lekari_zdravljeIKVBV obeležio Dan srčane slabosti
SNAŽNIJE SRCE UZ POMOĆ KARDIOLOGA

 

Novosađani proverili zdravlje

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je, u saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad, u subotu 07. maja 2011. godine povodom Evropskog dana srčane slabosti, organizovao akciju "Zdravo srce - moj izbor" i „Otvorena vrata Doma zdravlja". Akcije su održane U Osnovnoj školi „Svetozar Marković Toza" u naselju Jugovićevo, gde je toga dana zajednički besplatno pregledalo skoro 1.000 stanovnika ovog dela grada. Ovog puta poseban akcenat je stavljen na preglede osoba sa srčanom slabošću i na 32 osobe sa invaliditetom koje su se subotu posredstvom njihovog udruženja odazvale posebnom pozivu.
Lekari i medicinske sestre Instituta za kardiovaskularne bolesti su pregledali građane, merili krvni pritisak, rad srca, delili zdravstvene savete i promotivni materijal o srčanoj insuficijenciji.

 

Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i Dom zdravlja "Novi Sad", u saradnji sa Gradskom upravom za zdravstvo i Zavodom za hitnu medicinsku pomoć, nastavili su kampanju "Zdravo srce - moj izbor" i "Otvorena vrata Doma zdravlja". Sredstva za ovu seriju besplatnih pregleda omogućio je Grad Novi Sad. Akcija se sprovodi radi informisanja i edukacije stanovništva Grada Novog Sada o značaju prevencije kardiovaskularnih oboljenja.
Akcija je do sada organizovana 56 puta, a svoje zdravstveno stanje do sada je ukupno proverilo 20.839 građana.

U subotu je u Jugovićevu pregledano tačno 983 stanovnika.
EKG monitoring urađen je kod 680 stanovnika Jugovićeva od kojih je 53 poslato izabranom lekaru zbog rezultata koji odstupaju od normale.
Krvni pritisak je izmerilo 815 ljudi, od kojih je 278 imalo povišene vrednosti te su i oni upućeni da se obrate svojim lekarima radi dalje analize i lečenja hipertenzije.
Laboratorijske analize uradilo je 739 posetilaca akcije, od kojih je 227 imalo povišene vrednosti šećera u krvi, 377 je imalo povišen holesterol, a 263 povišene vrednosti triglicerida u krvi.
Merenje težine i visine uradili su svi posetioci akcije. Savet interniste o pravilnoj ishrani dobilo je 122 posetioca.
Za samopregled dojke edukovano je 169 posetiteljki, gustinu kostiju proverilo je 89 ljudi, od kojih je kod 41 utvrđena osteoporoza.

bazar_zdravlja

Tokom nedelje u kojoj se obeležava Evropski dan srčane slabosti, eminentni kardiolozi Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine stavili su poseban akcenat na davanje dodatnih informacija zainteresovanim građanima i bolesnicima o prirodi, nastanku i lečenju srčane slabosti i drugih kardiololoških bolesti.

U Odeljenju za edukaciju pacijenata održano je više korisnih predavanja pacijentima sa ovim zdravstvenim problemom, kao i zainteresovanim članovima njihovih porodica, o uzrocima srčanih slabosti, načinima na koje one mogu da se spreče, kao i o koracima koje je neophodno preduzeti ukoliko se bolest pojavi.

preglediSvim zainteresovanima iste informacije lekari Instituta su davali i putem telefona i e-maila, što predstavlja samo neke od aktivnost koje je Institut organizovao povodom obeležavanja Evropskog dana borbe protiv srčane insuficijencije koji je ove godine u Srbiji obeležen 07. maja.
U nedelji koja je predhodila 07. maju u Institutu su, isto kao i u 20 drugih zemalja Evrope, organizovana edukativna predavanja, emitovani spotovi i džinglovi preko LCD televizora postavljenih po zgradi IKVBV, vođeni razgovori sa bolesnicima kako bi se skrenula pažnja na ozbiljnost ove smrtonosne bolesti, a takođe su i deljeni promotivni i edukativni lifleti, kao i postavljeni informativni plakati o srčanoj slabosti.
„Izuzetno je važno na vreme otkriti simptome srčane slabosti i prepoznati bolest, kako bi se pravovremeno reagovalo. Srčana slabost je česta i smrtonosna bolest, najvažnije je njeno rano prepoznavanje i lečenje. Bolest treba razumeti i prihvatiti, a uz pridržavanje propisane terapije, bolesnik može da živi dugo, dobro i kvalitetno", rekla je ovom prilikom Prof. dr Nada Čemerlić Ađić, direktorica Instituta za KVB Vojvodine, i istakla da „Značajan deo u radu Instituta predstavlja prevencija, a kako bi se na vreme otkrile slabosti srca, konstantno nastojimo da ukažemo na značaj pravovremenih odlaska kod kardiologa, posebno ako se pojave neuobičajeni simptomi u radu srca."

Vise informacija i izvodi iz materijala »