Rečnik

Pacemaker

Elektrostimulator srca, eng. pacemaker je uređaj koji služi za električnu stimulaciju rada srca.

Srce je mišić koji je u stanju da neprekidno pumpa krv tokom čitavog našeg života. Pod uobičajenim okolnostima ova funkcija je regularna i potpuna. Nažalost, mnoge bolesti i hemikalije mogu da utiču na srce i izazovu poremećaje u srčanom radu. Takvi poremećaji nazivaju se aritmje.

Aritmije mogu biti brze (tahiaritmije) i spore ( bradiaritmije). Veliki broj tahiaritmija može biti kontrolisan pomoću lekova, dok na bradiaritmije lekovi nažalost slabo utiču i obično je neophodan mehanički uređaj koji bi stimulisao rad srca i omogućio normalne kontrakcije srčanog misića.

Dakle, cilj stimulacije srčanog mišića je uspostavljanje pravilnog ritma, pa se zbog toga stimulator naziva pacemaker (davač ritma).