20180918e

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПАЦИЈЕНТЕ КОЈИ ТРЕБА ДА СЕ КАТЕТЕРИЗИРАЈУ

• Заказаног дана треба да се јавите у Поликлинику у Сремској Каменици (зграда уз рампу). Пацијенти из Новог Сада до 7:00 х, а ван Новог Сада до 8:00 х.
• Молимо Вас да у циљу безбедног извођења инвазивне процедуре обавезно донесете следеће лабораторијске налазе, а које се не раде на Институту за кардиоваскуларне болести:
- ХбсАг
- анти ХЦВ
- анти ХИВ
- ТПХА (WАР)
• Без горе наведених резултата, који не могу бити старији од три (3) месеца, нисмо у могућности да у планираном термину урадимо предвиђену катетеризацију срца.

Неопходно је да приликом доласка на Клинику понесете и доставите на увид:
1) претходну медицинску документацију,
2) новије рутинске лабораторијске анализе- обавезно ККС, СЕ, ЦРП, Фибриноген, Биохемијске анализе крви ( калијум, натријум, билирубини, уреа, креатинин, глукоза, АЛТ, АСТ, ЦК, ЛДХ), Липидни статус, Урин, НЕ СТАРИЈЕ ОД 7 ДАНА,
3) обавезно крвна група и Рх фактор,
4) фрее Т4, хТСХ,
5) ултразвучни преглед абдомена,
6) уколико поседујете налазе: ЕХО, Холтер, ергометрија,
7) ОБАВЕЗНО донети са собом све додатне налазе, уколико их је тражила комисија за заказивање ИКВБВ,
• Неопходно је да приликом доласка на Клинику понесете и доставите на увид:
8) обавезно машиницу за бријање са жилетом,
9) упут за болничко лечење који не може бити старији од шест месеци, (за пацијенте ван Јужно-бачког округа упут мора бити оверен од надлежног Фонда за здравство са напоменом "за катетеризацију срца"),
10) РТГ срца и плућа (ПА снимак), не старији од 7 дана,
11) оверену здравствену књижицу и личну карту,
12) извештај стоматолога на фокалозу, ОПТ снимак горње и доње вилице (потребно само за болеснике са валвуларном болешћу).

Уколико нисте у могућности да дођете на нашу Клинику у предвиђеном термину, молимо Вас да нам јавите на телефон 021/48-05-773 или факс. 021/4805895.