Nizak stepen mortaliteta operisanih pacijenata je oduvek bio kvalitet Instituta. U prethodnih 35 godina iznosio oko 3%, što je sjajan rezultat čak i u odnosu na druge svetske kardiohirurške centre.

Tim hirurga Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju tokom jedne godine u proseku operiše oko 1.200 najtežih kardiovaskularnih bolesnika, koji nisu mogli biti zbrinuti lečenjem medikamentima i invazivnom hemodinamskom procedurom. Drugim rečima, svakoga meseca operišemo oko 100 životno najugroženijih bolesnika. Impozantan broj skoro 35.000 operisanih bolesnika, širok dijapazon operativnih zahvata i stepen njihove uspešnosti, najslikovitije govore o stepenu osposobljenosti stručnog kadra i stalnom praćenju najsavremenijih hirurških metoda i tehnika.

Rezultati rada od 30. marta 1982. godine do 31. decembra 2017. godine

 

Tip intervencije

broj op.

Koronarna bolest

19.637

Valvularne mane

8.239

Kombinovana hirugija

3.695

Ostale operacije

3.357

Ukupno operisano

34.928