PROGRAM JEDNOMESEČNE EDUKACIJE LEKARA IZ OBLASTI EHOKARDIOGRAFIJE

Ehokardiografija je jedna od najbitnijih dijagnostičkih metoda u kardiologiji. Da bi se koristili eho uređaji, potrebna je edukacija lekara, koji će postavljati dijagnozu, pratiti terapiju, odlučivati u selekciji pacijenata pogodnih za pojedine interventne i hirurške procedure. Danas, ehokardiografijom izmereni parametri imaju i dijagnostičku i prognostičku vrednost, te je bitno i njihovo tumačenje.
Ehokardiografija ima široko polje indikacija.

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sr.Kamenica je referentna ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite visokospecijalizovana specijalističko-konsultativna i stacionarna zdravstvena ustanova koja, u bolničkim i ambulantno-polikliničkim uslovima, pruža specijalizovane, preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione zdravstvene usluge iz sledećih specijalističkih grana medicine, odnosno oblasti zdravstvene zaštite:

• kardiologije

• kardiovaskularne hirurgije

Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine,Sr.Kamenica na više punktova se svakodnevno uradi oko 80 eho pregleda, godišnje 22.789 (podatak iz 2016.godine).

Pregledaju se ambulantni pacijenti, hospitalizovani, pre, tokom i nakon nekih intervencija: intraoperativnih, ali i u koronarnoj jedinici (jedinici intezivne nege).

Institut raspolaže vrhunskom opremom: tri Vivid E9 GE aparata; jedan sa 3d TTE sondom i dva aparata sa 3d TEE sondom; aparati imaju “strain” i “strain rate”; Vivid 7 GE i 1 aparat Samsung model RS80A. Svi aparati poseduju tkivni Doppler i mogućnost snimanja.

Postoje i dve stanice za „postprocesuiranje“ podataka, na kojim se nalazi na hijade snimljenih „slučajeva“ za individualno teoretsko predavanje za male grupe od po dva-tri polaznika.
Redovno se rade stresehokardiografski testovi, medikamentni i na ergo biciklu. Transezofagealni eho se izvodi svaki dan, koriste se kontrasti, za „desno“ i za „levo“ srce.
Najbitnije je da lekar koji tumači eho razlikuje normalan nalaz od patološkog. Potreban je trening-vežba, ali i teoretsko znanje, da neko postao sonografer, ehokardiografista ili ehokardiolog.
Edukaciju vrše zaposleni u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sr.Kamenica, kardiolozi, koji su i nastavnici na bazičnim predmetima na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.
Edukacija obuhvata sledeće oblasti: ishemijske bolesti srca, valvularne mane, urođene srčane mane, bolesti aorte, TEE, kontrasne ehokardiografije, stres eho.
Tokom jednomesečne edukacije polaznicima se može omogućiti, u skladu sa interesnim sferama, trening-vežba u postupku trijaže pacijenata i upotrebom eho-a u Prijemnoj kardiološkoj ambulanti, jedinici intezivne nege (koronarna jedinica), čak i intraoperativna primena eho-a u kardiohirurškim operacionim salama.

Lekari eho kabineta rade u dve smene, na više punktova na Institutu, tako da polaznici edukacije mogu svaki dan oko 12 sati provesti uz nadzor i instrukcije zaposlenih u „live“ sesijama.
Uz stručnu ekipu kardiologa, vrhunsku opremu, veliki kohort bolesnika koji se svakodnevno leči na Institutu, koji je jedan od najboljih regionalnih centara iz oblasti kardiologije i kardiovaskularne hirurgije polaznici će dobiti jedinstvenu edukaciju na polju ehokardiografije, TEEa, stres testova.

Ova edukacija je namenjena, prvenstveno, lekarima kardiolozima, internistima na specijalizaciji, pedijatrima i zainteresovanim lekarima, koji rade u radiološkoj dijagnostici.

Zainteresovani polaznici trebaju poslati CV, kako bi se pre početka edukacije pripremili individualni programi , u skladu sa znanjem i sferama interesovanja svakog polaznika.

OSNOVE INFORMACIJE O EDUKACIJI:

1. Trajanje edukacije mesec dana
2. Kombinacija teorijskih predavanja i praktičnog dela
3. Ograničen broj polaznika- individualan program za svakog polaznika
4. Cena kursa: 1.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun: 840-513667-69
5. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4805755; 021/4805758; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., sa naznakom za edukaciju lekara iz ehokardiografije