Резултати кардиохирургије

Низак степен морталитета оперисаних пацијената је одувек био квалитет Института. У претходних 35 година износио око 3%, што је сјајан резултат чак и у односу на друге светске кардиохируршке центре.

Тим хирурга Клинике за кардиоваскуларну хирургију током једне године у просеку оперише око 1.200 најтежих кардиоваскуларних болесника, који нису могли бити збринути лечењем медикаментима и инвазивном хемодинамском процедуром. Другим речима, свакога месеца оперишемо око 100 животно најугроженијих болесника. Импозантан број скоро 35.000 оперисаних болесника, широк дијапазон оперативних захвата и степен њихове успешности, најсликовитије говоре о степену оспособљености стручног кадра и сталном праћењу најсавременијих хируршких метода и техника.

Резултати рада од 22. mart 1982. – 31. decembar 2021.

Тип интервенције i број оп.

  • Koronarna hirurgija: 21.472

  • Valvularna hirurgija: 9.504

  • Kombinovana hirurgija: 4.514

  • Ostale operacije u EKC-u: 3.596

Ukupno kardiohirurških operacija: 39.086