Наука и настава

Научна и стручна делатност на Клиници је веома развијена. Више научних порјеката и радова, велики број доктората, магистеријума и стручних радова остварени су на Клиници за кардиоваскуларну хирургију. До краја 2006. године лекари и медицинске сестре/техничари презентовали су укупно 1241 рад на бројним научним и стручним скуповима и то: 220 на светским, 543 на европским и 470 на домаћим.

Клиника за кардиоваскуларну хирургију Института за кардиоваскуларне болести Војводине је наставна база у оквиру Катедре за хирургију Медицинског факултета у Новом Саду. На клиници се спроводи теоретска и практична настава студентима ИВ и В године Опште медицине и Стоматологије, као и студентима здравствене неге из области опште хирургије и кардиохирургије. Клика је такође укључена у теоретску наставу и практичне вежбе студентима ИВ и В године на енглеском језику. Осим тога на Клиници се редовно одвија последипломска настава као иедукација специјализаната из опште и грудне хирургије.