Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine raspolaže najsavremenijim odeljenjem intenzivne kardiohirurške nege u novom objektu Kamenice 2.

Novo Odeljenje je opremljeno tako da omogućava pružanje naprednog i visoko specijalizovanog tretmana i nege najrizičnijih kardioloških i kardiohirurških pacijenata. To podrazumeva kompletan asortiman usluga intenzivne terapije trećeg, najvišeg nivoa za adultne kardiohirurške pacijente i pacijente sa složenim multisistemskim disfunkcijama organa koji zahtevaju dugotrajnu vitalnu podršku.

U odnosu na stari objekat intenzivne nege, novo Odeljenje, na bazi višestrukog uvećanja namenski opredeljenog proctora, obezbeđuje značajno poboljšanje kliničkog okruženja i kvaliteta tretmana pacijenata koji odgovara najvišim međunarodnim standardima.

Najnovije tehnologije su karakteristika ovog Odeljenja. To uključuje poseban sistem za elektrokardiografsko i hemodinamsko praćenje pacijenata, analizu i štampanje vitalnih parametara, radioloških i laboratorijskih rezultata. Ova tehnologija omogućava lekarima i medicinskim sestrama neposredan pristup svim relevantnim podacima i blagovremeno reagovanje. Novi, visoko napredni bolesnički kreveti omogućavaju lakši rad medicinskim sestrama u nezi najtežih pacijenata.

sok 2

U sklopu modernizacije, inovativni dizajn novog Odeljenja za intenzivnu negu uključuje prostor za izolaciju pacijenta kojim se obezbeđuju standardi kontrole infekcija, novi ventilacioni sistem bez recirkulacije vazduha, adekvatno prirodno i veštačko osvetljenje i staklene površine koje omogućavaju otvoreno prirodno okruženje a istovremeno pružaju privatnost pacijentima. Lokacija novog Odeljenja u kompleksu Kamenica 2 i dalje zadržava neposredan i brz pristup operativnim, interventnim i dijagnostičkim službama.

Dakle, novo Odeljenje kroz unapređenje kvaliteta unutrašnjeg okruženja, obezbeđuje bolje uslove za tretman i bezbednost pacijenata, olakšava rad medicinskog osoblja a otvorenim pristupom prirodnom parkovskom okruženju kroz bolničke prozore smanjuje stres kako lečenih pacijenata tako i zaposlenog osoblja.

Novi objekat produžava dugu tradiciju kardiohirurške intenzivne nege i osigurava da zaposleni koji su i do sada radili odličan posao, idu mnogo dalje za svoje pacijente i da svi zajedno postižemo još bolje rezultate.

Autor: dr sc. med. Miodrag Golubović, načelnik Odeljenja intenzivne nege