Na Klinici za kardiohirurgiju bolesnicima se pružaju zdravstvene usluge: operacije na otvorenom srcu - koronarna hirurgija, valvularna hirurgija, hirurgija stečenih i urođenih srčanih mana, kombinovana hirurgija i hirurgija aorte, tumori srca i karotidna hirurgija.

Primenjuju se savremene tehnološke procedure hirurgije na kucajućem srcu, zamena srčanih zalistaka bio-protezama i najnovijom generacijom „stentless“ proteza. Razvili smo karotidnu hirurgiju, rutinski primenjujemo simultane i kombinovane kardiovaskularne operacije i uvodimo hirurgiju poremećaja srčanog ritma. Uspešno radimo i totalnu arterijsku revaskularizaciju koronarnih krvnih sudova u lečenju okluzivne koronarne bolesti srca.

Povećan je broj reoperacija u ukupnom broju operacija, tako da se reoperativni zahvati redovno izvode i po drugi, treći pa i četvrti put. U poslednje dve godine značajan je i porast hitnih operacija usled raznih tipova disekcije grudne aorte.

Važan doprinos napretku u tretmanu bolesnika nakon operacija na otvorenom srcu dala je i savremena intenzivna jedinica Instituta za KVB Vojvodine, sa modernom opremom za podršku i praćenje svih vitalnih parametara bolesnika.

Struktura kardiohirurških intervencija u odnosu na raniji period menja se, pa je sve veći broj složenih i teških operativnih zahvata, s obzirom na nagli razvoj interventne kardiologije, koja je dobrim delom preuzela rešavanje koronarne bolesti, zahvaljujući napretku takozvanih koronarnih stentova.

Da li će se bolesnik sa koronarnim oboljenjem lečiti lekovima, stentovima ili operativnim putem, svakodnevno konzilijarno odlučuju kardiolozi i kardiohirurzi. Cilj je pronalaženje najboljeg mogućeg rešenja za konkretnog bolesnika.

 kh sala 1 susak