстваници из КЦ Крагујевац, КЦ Ниш, ОБ Лесковац, Зајечар, Суботица, Сомбор, Врбас, КЦ Нови Сад, као и предстваници медијских кућа РТВ И дневног листа Дневник, те други појединци.
Напомињемо да смо на конференцији по први пут јавно и демонстрирали рад телемедицинског система инсталираног у ОБ Суботица и Сремска Митровица.
Посебно задовољство, част и захвалност имамо да нам се у “он лине” конференцију укључио господин Давор Скочибушић, пројецт манагер у Заједничком тајништву Програма прекограничне сурадње Хрватска-Србија, у Министарству региналног развоја и фондова Европске Уније у Републици Хрватској, поздравши скуп и пожелевши успешан наставак и завршетак истог.

Пројектни менаџер Хеарт Нет, проф. др Илија Срдановић

facebook.com/heartnet.2020

 www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

2021211c

2021. 2. 4

202124

Нова метода у лечењу сужења на коронарним артеријама на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине Интра Васкуларна Литотрипсија (ИВЛ) 

Познато је и доказано да су калцификати у крвним судовима пацијената подвргнутих перкутаној коронарној интервенцији (ПЦИ) предиктори лоших исхода у смислу ниже стопе потпуне реваскуларизације и повећаног морталитета. Углавном зато што приликом стентирања калцијум отежава, некада чак и онемогућава позиционирање стентова и не дозвољава униформну експанзију стента, дугорочно ово води ка лошијим исходима. Што је тежа калцификација крвног суда и што је већи лук калцификованог лумена, ови проблеми су израженији. Опширније...

На ИКВБВ је 4. 2. 2021. је урађена прва интраваскуларна литотрипсија (ИВЛ) код 2 болесника захваљући донацији фирме Марц медицал, регионалног дистрибутера опреме. Први болесник је женска особа страрости 70 година са умањеном срчаном способношћу и калцификованим одступом предње силазне коронарне артерије претходно нетретиране лезије. Други болесник је старости 52 године, са претходно имплантираним стентом након чега се развила рестеноза и неуспешним покушајем ротаблације. Процедуре су урађене стандардним приступом преко радијалне артерије уобичајене димензије уводника, катетера и жицом водичем. Обе интервенције су успешно завршене имплантацијом стентова. Процедуре су урађене уз интраваскуларни имиџинг оптичком кохерентниом томографијом чиме је потврђен оптимални резултат терапије.
Болесници су наредног дана отпуштени кући без тегоба с препорученом медикаментниом терапијом у даљем току.
Интраваскуларна литотрипсија (ИВЛ) појавила се током посљедњих неколико година као делотворна алтернатива за лечење калцификованих лезија које су повезане с повећаним ризиком од развоја компликација и лошијом прогнозом. Ова метода укључује пласирање катетера с балоном на врху у којему се налази више одашиљача који генеришу звучне таласе те потом селективно фрактуришу васкуларни калцијум, а притом не утичу на интегритет фиброеластичног зида крвног суда. Употреба Схоцкwаве ИВЛ Система је индикована код тешко калцификованих:
•коронарних артерија (Ц2 катетери)
•периферних и БТК артерија (С4 катетери)
•Илијачних артерија за модификацију калцијума приликом процедура где је потребан пролаз уређаја великог промера нпр. код ЕВАР и ТЕВАР процедура (М5 катетери)
 
Употребом интраваскуларне литотрипсије, минимизује се траума меког ткива (за разлику од балона високог притиска) и сигурно се третира, односно разбија како интимални, тако и медијални калцијум ин ситу (без ризика од емболије узроковане одломљеним фрагментима, што се не може рећи за ротациону атеректомију).

Централна свечаност поводом 40 година ИКВБВ

Централна свечаност поводом 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине одржана је 15. Новембра 2017. године у Српском народном позоришту у Новом Саду. Свечаности су присуствовали поред запослених и председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и бројни гости и земље и иностранства, чиме је на најлепши начин потврђен углед и значај који ова здравствена установа има у земљи и окружењу.

„У 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине хоспитализовано је више од 170.000 болесника, урађено је 35.000 операција на отвореном срцу, 110.000 интервентних кардиолошких процедура, у Институту је прегледано 1.400.000 болесника, што грађана Војводине, што Србије, што људи из окружења“ рекао је покрајиснки секретар за зрдравство доц. др Зоран Гојковић поводом великог јубилеја Института.

„С поносом могу да кажем да је у претходних 16 месеци Покрајинска влада успела да одвоји велика средства за поновно функционисање Института за кардиоваскуларне болести, за његово стављање на место које је годинама имао, на пиједестал терцијалних здравствених установа, не само у Војводини, Србији него и шире“.

Опширније... 

„Током 40 година постојања Институт је поступно али сигурно градио своју репутацијау сталним праћењем и имплементацијом нових технологија у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести, при чему је квалитет лечења увек био на првом месту. Наш императив је да данас буде боље у односу на јуче, а сутра у односу на данас“ рекао је директор Института за кардиоваскуларне болести проф. др Александар Реџек и додао да су активности Института усмерене и на стварање мостова са другим здравственим и научним установама из земље, региона и света, за добробит наших пацијената. Такође је истакао значај Института у реализацији пројекта ангиосала у Војводини уз подршку Покрајинске владе, чиме су сви грађани Војводине добили једнако шансу за живот након акутног инфаркта миокарда.

Скупу су се обратили и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, управник Клинике за кардиологију доц. др Илија Срдановић, начелници служби проф. др Милован Петровић, др Драган Дебељачки, проф. др Анастазија Стојшић, проф. др Драган Ковачевић и проф. др Слободан Додић говорећи о актуелном стању и перспективама даљег развоја клиника и служби.

Председнику Покрајинске владе Игору Мировићу уручена је плакета за допринос Покрајинске владе у обезбеђивању вишег стандарда у пружању здравствених услуга у лечењу кардиоваскуларних болести на територији АП Војводине. Ради се о пројекту Покрајинске владе којим су Опште болнице у Суботици, Зрењанину и Сомбору опремљене новим ангио салама чиме су дефинисана три нова интервентна кардиолошка центра на мапи Војводине. Тим поводом су представљени и тимови болница који су учествовали у едукацији коју је успешно спровео тим Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Златне плакете за животно дело додељење су доц. др Ивану Фајгељу (постхумно), проф. др Светиславу Трифуновићу ( постхумно), проф. др Светозару Нићину ( постхумно), проф. др Јосипу Чикошу, проф. др Нинославу Радовановићу и проф. др Ђурици Стојшићу.

Плакете за међусобну стручну сарадњу, подршку и пријатељствно додељене су Клиничко-болничком центру Загреб, Клиничком центру Србије, Војномедицинској академији у Београду, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Клиничком центру Војводине.

Програм манифестације је отворен изузетним наступом Ингмар дуа који чине пијанисти Слободанка Стевић и Александар Глигић а затворен дивним музичким мотивима Војводине и интерпретацији Александра Дујина и његовог оркестра.

У холу велике сале Српског народног позоришта је приказана изложба уметничких фотографија Института аутора Теодоре Ивков под менторством Маје Јоцков.

Video prilog Vlade Vojvodine: https://youtu.be/V-AOGosZ44I

Video prilog Novosadske televizije: https://youtu.be/SQI0uPISIho

Video prilog RTV: https://youtu.be/1DsmroH9614

Video prilog TV Panonija: https://youtu.be/NwKH5IB5eRA

- Ми смо део групе стручњака

Упознајте наш руководећи кадар:

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Sakac

Проф. др Дејан Сакач

Помоћник директора за научно-истраживачку и образовну делатност

Sanja

М.Сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Barjaktarovic

М.Сц. Зоран Барјактаровић, дипл. економиста

Помоћник директора за економско финансијске послове

Radic

Давор Радић, дипл. инж. ИТ

Помоћник директора за ИТ област

Sakac

Спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиваскуларну хирургију:

SusakStamenko

Проф. др Стаменко Шушак, кардиохирург

Руководилац Клинике за кардиохирургију

RosicM

Др сци. мед. Живојин Јоњев, кардиохирург

Заменик руководиоца Клинике за кардиохирургију

Danijela

Данијела Стевановић-Пешић, орг. здр. неге

Главна сестра Клинике за кардиохирургију

Клиника за кардиологију:

PetrovicM

Проф. др Милован Петровић

Руководилац Клинике за кардиологију

AleksandraIlic

Доц. др сци. мед. Александра Илић

Заменица руководиоца Клинике за кардиологију

Natasa

Наташа Хајдер, смс

Главна сестра Клинике за кардиологију

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Институт за кардиоваскуларне болести је једна од водећих установа из области кардиологије и кардиохирургије у нашој земљи, али и региону. Његов циљ је примена и усавршавање најновијих дијагностичко-терапијских процедура за лечење, од основних до најкомплексијих кардиолошких стања.

Како је институт установа терцијарне здравствене заштите становника и научно-истраживачка установа, мисија рада јесте константан развој, унапређење и примена најсавременијих достигнућа у области кардиоваскуларне медицине. Са тим у вези настављамо да развијамо тим национално и светски признатих специјалиста и субспецијалиста који заједно раде на томе да Инситут за кардиоваскуларне болести постане водећа установа у региону и настави да прати светске стандарде у односу према паијентима.

Конкретни и велики кораци се праве у развоју конвеционалне и савремене електрофизиолошке дијагностике и лечења, ресинхронизационе терапије. Такође, велики напори се улажу у лечење срчане инсуфицијенције као и развој трансплантационе хирургије и примену механичке циркулаторне потпоре. На пољу интервентне кардиологије се поред решавања акутне и комплексне коронарне проблематике ради и на развоју перкутаног решавања валвуларних болести, решавања атријског и вентрикуларног септалног дефекта те примена перкутаног затварања ЛАА.

Као резултат истраживања, тимског рада и широког спектра дисциплина које се развијају, визија је да допринесемо побољшању квалитета и продужење живота пацијената. Следећи потребе и захтеве болесника, подсретством статистике и студиозне анализе, Институт ће се развијати на пољима технолошког развоја, едукације кадра, проширења капацитета и другим областима. Деловање на пољу превенције и правовремене дијагностике кардиоваскуларних обољења постаје најважније средство очувања и унапређења квалитета живота становништва.

40 година успешне бриге о срцу

Примена савремених светских метода у лечењу, све брже збрињавање пацијената, едукација и константно усавршавање кадрова, најсложеније хируршке интервенције и пројекат "Хуманизација Института", само су неки од сјајних достигнућа Института за кардиоваскуларне болести Војводине, који се налази на обронцима Фрушке горе.

Наши принципи

Свакоме помоћи

У зависности од тога шта желите да закажете,
кликните на једну од пунуђених опција:
- Електронско заказивање прегледа
- Упутства и информације за заказивање амбулантих прегледа
- Заказивање болничког лечења

Опширније

Наша традиција

Богата традиција

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици, четрдесет година након оснивања, представља једну од водећих установау домену пружања здравствене заштите и научно-истраживачке делатности у Републици Србији.

Опширније

Наша визија

Будућност лећења

Да постанемо познати као врхунска установа у региону која своју изврсност темељи на примени савремених дијагностичких-терапијских процедура, задовоство запослених и научно-истраживачком раду.

Опширније

Најбољи у земљи

Најсавременија опрема

ctsiemens

 ЦТ скенер

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

 Нова ангио-сала у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Најсавременија опрема за лечење аритмија у ангиосали Каменице 2
У новоотвореном објекту Каменица 2 смештена је лабораторија интервентне електрофизиологије, која просторно и архитектонским решењима задовољава највише стандарде, а предвиђена је да подржи инсталацију технолошких иновација током више деценија. Опремљена је доказаним, поузданим и безбедним Сиеменс Артис Зее имиџинг системом и опремом за интервенције радиофреквентне аблације коришћењем 3Д мапинг система Царто3 последње генерације, интервенције криоаблације и процедуре аблације аритмија, чак и без коришћења рендгенског зрачења.

k2hemo

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

sokk2

 Нова јединица интензивне неге у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Ми смо увек срећни када Вам помогнемо

Основне информације о срцу...

Идеалан крвни притисак је 115/76, што је утврђено у педесет и шест истраживања у педесет и две државе над више од 20 милиона људи. Потпуно је исти за људе у Њу Делхију, Чикагу, Новом Саду или Токију. Нижи крвни притисак не доприноси степену старења, али веће цифре нису добре - више од 50 посто срчаних удара може се приписати притиску између 125/80 и 140/90.

Најважнији фактор који се тиче здравља Вашег срца и његове способности да пумпа више крви је његова прокрвљеност - успешност Ваших срчаних артерија да пренесу крв у срце. Најчешћа препрека том преносу је обољење срчаних артерија, када оне постају сужене или запушене. Када се то догоди, ваш срчани мишић слаби услед недостатка крви.

Ви обезбеђујете састојке који одређују које течности протичу кроз Ваш крвоток и оштећују или чувају артерије - кроз оно што једете, како вежбате и како реагујете на друштвене и природне стресове.
Ви имате моћ да своје срце учините и јачим и млађим - чинећи га најживахнији органом у свом телу!

Многи људи желе да игноришу непријатности које често дођу и прођу, па зато чак и рационализују симптоме попут пецкања у пределу срца, замора мишића или нечег другог. Трећина жртава срчаних удара први симптоми често буду и последњи - а половину тих смрти дешава се пре него што особа уопште стигне у болницу.

Ми смо ту да свима помогнемо

Услуге које ми пружамо

Све врсте кардиохируршких захвата, интервентних кардиолошких процедура у лечењу исхемијске и структурне болести срца, електрофизиолошке процедуре и оптимизација медикаментног лечења најтежих срчаних болесника.

operacija1
operacija2
operacija3

Наш тим је увек ту за вас

Упознајте нас

Захваљујући савременом менаџменту и одличном раду читавог тима лекара, медицинских сестара и осталих запослених на другим пословима, ИКВБВ је у протеклом периоду добио бројна признања и награде, а сви запослени у Институту, као јединствен тим, на прво место увек стављају бригу о пацијенту. ИКВБВ је лидер у лечењу кардиоваскуларних болести у овом делу Европе, као носиоца увођења иновација у лечењу срца у Србији, и као сталног прегаоца на учвршћивању односа са престижним светским клиникама овог типа.

ВИШЕ СЕ УПОЗНАЈТЕ
meet