1. ZAKAZIVANJE PRVIH PREGLEDA SE VRŠI ISKLJUCIVO LIČNO.

2. UVODI SE PROCEDURA CENTRALNOG ZAKAZIVANJA ZA PRVE PREGLEDE:
a. zakazivanje se vrši na šalteru "ZAKAZIVANJE" u zgradi Specijalisticke poliklinike ("zelena zgrada")
b. šalter radi svakog radnog dana, iskljucivo od 9 do 13 sati. Lice ovlašceno za zakazivanje – telefon: 021/4805880 021/6624122

3. Za zakazivanje prvog pregleda potrebno je:
I. za osiguranike Filijale Južnobackog okruga:
a. Licna karta
b. Overena zdravstvena knjižica
c. Overen uput (od strane izabranog lekara)
d. Izveštaj lekara specijaliste – interniste,da se traži navedeni pregled

II. za ostale osiguranike – van Filijale Južnobackog okruga:
e. Licna karta
f. Overena zdravstvena knjižica
g. Overen uput (od strane Komisije RZZO)
h. Izveštaj lekara kardiologa, da se traži navedeni pregled

4. Za preglede poput ehokardiografije, testa opterecenjem, dopplera karotida, 24h holter EKG i 24h holter TA i EKG, lekar specijalista je dužan da napiše na izveštaju vremenski period u kome navedeni pregledi treba da se urade, tj. stepen hitnosti.

5. ZAKAZIVANJE KONTROLNIH PREGLEDA SE VRŠI KAO I DO SADA (može i telefonom).

6. Izuzetak cine redovni kontrolni pregledi (na tri, cetiri, šest meseci, godinu dana....) kao i neophodne dijagnosticke i laboratorijske analize, potrebne za taj pregled. Redovne kontrolne preglede i uz njih neophodne dijagnosticke i laboratorijske analize, Institut ce obavljati u roku u kojem je doktor tražio pregled, a koji može biti duži od 30 dana.

7. Neosigurana lica, lica bez overenog uputa i osigurana lica koja žele pregled mimo liste čekanja, na sopstveni zahtev, mogu ostvariti pregled o sopstvenom trošku, bez mogućnosti za refundaciju sredstava od nadležnog fonda (CENOVNICI).