U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine obavljena je druga redovna poseta Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS).

akreditacija2017 1

18.Maja 2017. godine, u Institutu za KVBV, obavljena je druga redovna poseta spoljašnjih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Tim spoljašnjih ocenjivača došao je u sastavu:

  • Prof. dr Vera Ćelić, kadiolog Kliničko bolničkog centra “Dr Dragiša Mišović“ - Dedinje
  • Viša medicinska sestra Slavica Zaviša - Zrenjanin

Drugoj redovnoj poseti prisustvovala je i Svetlana Drča, saradnik AZUS-a.

akreditacija2017 4

Nakon razgovora sa direktorom Instituta, prof. dr Aleksandrom Redžekom i koordinatorom za akreditaciju, prof. dr Gordanom Panić, spoljašnji ocenjivači pregledali su pripremljenu dokumentaciju, obavili razgovor sa predstavnicima timova (Tim za rukovođenje, Tim za standarde upravljanja, Tim za ljudske resurse, Tim za upravljanje informacijama, Tim za životnu sredinu, Tim za hirurške grane, Tim za internističke gane, Tim za urgentnu medicinu, Tim za farmaceutsku delatnost, Tim za radiološku dijagnostku, Tim za laboratorijsku dijagnostiku, Tim za standarde edukacije) i napravili obilazak Instituta.

U narednom periodu očekuje se izveštaj spoljašnjih ocenjivača u vezi druge redovne poste.

akreditacija2017 5

O akreditaciji

Akreditacioni postupak u Institutu za KVBV počeo je 2014. godine, a nakon inicijalne posete AZUS-a i na osnovu njihovog izveštaja, direktor Agencije, na osnovu člana 18 Pravilnika o akreditaciji zdravstvenih ustanova doneo je, u januaru 2015. godine, rešenje o izdavanju Sertifikata o akreditaciji Institutu za KVBV, na period od sedam godina.

Prema postupku o akreditaciji, nakon dobijanja sertifikata, spoljašnje provere agencije vrše se svakih godinu dana, sa ciljem provere održavanja i unapređenja standarda i kvaliteta rada. U tom smislu, prva redovna poseta spoljašnjih ocenjivača AZUS-a, Institutu za KVBV, obavljena je 1. aprila 2016. godine, nakon koje je sačinjen izveštaj spoljašnjih ocenjivača za period od godinu dana.

Iz izveštaja za period 2015 -2016. godina izdvajamo zaključak:

„Opšti utisak, nakon redovne posete Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je da ustanova radi u skladu sa akreditacijskim statusom koji je dobila i da se stalno usavršava na svim poljima uvodeći nove procedure, tehnike lečenja pacijenata, kako neinvazivnim tako i invazivnim putem, uz visok stepen kvaliteta svojih usluga i željom zaposlenih na čelu sa upravom ustanove da opravda visok rejting koji ima i održi nivo usluga na zavidno visokom nivou. Bilo je zadovoljstvo učestvovati u redovnoj poseti jednoj tako renomiranoj zdravstvenoj ustanovi.“

U isčekivanju izveštaja AZUS-a za period 2016-2017. godinu, Institut za KVBV nastavlja intenzivan rad u skladu sa akreditacijskim statusom.

IZVEŠTAJ AZUS-a nakon 2. redovne posete

izvestaj 2017

Opšti utisak nakon druge redovne posete jeste da Institut radi u skladu sa akreditacijskim statusom koji je dobio i da je u odnosu na prethodnu posetu zadržan i unapređen nivo rada u mnogim oblastima. sa ciljem postizanja izvrsnosti u svakodnevnoj kliničkoj i upravljačkoj praksi.