ДОБРО ДОШЛИ!

Институт за кардиоваскуларне
болести Војводине

Образовна, здравствена и научна установа, 
настала из потребе да се у Војводини ефикасно збрињавају
оболели од кардиоваскуларних болести.
Оснивач ИКВБВ је Извршно веће АП Војводине.

ВИШЕ О НАМА
Direktor

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Проф. др Александар Реџек

Обољења срца и крвних судова су и данас најчешћа у популацији и поред бројних превентивних мера које се предузимају. Она су, нажалост, одговорна за више од педесет процената свих смртних исхода. Поред тога, болести срца значајно нарушавају квалитет живота оболелих и њихову радну способност, захтевајући често туђу негу и помоћ. Из ових разлога она су значајан проблем за читаву друштвену заједницу, а њихово ефикасно лечење мора бити приоритетни циљ.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине је у својих четрдесет година постојања посвећен лечењу најтежих кардиоваскуларних болесника, са резултатима у рангу водећих центара широм света. Пацијент је увек био и биће у центру пажње, а за квалитет лечења важи да данас мора бити боље у односу на јуче. Да би сутра постало ново квалитетније данас, Институт је успоставио мостове сарадње са престижним центрима из земље и иностранства у циљу размене знања и искустава, а све у интересу наших пацијената. Само у протеклих неколико година су уведене бројне нове процедуре у областима електрофизиологије, интервентне кардиологије, кардиохирургије, механичке циркулаторне потпоре, ехокардиографије и функционалне дијагностике, које доприносе још бољим резултатима у лечењу најтежих срчаних болесника. Успешна имплементација нових процедура је резултат огромног ентузијазма лекара, медицинских сестара, као и немедицинских радника. Један од приоритетних циљева је и улагање у младе кадрове. Ови успеси су и логичан след богатог наслеђа које смо на дар добили од наших учитеља.
Захваљујући подршци Владе АП Војводине и Секретаријата за здравство, уложена су значајна средства за куповину најсавременије опреме. У току 2017. године у пуном капацитету је почео са радом објекат Каменица 2, где се налази најсавременија сала, која омогућује спровођење најкомплекснијих електрофизиолошких процедура, и нова интензивна нега Клинике за кардиохирургију. У плану је и комплетна реконструкција објекта Каменице 1 за коју је израђен пројекат.
Активности Института су усмерене и на унапређење лечења кардиоваскуларних обољења на подручју читаве Покрајине. Један од значајних пројеката Владе АП Војводине реализованих уз подршку Института јесте отварање нових центара за интервентну кардиологију у Суботици, Сомбору и Зрењанину, чиме су сви болесници са акутним инфарктом, где год се налазили, добили једнаку шансу за живот.
На крају, свим нашим драгим пацијентима желим да поручим да је Институт сигурна кућа за ваше срце и да се захвалим свима запосленима на високопрофесионалном и преданом раду.
Будућност... свакако трансплантација срца, миниинвазивна кардиохирургија, транскатетерско лечење комплексних структурних болести срца.

Вести о медицини

ПРАТИТЕ НАШ РАД

2020. 7. 2

ПЕТА РЕДОВНА ПОСЕТА СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ УСТАНОВА У ЗДРАВСТВУ

20180704c

Током пете акредитацијске посете, кроз разговор са руководством, презентацијом рада у протеклих годину дана, прегледом документације и обиласком установе стекао се следећи утисак:
- Установа ради у складу са акредитацијским стандардима на основу којих је акредитована;
- Рад је у складу са усвојеним процедурама;
- У односу на претходну посету учињен је напредак у унапређењу квалитета и безбедности.
Постоји велико ангажовање руководства установе, координатора за акредитацију, помоћника и свих запослених на пословима унапређења квалитета рада.
У складу са специфичностима рада руководство је препознало потребу за просторну и функционалну прилагођеност потребама здравствених услуга, што је резултирало реконструкцијом Клинике за кардиологију, проширењем капацитета коронарне јединице (за 5 болесничких постеља), простором за функционалну дијагностику (ергометрија, спироергометрија) и кардиорехабилитацију, као и простором лабораторије за биохемију чиме је учињен бољи и ефикаснији рад запослених, а све у корист и на велико задовољство пацијената.
На Клиници за кардиохирургију успешно се раде операције на срцу и великим крвним судовима, а у последње време се све више инсистира на новим миниинвазивним процедурама (до сада је урађено пет). Новим приступом лечења био би смањен број дана хоспитализације, смањена оперативна траума и постигнут бржи ефекат оздрављења, што и јесте крајњи циљ унапређења квалитета рада установе.
На Клиници за кардиологију поред рутинских интервенција почело се са применом нових процедура ротаблације и литотрипсије што је за сваку похвалу.
Поред улагања у просторну реконструкцију менаџмент је уложио и у набавку нове и савремене опреме, посебно у сегменту стерилизације која је опремљена новим стерилизаторима, чиме је омугућен безбеднији и ефикаснији рад.
Пажња се посвећује и сталном унапређењу и усавршавању знања и вештина запослених, што је омогућено и боравком у европским центрима (Италија,Чешка). Присутна је и партиципација на европским конгресима, као и учешће у међународним пројектима.
Посебно се похваљује кадровска помоћ Сајму и КЦ Војводине у ситуацији новонастале пандемије COVID 19. Захваљујући предузетим мерама и активностима тима за интрахоспиталне инфекције и читавог колектива није забележен ни један случај позитивног на поменуту инфекцију.
Потребна је истрајност менаџмента у реализацији пројекта простора за третман медицинског отпада, који би био у складу са стандардима.
У фази је израда пројекта Каменица 3, која ће Институт дићи на вишу лествицу у квалитету пружања услуга, на велико задовољство запослених и пацијената.
Задовољство је било учешће у редовној посети установи која својим квалитетом рада представља стожер здравственог система Републике Србије.
Након пете редовне посете спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, Институту за кардиоваскуларне болести Војводине, општи утисак јесте одржавање и унапређење квалитета рада и безбедности пацијената и запослених. У установи се примењују усвојени протоколи и процедуре, установљени према стандардима Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине својим радом и пружањем врхунских професионалних услуга корисницима, представља водећу високоспецијализовану здравствену установу за кардиоваскуларне болести, који је акредитацију усвојио као систем пословања и унапређења рада.

2020. 3. 13

Лечење пацијената са електричним олујама у ИКВБВ

У оквиру сарадње ИКВБВ и Универзитетске болнице Ramon y Cajal у Мадриду урађене су интервенције катетерске аблације коморске тахикардије у узнапредовалом стадијуму неисхемијске кардиомиопатије код пацијената са уграђеним кардиовертер дефибрилатором. Процедуре су изведене уз подршку др Хавиера Морена, једног од водећих експерата из ове области у Европи.
Кардиомиопатије представљају хетерогену групу болести које доводе до прогресивног попуштања срца. У неким случајевима једини симптом су аритмије. Лечење укључује фармакотерапију, уградњу имплантабилног кардиовертер-дефибрилатора, ресинхронизациону терапију срца, катетерску аблацију и трансплантацију срца.
Супстрат за настанак кола коморске тахикардије чине дегенеративне промене, масна инфилтрација и фиброза, односто појава ожиљака унутар којих се налазе критичне компоненте кола тахикардије. Уградња кардиовертер дефибрилатора пацијенте чува од изненадне срчане смрти, међутим, код једног броја болесника долази до напада коморске аритмије који се не могу контролисати. Они доживљавају такозване „електричне олује“, понављане нападе тахикардије праћене вишеструким испорукама електрошокова и захтевају катетерску аблацију.
Уклањање аритмије код ових пацијената представља изазов из разлога што је срце пацијента често сувише слабо да би издржало понављано изазивање и мапирање, то јест анализу ових аритмија.
Аритмија се у току процедуре најчешће индукује само једном, на кратко, да би се потврдило да је обележена зона критична за одржање тахикардије. У таквом случају, на овом месту се испоручује радиофреквентна енергија.
Ова метода, која се на наведени начин рутински ради у неколико специјализованих центара у Европи омогућава да се интервенција ради код веома тешких пацијената, са прихватљивим степеном ризика, без потребе да се током интервенције критично дестабилизују у циљу мапирања.
Интервенције урађене у ИКВБВ су изведене код пацијената са узнапредовалим стадијумом аритмогене кардиомиопатије, односно, у другом случају, хипертрофичне кардиомиопатије. Ради се о пацијентима који су имали преко педесет електрошкова, а један од њих је до сада 18 пута хоспитализован због компликација свог обољења.
Интервенције су урађене у општој анестезији, али захваљујући примени нове методе, са значајно нижим ризиком и без потребе за применом механичке циркулаторне потпоре. Оправак је трајао два дана.
Прве интервенције ове врсте представљају значајан корак у лечењу најтежих пацијената у ИКВБВ и у плану је да се током наредних месеци обезбеди комплетна логистика која ће омогућити лечење ових пацијента у склопу редовног програма одељења за електрофизиологију. 

2020. 1. 13

РЕНОВИРАНА ЈЕ КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

Први пут од оснивања Института за кардиоваскуларне болести Војводине, по највишим стандардима за здравствене установе овог типа, урађена је свеобухватна реконструкција и адаптација Клинике, која има 90 болесничких постеља и најсавременију лабораторију.
Извор: Radio-televizija Vojvodine www.rtv.rs

2019. 11. 13

ОБАВЕШТЕЊЕ О 33. СЕДНИЦИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА: ПРЕУЗМИТЕ

2019. 7. 8

ПАНАДРИАТИЦ

Други симпозијум ПАНАДРИАТИЦ одржан је од 25 до 27. септембра 2019. године у Ректорату Универзитета у Новом Саду.
ПАНАДРИАТИЦ представља међународну научну и стручну организацију првенствено фокусирану на поље кардиваскуларне медицине, али и друге специјалности које су уско повезане са кардиоваскуларном медицином. Симпозијум су организовали Институт за кардиоваскуларне болести Војводине и Универзитет Тор Вергата из Рима, а под покровитељством Италијанског друштва медицинских наука Сисмед. У организацији симпозијума велику подршку и помоћ пружили су Покрајински секретаријат за здравство и Медицински факултет у Новом Саду.
Основни садржај симпозијума ове године односио се на проблем атеросклерозе, срчаних имагинг, кардијалне рехабилитације и кардиоваскуларне хирургије.
Велики број посетилаца пратио је предавања страних и домаћих предавача. Око 60 слушалаца и предавача дошло је из Италије, међу којима су били и реномирани предавачи (проф. Ф. Пинто, председник светског удружења кардиолога, проф. Ф. Ромео, бивши председник италијанског удружења кардиолога, акад. проф. П. Сеферовић, председник европског удружења за срчану инсуфицијенцију), и бројни домаћи предавачи и слушаоци, као и предавачи и слушаоци из Румуније, Белорусије, Црне Горе, Кипра и Хрватске имали су прилику да у разноврсној и живој дискусији размене своја стручна искуства.
Симпозијум је, такође, био прилика да се да допринос интеркултурној сарадњи и да се омогући ближе упознавање у циљу будуће лакше размене научних и стручних достигнућа.
Следећи ПАНАДРИАТИЦ симпозијум ће бити одржан у Минску, у Белорусији.

2019. 1. 24 

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ:
набавка опреме у вредности од 180 милиона динара. осврт на резултате у претходној години и планови за текућу годину. 

2019. 1. 24

ГОСТОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДРА РЕџЕК У ЕМИСИЈИ НА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈИ ВОЈВОДИНЕ

Централна свечаност поводом 40 година ИКВБВ

Централна свечаност поводом 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине одржана је 15. Новембра 2017. године у Српском народном позоришту у Новом Саду. Свечаности су присуствовали поред запослених и председник Покрајинске владе Игор Мировић, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор, покрајински секретар за здравство Зоран Гојковић, градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и бројни гости и земље и иностранства, чиме је на најлепши начин потврђен углед и значај који ова здравствена установа има у земљи и окружењу.

„У 40 година постојања Института за кардиоваскуларне болести Војводине хоспитализовано је више од 170000 болесника, урађено је 35000 операција на отвореном срцу, 110000 интервентних кардиолошких процедура, у Институту је прегледано 1400000 болесника, што грађана Војводине, што Србије, што људи из окружења“ рекао је покрајиснки секретар за зрдравство доц. др Зоран Гојковић поводом великог јубилеја Института.

„С поносом могу да кажем да је у претходних 16 месеци Покрајинска влада успела да одвоји велика средства за поновно функционисање Института за кардиоваскуларне болести, за његово стављање на место које је годинама имао, на пиједестал терцијалних здравствених установа, не само у Војводини, Србији него и шире“.

ОПШИРНИЈЕ

„Током 40 година постојања Институт је поступно али сигурно градио своју репутацијау сталним праћењем и имплементацијом нових технологија у дијагностици и лечењу кардиоваскуларних болести, при чему је квалитет лечења увек био на првом месту. Наш императив је да данас буде боље у односу на јуче, а сутра у односу на данас“ рекао је директор Института за кардиоваскуларне болести проф. др Александар Реџек и додао да су активности Института усмерене и на стварање мостова са другим здравственим и научним установама из земље, региона и света, за добробит наших пацијената. Такође је истакао значај Института у реализацији пројекта ангиосала у Војводини уз подршку Покрајинске владе, чиме су сви грађани Војводине добили једнако шансу за живот након акутног инфаркта миокарда.

Скупу су се обратили и управник Клинике за кардиоваскуларну хирургију проф. др Стаменко Шушак, управник Клинике за кардиологију доц. др Илија Срдановић, начелници служби проф. др Милован Петровић, др Драган Дебељачки, проф. др Анастазија Стојшић, проф. др Драган Ковачевић и проф. др Слободан Додић говорећи о актуелном стању и перспективама даљег развоја клиника и служби.

Председнику Покрајинске владе Игору Мировићу уручена је плакета за допринос Покрајинске владе у обезбеђивању вишег стандарда у пружању здравствених услуга у лечењу кардиоваскуларних болести на територији АП Војводине. Ради се о пројекту Покрајинске владе којим су Опште болнице у Суботици, Зрењанину и Сомбору опремљене новим ангио салама чиме су дефинисана три нова интервентна кардиолошка центра на мапи Војводине. Тим поводом су представљени и тимови болница који су учествовали у едукацији коју је успешно спровео тим Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Златне плакете за животно дело додељење су доц. др Ивану Фајгељу (постхумно), проф. др Светиславу Трифуновићу ( постхумно), проф. др Светозару Нићину ( постхумно), проф. др Јосипу Чикошу, проф. др Нинославу Радовановићу и проф. др Ђурици Стојшићу.

Плакете за међусобну стручну сарадњу, подршку и пријатељствно додељене су Клиничко-болничком центру Загреб, Клиничком центру Србије, Војномедицинској академији у Београду, Институту за кардиоваскуларне болести Дедиње и Клиничком центру Војводине.

Програм манифестације је отворен изузетним наступом Ингмар дуа који чине пијанисти Слободанка Стевић и Александар Глигић а затворен дивним музичким мотивима Војводине и интерпретацији Александра Дујина и његовог оркестра.

У холу велике сале Српског народног позоришта је приказана изложба уметничких фотографија Института аутора Теодоре Ивков под менторством Маје Јоцков.

Video prilog Vlade Vojvodine: https://youtu.be/V-AOGosZ44I

Video prilog Novosadske televizije: https://youtu.be/SQI0uPISIho

Video prilog RTV: https://youtu.be/1DsmroH9614

Video prilog TV Panonija: https://youtu.be/NwKH5IB5eRA

- Ми смо део групе стручњака

Упознајте наш руководећи кадар:

Проф. др Александар Реџек

Проф. др Александар Реџек

Директор Института за кардиоваскуларне болести

Sakac

Проф. др Дејан Сакач

Помоћник директора за научно-истраживачку и образовну делатност

Sanja

м. сц. Сања Граховац Брчић,
дипл. правник

Помоћник директора за правне и опште послове

Barjaktarovic

Зоран Барјактаровић, дипл. економиста

Помоћник директора за економско финансијске послове

Radic

Давор Радић, дипл. инж. ИТ

Помоћник директора за ИТ област

Sakac

спец. смр. Славен И. Кључар

Главни техничар Института

Клиника за кардиваскуларну хирургију:

SusakStamenko

Проф. др Стаменко Шушак, кардиохирург

Руководилац Клинике за кардиохирургију

RosicM

Др сци. мед. Живојин Јоњев, кардиохирург

Заменик руководиоца Клинике за кардиохирургију

Slobodanka

Слободанка Двизац, вмс

Главна сестра Клинике за кардиохирургију

Клиника за кардиологију:

PetrovicM

Проф. др Милован Петровић

Руководилац Клинике за кардиологију

AleksandraIlic

Доц. др сци. мед. Александра Илић

Заменица руководиоца Клинике за кардиологију

Natasa

Наташа Хајдер, смс

Главна сестра Клинике за кардиологију

МИСИЈА И ВИЗИЈА

Институт за кардиоваскуларне болести је једна од водећих установа из области кардиологије и кардиохирургије у нашој земљи, али и региону. Његов циљ је примена и усавршавање најновијих дијагностичко-терапијских процедура за лечење, од основних до најкомплексијих кардиолошких стања.

Како је институт установа терцијарне здравствене заштите становника и научно-истраживачка установа, мисија рада јесте константан развој, унапређење и примена најсавременијих достигнућа у области кардиоваскуларне медицине. Са тим у вези настављамо да развијамо тим национално и светски признатих специјалиста и субспецијалиста који заједно раде на томе да Инситут за кардиоваскуларне болести постане водећа установа у региону и настави да прати светске стандарде у односу према паијентима.

Конкретни и велики кораци се праве у развоју конвеционалне и савремене електрофизиолошке дијагностике и лечења, ресинхронизационе терапије. Такође, велики напори се улажу у лечење срчане инсуфицијенције као и развој трансплантационе хирургије и примену механичке циркулаторне потпоре. На пољу интервентне кардиологије се поред решавања акутне и комплексне коронарне проблематике ради и на развоју перкутаног решавања валвуларних болести, решавања атријског и вентрикуларног септалног дефекта те примена перкутаног затварања ЛАА.

Као резултат истраживања, тимског рада и широког спектра дисциплина које се развијају, визија је да допринесемо побољшању квалитета и продужење живота пацијената. Следећи потребе и захтеве болесника, подсретством статистике и студиозне анализе, Институт ће се развијати на пољима технолошког развоја, едукације кадра, проширења капацитета и другим областима. Деловање на пољу превенције и правовремене дијагностике кардиоваскуларних обољења постаје најважније средство очувања и унапређења квалитета живота становништва.

40 година успешне бриге о срцу

Примена савремених светских метода у лечењу, све брже збрињавање пацијената, едукација и константно усавршавање кадрова, најсложеније хируршке интервенције и пројекат "Хуманизација Института", само су неки од сјајних достигнућа Института за кардиоваскуларне болести Војводине, који се налази на обронцима Фрушке горе.

Наши принципи

Свакоме помоћи

У зависности од тога шта желите да закажете,
кликните на једну од пунуђених опција:
- Електронско заказивање прегледа
- Упутства и информације за заказивање амбулантих прегледа
- Заказивање болничког лечења

Опширније

Наша традиција

Богата традиција

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици, четрдесет година након оснивања, представља једну од водећих установау домену пружања здравствене заштите и научно-истраживачке делатности у Републици Србији.

Опширније

Наша визија

Будућност лећења

Да постанемо познати као врхунска установа у региону која своју изврсност темељи на примени савремених дијагностичких-терапијских процедура, задовоство запослених и научно-истраживачком раду.

Опширније

Најбољи у земљи

Најсавременија опрема

ctsiemens

 ЦТ скенер

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

 Нова ангио-сала у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Најсавременија опрема за лечење аритмија у ангиосали Каменице 2
У новоотвореном објекту Каменица 2 смештена је лабораторија интервентне електрофизиологије, која просторно и архитектонским решењима задовољава највише стандарде, а предвиђена је да подржи инсталацију технолошких иновација током више деценија. Опремљена је доказаним, поузданим и безбедним Сиеменс Артис Зее имиџинг системом и опремом за интервенције радиофреквентне аблације коришћењем 3Д мапинг система Царто3 последње генерације, интервенције криоаблације и процедуре аблације аритмија, чак и без коришћења рендгенског зрачења.

k2hemo

Нарочито смо поносни на најсавременији ЦТ скенер, синоним за један од најсавременијих неинвазивних начина прегледа крвних судова, а који, уз најмање могуће зрачење, има најширу примени у преоперативним откривању болести срца и крвних судова, функционалним испитивањима, контроли бипасс-а, ЦТ коронографије и перфузији миокарда.

sokk2

 Нова јединица интензивне неге у Каменици 2

Ново Одељење је опремљено тако да омогућава пружање напредног и високо специјализованог третмана и неге најризичнијих кардиолошких и кардиохируршких пацијената. То подразумева комплетан асортиман услуга интензивне терапије трећег, највишег нивоа за адултне кардиохируршка пацијенте и пацијенте са сложеним мултисистемске дисфункцијама органа који захтевају дуготрајну виталну подршку.

Ми смо увек срећни када Вам помогнемо

Основне информације о срцу...

Идеалан крвни притисак је 115/76, што је утврђено у педесет и шест истраживања у педесет и две државе над више од 20 милиона људи. Потпуно је исти за људе у Њу Делхију, Чикагу, Новом Саду или Токију. Нижи крвни притисак не доприноси степену старења, али веће цифре нису добре - више од 50 посто срчаних удара може се приписати притиску између 125/80 и 140/90.

Најважнији фактор који се тиче здравља Вашег срца и његове способности да пумпа више крви је његова прокрвљеност - успешност Ваших срчаних артерија да пренесу крв у срце. Најчешћа препрека том преносу је обољење срчаних артерија, када оне постају сужене или запушене. Када се то догоди, ваш срчани мишић слаби услед недостатка крви.

Ви обезбеђујете састојке који одређују које течности протичу кроз Ваш крвоток и оштећују или чувају артерије - кроз оно што једете, како вежбате и како реагујете на друштвене и природне стресове.
Ви имате моћ да своје срце учините и јачим и млађим - чинећи га најживахнији органом у свом телу!

Многи људи желе да игноришу непријатности које често дођу и прођу, па зато чак и рационализују симптоме попут пецкања у пределу срца, замора мишића или нечег другог. Трећина жртава срчаних удара први симптоми често буду и последњи - а половину тих смрти дешава се пре него што особа уопште стигне у болницу.

Ми смо ту да свима помогнемо

Услуге које ми пружамо

Све врсте кардиохируршких захвата, интервентних кардиолошких процедура у лечењу исхемијске и структурне болести срца, електрофизиолошке процедуре и оптимизација медикаментног лечења најтежих срчаних болесника.

operacija1
operacija2
operacija3

Наш тим је увек ту за вас

Упознајте нас

Захваљујући савременом менаџменту и одличном раду читавог тима лекара, медицинских сестара и осталих запослених на другим пословима, ИКВБВ је у протеклом периоду добио бројна признања и награде, а сви запослени у Институту, као јединствен тим, на прво место увек стављају бригу о пацијенту. ИКВБВ је лидер у лечењу кардиоваскуларних болести у овом делу Европе, као носиоца увођења иновација у лечењу срца у Србији, и као сталног прегаоца на учвршћивању односа са престижним светским клиникама овог типа.

ВИШЕ СЕ УПОЗНАЈТЕ
meet

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

Институт за кардиоваскуларне болести Војводине
Секретаријат директора:

 +381 21 48 05 700, 48 05 755
   
ФАКС: +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    +381 21 48 05 100

 ikvbv@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV