rezultat

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ

- О клиници
- Доктори на кардиологији
- Резултати кардиологије
- Услуге кардиологије
- Наука и настава
- Организациона структура

Резултати

Око 40.000 пацијената се у току једне године амбулантно прегледа, тако да је на нашој Клиници за 40 година укупно прегледано преко 1.350.000 пацијената. На тај начин Клиника обезбеђује здравствену заштиту на првом рефералном нивоу за подручје Новог Сада и региона Јужне Бачке. Са тог региона Клиници гравитира близу 600.000 становника. Терцијарну здравствену заштиту, односно делатности другог рефералног нивоа Клиника обезбеђује за целу територију Војводине и шире.

За 39 година рада на Клиници је хоспитализовано преко 170.000 болесника, од којих је око 65.000 лечено на Одељењу интезивне неге - Коронарној јединици.

Годишње се хоспитализује око 7000 болесника, од тог броја је око 65% ургентаних пријема. Приближно 2500 најтежих болесника се лечи у Коронарној јединици, од којих је око 1200 са дијагнозом акутног инфаркта миокарда.

У периоду од 16. novembar 1977. – 31. decembar 2022.

 • Hospitalizovano lečeni pacijenti: 199.251

 • Ambulantni pregledi: 1.512.983

 • Koronarografija: 110.431

 • Perkutana koronarna intervencija (PCI): 39.585

 • Kompjuterizovana tomografija (CT): 22.355

 • Implantacija pejsmejkera: 9.497

 • Kardioverter defibrilator (ICD): 1.433

 • Radiofrekventna ablacija: 1.284

 • Elektrofiziološka studija: 3.408

 • Ehokardiografija: 682.504

 • Doppler pregled: 251.249

 • Ergometrija (test opterećenjem): 212.785

 • Holter EKG: 149.110

 • Holter krvnog pritiska: 69.055

 • Dnevna bolnica: 8.104