Rečnik

Aneurizma

Aneurizma (od grč. ἀνεύρυσμα - proširenje, odnosno grč. ἀνευρύνειν - proširiti), je lokalizovana vazodilatacija krvnih sudova ispunjena krvlju koja je nastala kao posledica bolesti ili slabljenja zida vene ili arterije.

Aorta

Aorta je najveća arterija u telu koja izlazi iz leve komore srca. Krv bogata kiseonikom ulazi u aortu sa svakom kontrakcijom leve komore, i preko njenih sitnih grana dospeva do svih delova tela.

Zidovi aorte se sastoje od tri sloja koja su izgrađena od različitih tkiva: unutrašnji tanki sloj (intima), srednji deblji, elastični sloj (media) i tanki spoljni sloj (adventitia). Zidovi aorte moraju biti dovoljno fleksibilni da prihvate svu krv koja se izbaci iz leve komore u toku svake kontrakcije. Elastična vlakna su naročito gusta u delu ushodne aorte (ascendentna aorta), gde je pritisak krvi najveći.

Bajpas operacija srca

Aortokoronarni bypass je operacija na srcu kojom se premošćuje suženje koronarnih krvnih sudova – krvnih sudova koji ishranjuju srce.

Za ovo premošćenje koriste se arterije ili vene uzete sa drugog mesta našeg tela gde njihovo prisustvo nije neophodno. Pomoću njih se krv iznad mesta suženja dovede do mesta ispod suženja. Tako srce dobija dovoljnu količinu kiseonika potrebnu za normalan rad.

Dopler

Ultrazvučni pregled krvnih sudova (Dopler) je ultrazvučni pregled koji omogućava neinvazivan prikaz krvnih sudova vrata i analizu zida krvnog suda što može uputiti na prisustvo plaka i suženje krvnih sudova.

Eho

Eho ili ultrazvuk srca je pregled koji doktoru prikazuje pokretne slike srca.

Tip ultrazvuka koji se najčešće radi je neinvazivan i pacijenti ga odlično podnose.

Lekar koristi specijlnu vrstu gela kako bi lakše pomerao uređaj koji se naziva sonda preko prednjeg zida grudnog koša. Ovo omogućava da odbijeni zvučni talasi stvore živu sliku srca i srčanih zalistaka na monitoru ultrazvučnog aparata. P

rilikom izvođenja ultrazvuka srca nema emitovanja zračenja (radijacije), a ova tehnologija se može koristiti kod ljudi svih uzrasta.

EKG

EKG ili elektrokardiogram je grafikon koji iscrtava elektrokardiograf, odnosno uređaj koji beleži električnu aktivnost srca u određenom vremenskom intervalu.

Analizom različitih talasa, lekar dolazi do značajnih podataka u dijagnostici bolesti.

Hipertenzija

Hipertenzija je kompleksna bolest koja podrazumeva povišene vrednosti krvnog pritiska - preko 140/90 mmHg. Najčešće je praćena oštećenjem takozvanih ciljnih organa, kao što su: srce, mozak, oči, bubrezi i veliki krvni sudovi.

Najčešći simptomi povišenog pritiska su: glavobolja, zujanje u ušima, krvarenje iz nosa, osećaj pritiska u grudima, gušenje, brže zamaranje. Mnogi boluju od ove bolesti, a da toga nisu svesni jer nemaju nikakvih simptoma i često tek komplikacije otkriju bolest. Zato je i zovu „tihi ubica“.

Holter

Holter monitoring EKG i holter pritiska su neinvazivne dijagnostičke metode u kardiologiji za registraciju elektrokardiograma (EKG) i praćenja rada srca u određenom vremenskom periodu, koji najčešće 24 sata, a po potrebi i duže.

Merenje se vrši uz pomoć, malog prenosnog aparata, koji pacijent nosi sa sobom u toku dnevno-noćnih aktivnosti. Na taj način lekar stiče objektivni uvid u pacijentovo stanje, odnosno u rad srca i stanje njegovog srčanog mišića.

Metoda može biti od izuzetne koristi kod utvrđivanje određenih srčanih poremećaja i u određivanju daljeg ispitivanja ili lečenja

Infarkt

Infarkt srca (infarkt miokarda) nastaje zbog naglog prekida protoka krvi kroz krvne sudove srca, upravo one koji snabdevaju srčani mišić neophodnim kiseonikom i hranljivim materijama.

Razlog prekida cirkulacije je začepljenje krvnih sudova masnim naslagama i sitnim krvnim ugrušcima, trombima, koji nastaju na njima. Zbog prekida protoka krvi, srčani mišić počinje delimično da odumire. Nastaje smanjenje zdrave srčane, mišićne mase, te srce, organ koji je priroda stvorila da radi kao pumpa, gubi delom svoju osnovnu funkciju i na taj način remeti celokupnu cirkulaciju u telu čoveka. Ovako narušena struktura i funkcija srčanog mišića, kao posledica srčanog udara, može da dovede do mnogobrojnih ranih i kasnih, lakšić i težih komplikacija bolesti.

Kateterizacija

Kateterizacija srca je invazivna dijagnostička metoda u kardiologiji u toku koje se kateter (tanka savitljiva plastična cevčica) provlači kroz prethodno „plasiranu“ kanilu na ulazu u arteriju ili venu u preponi ili ruci, kroz krvni sistem prema srcu.

Primenom kateterizacije moguće je; ubrizgavanje lekova, direktno merenje pritiska u srčanim šupljinama, prikazivanje šupljina srca i koronarnih (srčanih) arterija, kontrastnom bojom vidljivom na rendgenskom snimku (angiografija), širenje krvnih sudova, (angioplastika), uzorkovanje tkiva srčanog mišića (biopsija) itd. Kateter služi i kao prostor kroz koji se do srca unose elektrode kojima se ispituje ili reguliše ritam srca. Kateterizacija srca je jedna od centralnih dijagnostičkih, terapijskih i hirurških procedura u lečenju kardiolvaskularnih bolesti. Zahvat izvodi interventni kardiolog edukovan za ovu vrstu dijagnostike.

Pacemaker

Elektrostimulator srca, eng. pacemaker je uređaj koji služi za električnu stimulaciju rada srca.

Srce je mišić koji je u stanju da neprekidno pumpa krv tokom čitavog našeg života. Pod uobičajenim okolnostima ova funkcija je regularna i potpuna. Nažalost, mnoge bolesti i hemikalije mogu da utiču na srce i izazovu poremećaje u srčanom radu. Takvi poremećaji nazivaju se aritmje.

Aritmije mogu biti brze (tahiaritmije) i spore ( bradiaritmije). Veliki broj tahiaritmija može biti kontrolisan pomoću lekova, dok na bradiaritmije lekovi nažalost slabo utiču i obično je neophodan mehanički uređaj koji bi stimulisao rad srca i omogućio normalne kontrakcije srčanog misića.

Dakle, cilj stimulacije srčanog mišića je uspostavljanje pravilnog ritma, pa se zbog toga stimulator naziva pacemaker (davač ritma).

Valvula

Valvula ili zalistak su "ventili" izmađu komora i pretkomora srca

Srce ima četiri šupljine koje su raspoređene u “dva sprata”. Dve komore: leva i desna (donji sprat) i dve pretkomore, opet leva i desna (gornji sprat). Iz pretkomora krv se uliva u komore, a odatle u dva velika krvna suda (aorta i plućna arterija). Između ova dva sprata se nalaze valvule: mitralni (koji ima dva zalistka) i trikuspidna (koja prema imenu, ima tri zalistka). Ovo su zapravo sofisticirani “ventili” koji ne dozvoljavaju da se krv iz komora vraća u pretkomore! To je važna funkcija, jer se tako srcu omogućuje da pumpa krv u sve delove tela, a to mi je glavni zadatak.