Direktor Instituta
Prof. dr sci. med. Aleksandar Redžek, kardiohirurg

Zamenik direktora Instituta
-

Pomoćnik direktora za obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost
Prof. dr Dejan Sakač, kardiolog

Pomoćnik direktora za ekonomske poslove
Zoran Barjaktarović, dipl. ek.

Pomoćnik direktora za pravne i opšte poslove
Sanja Grahovac Brčić, dipl. pravnik m.sc.

Savetnik direktora
Prof. dr sci. med. Gordana Panić, kardiologija

Savetnik direktora
Prof. dr sci. med. Katica Pavlović, kardiolog

Glavni tehničar Instituta
Slaven Ključar, strukovni medicinski radiolog

 

Klinika za kardiologiju

Upravnik Klinike za kardiologiju
Doc. dr sci. med. Ilija Srdanović, kardiolog

Zamenik upravnika Klinike za kardiologiju
Dr Maja Stefanović, kardiolog

Glavna sestra Klinike za kardiologiju
Radmila Radanović

 

Klinika za kardiohirurgiju

Upravnik Klinike za kardiohirurgiju
Prof. dr sci. med. Stamenko Šušak, kardiohirurg

Zamenik upravnika Klinike za kardiohirurgiju
Doc. dr sci. med.  Milenko Rosić, kardiohirurg

Savetnik za oblast kardiohirurgije
Dr Mikloš Fabri, kardiovaskularni hirurg

Glavna sestra Klinike za kardiohirurgiju
Leposava Daničić