Povodom Svetskog dana zdravlja u organizaciji Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, 7. aprila 2017. godine sa početkom u 11 časova, u Bioskopskoj sali Instituta biće organizovan kurs pod nazivom "Rad u intenzivnoj nezi – izazov ili rizik"

Predavači:

 1. Sci. medicinske psihologije, Vladislava Đorić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 2. Medicinska sestra, Dragana Štetić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 3. Medicinska sestra, Danijela Dickov, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 4. Master organizator zdravstvene nege, Leposava Daničić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 5. Medicinska sestra, Danijela Stevanivić Pešić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 6. Medicinska sestra, Danijela Stevanov, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 7. Diplomirani organizator zdravstvene nege, Elizabeta Ćirić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 8. Medicinska sestra, Anita Buzaš, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 9. Medicinska sestra, Vesna Polovina, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica
 10. Doktor zdravstvene nege, Nataša Stojaković, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 11. Menadžer za bezbesnost na radu i zaštitu životne sredine, Jelena Sokić, Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica

Kurs je akreditovan za medicinske sestre i tehničare srednje, više i visoke stručne spreme i zdravstvene tehničare srednje, više i visoke stručne spreme pod akreditacionim brojem D-1-405/1. Broj bodova za predavače 12, a za pasivne učesnike 6.