ODELJENJA


I Odeljenje operacionog bloka
Odsek za vantelesni krvotok
Odsek sterilizacije

II Odeljenje anestezije
Odsek za reanimaciju
Odsek za uvod u anesteziju
Odsek preoperativne pripreme
Odsek za perioperativno spašavanje krvi

III Odeljenje poliklinike i preoperativne dijagnostike
Odsek poliklinike
Odsek preoperativne dijagnostike

IV Odeljenje za intenzivnu negu
Odsek za invazivnu potporu

V Odeljenje za postintenzivnu negu

VI Odeljenje za postoperativnu negu i ranu rehabilitaciju
Odsek za postoperativnu negu
Odsek za ranu rehabilitaciju

VII Odeljenje za ultrazvučnu dijagnostiku
Odsek za transtorakalnu ehokardiografiju
Odsek za transezofagealnu ehokardiografiju

VIII Odeljenje za transplantaciju srca

IX Odeljenje za srčanu insuficijenciju
Odsek za neinvazivno lečenje srčane insuficijencije
Odsek za invazivno lečenje srčane insuficijencije
Odsek za eksperimentalnu hirurgiju

X Odeljenje za hirurgiju aorte
Odsek za operativnu hirurgiju aorte
Odsek za hibridnu hirurgiju aorte

XI Odeljenje za koronarnu hirurgiju

XII Odeljenje za valvularnu hirurgiju

XIII Odeljenje za hirurško lečenje poremećaja srčanog ritma