P1010009 Naučna i stručna delatnost na Klinici je veoma razvijena. Više naučnih porjekata i radova, veliki broj doktorata, magisterijuma i stručnih radova ostvareni su na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju. Do kraja 2006. godine lekari i medicinske sestre/tehničari prezentovali su ukupno 1241 rad na brojnim naučnim i stručnim skupovima i to: 220 na svetskim, 543 na evropskim i 470 na domaćim.

Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine je nastavna baza u okviru Katedre za hirurgiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Na klinici se sprovodi teoretska i praktična nastava studentima IV i V godine Opšte medicine i Stomatologije, kao i studentima zdravstvene nege iz oblasti opšte hirurgije i kardiohirurgije. Klika je takođe uključena u teoretsku nastavu i praktične vežbe studentima IV i V godine na engleskom jeziku. Osim toga na Klinici se redovno odvija poslediplomska nastava kao iedukacija specijalizanata iz opšte i grudne hirurgije.