Potencijalni donator treba da se obrati upravi IKVBV-u Pismom o namerama, u kojem navodi razloge za donaciju, precizira predmet donacije i druge elemente ugovora.

Donacije mogu biti iz sledećih oblasti:
1. Ugradni materijal
2. Sanitetski materijal
3. Lekovi
4. Usluge i radovi
5. Medicinska oprema
6. Računarska i komunikaciona oprema
7. Ostala dobra (osim novčanih sredstava)

Uprava IKVBV daje saglasnost za donaciju, nakon čega se pristupa izradi ugovora o donaciji, koji se potpisuje od strane direktora IKVBV (ili drugog zaposlenog, po ovlašćenju) i donatora.

Institut za KVB Vojvodine se zahvaljuje svim donatorima koji su pomogli opremanje i rad Instituta.