cankovic1Implantacija pejsmejkera je jednostavan i relativno kratak operativni zahvat, koji se vrši u operacionoj sali, u lokalnoj anesteziji - pacijent je budan, svestan, ali pri intervenciji, zahvaljujući primenjenoj anesteziji, ne oseća bol. U operacionoj sali nalazi se rendgen pomoću kojeg kardiolog posmatra uvođenje elektrode u srce, uređaji za podešavanje usađenog pejsmejkera, za praćenje pacijentovog srčanog ritma i hirurški instrumenti.

Jedna ili dve elektrode ubacuju se u neku od vena u predelu ispod ključne kosti, i kroz nju provlače do unutrašnjeg zida desne pretkomore ili komore, gde se fiksiraju. Navođeše elektroda u srce kontroliše se rendgenom. Generator se usađuje u mali „džep" ispod kože i povezuje se s elektrodama (elektrodom) uvedenim u srce. Generator se podešava tako da optimalno radi, a zatim se potkožni džep zašiva.

Operacija, zajedno s podešavanjem, obično traje od dvadeset minuta do sat i po, zavisno od tipa pejsmejkera, broja elektroda i građe pacijenta, a najćešće oko pola sata.

Tokom narednih 24 do 48 časova strana pacijentovog grudnog koša s koje je usađen pejsmejker ostaje delimično imobilizovana zavojem na kome treba da stoji vrećica s peskom. Pacijent ne bi trebalo da ustaje iz kreveta 24 časa po operaciji, da se elektroda u srcu ne bi pomerila s optimalnog mesta. Pacijent ostaje u bolnici, pod medicinskim nadzorom, nekoliko dana. Po otpuštanju pacijent treba da dolazi na redovne kontrole prema rasporedu koji mu odredi lekar - kardiolog.

Svaki pacijent na otpustu dobija jednu odštampanu karticu (tzv. „Evropsku identifikacionu karticu pejsmejkera"), a kod nekih tipova pejsmejkera i posebnu „magnetnu" karticu - nalik na kreditnu - na kojoj su podaci o implantaciji elektronski upisani. Eurokarti-ca (i magnetna kartica, ako i ona spada uz dotični tip pejsmejkera) sadrže podatke o tipu pejsmejkera i elektroda, o lekaru koji je izvršio implantaciju, ustanovi gde je izvršena operacija i druge relevantne medicinske podatke. Pacijent kome je usađen pejsmejker uvek treba da nosi sa sobom te kartice (posebno Eurokarticu), za slučaj nepredviđenih zdravstvenih problema, pa i onih koji ne moraju imati direktne veze s funkcionisanjem pejsmejkera.

Provera rada i eventualna zamena generatora pejsmejkera

Pacijent koji ima usađen pejsmejker mora povremeno dolaziti na redovne kontrolne preglede, radi provere ispravnosti rada pejsmejkera i stanja njegove baterije. Te redovne u preglede u principu zakazuje lekar specijalist koji je izvršio implantaciju. Ako osetite bilo kakve tegobe, obavezno i bez ustezanja odmah se javite lekaru koji kontroliše vaš pejsmejker.

Baterija pejsmejkera traje nekoliko godina, zavisno od brzine trošenja, modela i načina rada pejsmejkera. Baterije modernih pejsmejkera mogu trajati i preko deset godina, ali to ne znači da treba zanemariti redovne kontrole i dočekati da se baterija sasvim isprazni. Ako se na redovnoj kontroli pejsmejkera pokaže da je baterija blizu kraja svog radnog veka, potrebno ju je zameniti. Pošto je baterija fiksirana u kućištu generatora, menja se čitav generator.

Prvi znake ispražnjenosti baterije ustanoviće vaš kardiolog, pre nego što vi uopšte osetite bilo kakav simptom. Zamenu generatora zbog istrošenosti baterije dogovorićete s vašim lekarom, koji će ustanoviti da je to potrebno i zakazati vam termin. Sama zamena je minorna hirurška intervencija, još jednostavnija i kraća od implantacije. Posle zamene generatora pacijent najčešće odlazi kući već istog dana, eventualno ostaje dan-dva.