Rečnik

Eho

Eho ili ultrazvuk srca je pregled koji doktoru prikazuje pokretne slike srca.

Tip ultrazvuka koji se najčešće radi je neinvazivan i pacijenti ga odlično podnose.

Lekar koristi specijlnu vrstu gela kako bi lakše pomerao uređaj koji se naziva sonda preko prednjeg zida grudnog koša. Ovo omogućava da odbijeni zvučni talasi stvore živu sliku srca i srčanih zalistaka na monitoru ultrazvučnog aparata. P

rilikom izvođenja ultrazvuka srca nema emitovanja zračenja (radijacije), a ova tehnologija se može koristiti kod ljudi svih uzrasta.

EKG

EKG ili elektrokardiogram je grafikon koji iscrtava elektrokardiograf, odnosno uređaj koji beleži električnu aktivnost srca u određenom vremenskom intervalu.

Analizom različitih talasa, lekar dolazi do značajnih podataka u dijagnostici bolesti.