Razvoj tehnologije višeslojnog CT-a (MSCT/MDCT) omogućio je detaljno trodimenzionalno prikazivanje kucajućeg srca u toku jednog zadržavanja daha. CT angiografija srca (CT koronarografija) je neinvazivni način da se prikažu zidovi koronarnih arterija i nađu eventualni aterosklerotski plakovi, što pomaže lekaru u određivanju rizika od nastanka srčanog udara.

ct scan heart 17951270Od CT koronarografije najviše koristi imaju pacijenti sa:

  • suspektnom koronarnom bolesti i umerenim do visokim rizikom, ali s atipičnim anginoznim simptomima,
  • pacijenti sa neodređenim rezultatom ergometrije ili drugog stress testa, pacijenti koji nisu u mogućnosti da urade stress-test,
  • oni sa neuobičajenim simptomima koronarne bolesti, ali niskog do umerenog rizika,
  • kompleksnim urođenim srčanim manama uključujući koronarne anomalije, anomalije velikih krvnih sudova, srčanih šupljina i zalistaka,
  • pacijenti s akutnim bolom u grudima, niskim do umerenim rizikom za nastanak koronarne bolesti, bez promena na EKG-u i negativnim biohumoralnim sindromom,
  • evaluacija koronarnog statusa kod pacijenata s nedavnim početkom popuštanja srca nejasne etiologije,
  • neinvazivni maping koronarnog stable uključujući arterije mamarije interne pre hirurške revaskularizacije miokarda.
  • CT koronarografija je vrlo korisna i kao metoda za praćenje stanja operisanih bolesnika i pacijenata sa bypass-om, kod kojih je bezbednije proveravati prohodnost graftova uz pomoć skenera negokoronarografijom.

Pregled se radi kod pacijenata koji su u sinusnom ritmu srca, frekvencije 60-80 otkucaja u minuti, traje 15-30 minuta, manje je invazivan od konvencionalne koronarografije, a i tokom samog pregleda pacijent prima manje doze zračenja. U slučaju potrebe, kod pacijenata sa ubrazanim radom srca kod kojih je srčana frekvenca veća od 80 otkucaja u minuti, pre početka snimanja se daje beta blokaror.

Kontraindikovani pacijenti za CT koronarografiju su pacijenti sa poremećajem srčanog ritma kao i pacijenti sa alergijom na jodni kontrast.

Nakon pregleda, pacijent ostaje na opservaciji oko sat vremena u zdravstvenoj ustanovi.