Radiološka i imidžing dijagnostika

Radiološka i imidžing dijagnostika

Odeljenje sa radiološku i imidžing dijagnostiku je osnovano 2010 godine i u njemu posao obavlja 4 radiologa. Ovo odeljenje funkcioniše u okviru odeljenja za invazivno hemodinamsko ispitivanje klinike za kardiologiju. Godišnje se u odeljenju za radiološku i imidžing dijagnostiku uradi preko 3000 pregleda(CT, ultrazvučni i RTG pregledi).

Opširnije...

Bol

Bićete operisani.

Da bi Vas što bolje upoznali sa dogadjajima koji Vas očekuju, susret sa anestezijom, koja je potrebna za operaciju ili dijagnostični pregled, pripremili smo kratko objašnjenje.

Opširnije...

Patohistološka dijagnostika

Bolesti srca i krvnih sudova su odgovorne za više stope oboljevanja i umiranja od bilo kojih drugih kategorija bolesti čoveka. Mnoge od njih za svoju definitivnu dijagnostiku zahtevaju i patohistološku analizu uzoraka tkiva i tkivnih tečnosti dobijenih hirurškim putem, biopsijom, punkcijom itd.

Opširnije...

Disekcija aorte

Disekcija aorte predstavlja ozbiljno zdravstveno stanje, kod kojeg puca unutrašnji sloj zida aorte, velikog krvnog suda koji izlazi iz srca. Tada krv pojuri kroz rascep, dovodeći do raslojavanja (disekcije) unutrašnjeg i središnjeg sloja aortnog zida. U slučaju da krv probije i spoljašnji sloj zida, disekcija aorte je često smrtonosna.

Opširnije...

Valvularna hirurgija

Srčani zalisci su strukture koje obezbeđuju jednosmeran tok krvi kroz srčane šupljine, kao i iz srčanih šupljina u velike krvne sudove. Hirurgija srčanih zalistaka se sprovodi onda kada jedan ili više srčanih zalistaka ne funkcioniše zadovoljavajuće.

Opširnije...

Koronarna hirurgija

Ishemijska bolest srca jeste jedna od najčešćih bolesti na našim prostorima. Ona je najčešći uzrok smrti kod osoba starijih od 45 godina, a kod muškaraca nakon 35. godine starosti. Ishemijska bolest srca, u 95% slučajeva, podrazumeva nakupljanje masnih naslaga (aterosklerotskih plakova) u lumenu arterijskog krvnog suda srca (koronarne arterije). Ovaj proces vodi ka sužavanju krvnih sudova, a samim tim i nezadovoljavajućeg dopremanja hranljivih materija i kiseonika do srčanog mišića. Sužavanje lumena arterijskih krvnih sudova srca predstavlja srž problema koronarne bolesti.

Opširnije...

Informacije o anesteziji tokm operacije srca

Anesteziolog je doktor specijalista anesteziologije, reanimatologije I intenzivnog lečenja. Osposobljen je za vođenje anestezije tokom operacije, zbrinjavanje I lečenje najtežih bolesnika u jedinicama za intenzivno lečenje. Ta znanja omogućavaju mu, da izabere i da vam obezbedi najkvalitetniju vrstu anestezije i da vas vodi i u toku preoperativne pripreme kao i toku same operacije i u postoperativnom oporavku.

Opširnije...

Stratifikacija rizika

Stratifikacija rizika

Kardiohirurgija, iako novija hirurška disciplina, uvek je bila predmet velikog interesovanja medicinske ali i opšte javnosti. Uporedo sa njenim razvojem, sve aktuelnije postajalo je i pitanje objektivne ocene rezultata operativnog lečenja kardiovaskularnih bolesnika. Najpre je, osamdesetih godina dvadesetog veka, uveden kriterijum za ocenu rezultata koji se bazirao na proceni smrtnosti 30 dana od datuma operacije tzv. postoperativna smrtnost. Primena ovog kriterijuma dovela je do napretka u odnosu na praćenje rezultata i poređenje kvaliteta rada kako kardiohirurških ustanova ustanova tako i svakog kardiohirurga. Međutim, objektivnost u evaluaciji rezultata nije na taj način postignuta. Objektivna ocena rezultata i poređenje između ustanova u kojima se vrše kardiohirurške intervencije nisu mogući ako se ne uzme u obzir preoperativno stanje svakog pacijenta posebno. U prvim pokušajima, nekoliko studija analiziralo je uticaj različitih faktora rizika na ishod operativnog lečenja.

Opširnije...

Šta je srčana slabost?

Šta je srčana slabost?

Srčana slabost (srčana insuficijencija) je stanje koje nastaje zbog poremećaja strukture ili funkcije srca koje ga onemogućavaju da zadovolji potrebe organizma za kiseonikom, neophodne za izbalansirani metabolizam perifernih tkiva. Uzroci smanjene pumpne sposobnosti srca mogu biti npr. srčani infarkt, angina pektoris, visok krvni pritisak, aritmija, mane srčanih zalistaka, bolest srčanog mišića i preterana konzumacija alkohola. U nekim slučajevima nemoguće je sa sigurnošću odrediti šta je prouzrokovalo srčanu slabost. Smanjenje pumpne funkcije srca dovodi do aktivacije kompenzatornih kardijalnih i ekstrakardijalnih mehanizama i niza hemodinamskih, bubrežnih, neurogenih i hormonalnih poremećaja.

Opširnije...

Atrijalna fibrilacija

Atrijalna fibrilacija (apsolutna aritmija, fibrilacija pretkomora) je poremećaj srčanog ritma, obično povezan sa oboljenjima kao što su srčana slabost, koronarna bolest, oboljenja srčanih zalistaka, šećerna bolest i povišen krvni pritisak. Karakteriše je nepravilan srčani ritam, a njene manifestacije se kreću u širokom rasponu, od potpuno asimptomaskih oblika do kardiogenog šoka i teških cerebrovaskularnih komplikacija.

Opširnije...

Šta je CT

Razvoj tehnologije višeslojnog CT-a (MSCT/MDCT) omogućio je detaljno trodimenzionalno prikazivanje kucajućeg srca u toku jednog zadržavanja daha. CT angiografija srca (CT koronarografija) je neinvazivni način da se prikažu zidovi koronarnih arterija i nađu eventualni aterosklerotski plakovi, što pomaže lekaru u određivanju rizika od nastanka srčanog udara.

Opširnije...

Šta su stentovi

Kada se na arterijama koje hrane srce (koronarne arterije) razviju suženja koja nastaju kao posledica nagomilavanja masti duž zida krvnog suda, dolazi do smanjenja protoka krvi u određeno područje srca. Nedovoljan dotok krvi u određeno područje srca doprinosi da taj deo srca pati (ishemija), a to se manifestuje pojavom simptoma u vidu bola, stezanja ili pečenja u grudima.

Opširnije...