Za vremeVašeg boravka u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, neophodnoje da se pridržavate Kućnog reda bolnice. U cilju bržegispitivanja i lečenja potrebnaje Vaša saradnja. Molimo Vas da tu saradnju pružite onim licima koja seovde o Vama brinu.

Hvala Vam.

Opšta uputstva

Pri prijemu u Institut, ukoliko niste sa sobom poneli svu potrebnu odeću, poslužićete se bolnićkom odećom koju ste dužni pri izlasku iz Instituta predati odgovornoj sestri.

Za vreme lečenja u ustanovi, korisnici su obavezni da imaju priborza ličnu higijenu i da istu redovno održavaju. PreporučujemoVam da sa sobom ne nosite i ne držite veće sume novca, nakit i druge dragocenosti, jer Institut u slučaju njihovog nestanka ne može preuzeti odgovornost.

Posle prijema u Institut potrebno je da se upoznate sa korišćenjem sanitarnih i signalnih uređaja, uz pomoć medicinske sestre. Za vreme potrebnih ispitivanja (analize, pregledi) nije dozvoljeno uzimanje hrane i lekova bez odobrenja lekara, odnosno sestre, jer u protivnom utičete na produženje toka ispitivanja i onemogućavate realnost uzetih analiza.

Informacije o Vašoj bolesti, načinu lečenja i prognozi daje isključivo lekar, i to: načelnik, šef odelenja ili ordinirajući lekar u zakazano vreme. Telefonski pozivi za osnovne informacije o stanju bolesnika se daju do 21 čas, šire informacije se mogu dobiti u toku pre podneva u ličnom kontaktu sa nadležnim lekarom.

Otpusnice pri odlasku iz Instituta uručuje lekar koji će Vam odmah usmeno dati potrebna objašnjenja o Vašem daljem lečenju, kao i o potrebnoj kontroliVašegzdravstvenogstanja.

Otpusnice se uručuju posle 11 časova, te Vas molimo da blagovremeno o tome obavestite svoju porodicu, koja treba da dođe po Vas.

Opšta pravila ponašanja

U cilju održavanja potrebnog reda u Institutu nije dozvoljeno:

 • zadržavanje i skupljanje bolesnika po hodnicima i drugim prostorijama, osim u bolesničkim sobama;
 • bacanje otpadaka i hrane kroz prozor i u lavabo, već u za te svrhe postavljene korpe;
 • uništavanje inventara i uređaja, jer u slučaju njihovog oštećenja bolesnikje dužan da štetu nadoknadi;
 • napuštanje odelenja (vikend i drugo) bez odobrenja lekara;
 • međusobno posećivanje bolesnika kako po odelenjima tako i po bolesničkim sobama; - poseta se može ograničiti ili zabraniti, kako u pogledu vremena, tako i u pogledu broja posetilaca, ukoliko je poseta štetna za korisnika. Nije dozvoljeno u posetu dovoditi decu mlađu od 10 godina starosti;
 • pušenje u bolesničkim sobama ili bilo gde u zgradi i krugu Instituta;
 • unošenje i primanje alkoholnih pića kao i ostalih prehrambenih proizvoda i privatno uzimanje lekova bez prethodnog odobrenja lekara;
 • bilo kakavvid ponašanja koji može narušiti mir drugih bolesnika;
 • upotreba rešoa i drugih grejnih tela;
 • sedenje posete na bolesničkim krevetima;
 • kidanje i uništavanjezelenila u zgradi i parku Instituta.

Zavremeboravka u Institutu bolesnicima je dozvoljeno:

 • tiho slušanje muzike koja ne smeta drugim bolesnicima;
 • poseta bolesnicima koja je svakoga dana od 15-17 časova. Istekom dozvoljenog vremena posetioci su dužni da napuste bolesničke sobe izgradu Instituta;
 • poseta i van određenog vremena onim bolesnicima koji iz opravdanih razloga dobiju dozvolu od načelnika odeljenja;
 • ako Vaše zdravstveno stanje i vremenske prilike dozvoljavaju, možete koristiti park bolnice za šetnju, odmor i primanje posete;
 • za sva eventualna pitanja obratite se Vašoj glavnoj sestri.
 • Medicinska sestra je obavezna da opomene posetioce o završetku posete kao i u slučaju nepropisnog ponašanja posetilaca.

DNEVNI RASPORED OBROKA DNEVNI RASPORED VIZITA I POSETA

Doručak u 7.30 - 8.00 časova. Jutarnja vizita od 8 - 11 časova.

Ručak u 12.30 - 13.00 časova. Popodnevni odmor od 15 - 17 časova.

Večera u 17.30 - 18.00 časova. Poseta bolesnicima od 15 - 17 časova.

Večernja vizita od 19.30 - 21 čas.

Noćni počinak je od 21-06 časova. U to vreme se gase svetla, televizori i drugi aparati, a bolesnici su obavezni da budu u svojim sobama.

U slučaju nepridržavanja propisanog kućnog reda, mogu se primeniti mere kao što su: opomena i udaljavanje iz Instituta, kao i prekid daljeg lečenja, o čemu se obaveštava i nadležna ustanova za zdravstvenu zaštitu i osiguranje.

USPEŠAN OPORAVAKI DOBRO ZDRAVLJE ŽELE VAM ZAPOSLENI INSTITUTA ZA KVB VOJVODINE