У складу са могућностима Институт је омогућио електронско заказивање (преко ИЗИС-а) у 17 амбуланти и то:

Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе
Амбуланта за инвазивну кардиолошку дијагностику – интервентна кардиологија
Амбуланта интервентне електрофизиологије
Амбуланта за пејсмејкере, кардиовертер дефибрилаторе и ресинхронизационе пејсмејкере
Амбуланта за Холтер мониторинг ЕКГ-а
Амбуланта за неинвазивну дијагностику – трансторакални ЕХО срца
Амбуланта за неинвазивну дијагностику – трансезофагеални ЕХО срца
Амбуланта за хипертензију
Амбуланта за динамски мониторинг ТА - артеријског крвног притиска и ЕКГ записа
Амбуланта за срчану инсуфицијенцију
Амбуланта за функционалну дијагностику срца – ергометрија
Амбуланта за васкуларни ултразвук (доплер каротида)
Амбуланта за експертизу процене за планираним хоспиталним лечењем на ИКВБВ
Кардиолошка амбуланта на Клиници за кардиохирургију
Амбуланта за кардиохируршке прегледе
Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе 2
Амбуланта за контролу електростимулатора

У циљу унапеређења сарадње и обезбеђивања правовремене и одговарајуће услуге пацијентима, молимо све у систему здравства да горе наведене амбуланте користе као ресурс за електронско заказивање, на начин како је прописано.

1. Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе

Потребна документација за први преглед у кардиолошкој амбуланти:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте, односно регионалног кардиолога о разлогу упућивања пацијента на експертизни кардиолошки преглед у терцијарну здравствену установу (разлози усцрпљивања могућности испитивања на нивоу примарног и секундарног нивоа).
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
Снимак плућа
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Ергометријски тест код сумње на коронарну болест
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста, кардиолог
НАПОМЕНА: Упутна дијагноза за експертизни кардиолошки преглед не може бити И.10 – Артеријска хипертензија!

2. Амбуланта за инвазивну кардиолошку дијагностику – интервентна кардиологија

Потребна документација за први преглед у амбуланти за инвазивну кардиолошку дијагностику:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте, односно кардиолога о разлогу упућивања пацијента
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Ергометријски тест или стрес ехокардиографски тест, перфузиона сцинтиграфија миокарда СПЕКТ, или други вид потврде коронарне исхемије, тј. објективни доказ постојања илиоправдане сумње на присуство обструктивне коронарне болести срца.
5. У случају потребе процене специфичних потреба осигураника, попут процене интревентне кардиологије из домена некоронарних интервенција (транскатетерских интервенција на валвулама, перкутаних имплантација оклудера на АСД или ВСД позицији, оклудера за паравалвуларне регургитације, перкутаног затварања леве аурикуле и сл.) потребно је доставити и и анализе магнетне резонацне срца - МРИ, трансезофагеалне ехокардиограрфије - ТЕЕ, тј. ЦТ ангиографија, уколико их болесник поседује.
Претходна медицинска документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог

3. Амбуланта интервентне електрофизиологије

Потребна документација за први преглед у амбуланти за интервентну електрофизиологију :
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од
надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
ЕКГ запис аритмије, обавезно!
- за индикацију суправентрикуларне тахикардије – ЕКГ снимак у тахикардији и у синусном ритму
- за индикацију Коморске екстрасистоле и идиопатску вентрикуларну тахикардију 12 канални ЕКГ снимак тахикардије/ екстрасистола
- за индикацију атријска фибрилација: Пожељно је да садржи податке о датуму прве верификоване епизоде, учесталости, дужини трајања и симптомима ЕКГ снимак АФ , као и 12 канални снимак у синусном ритму.
24 часовни Холтер ЕКГ мониторинг
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
ФТ4, ФТ3 и ТСХ
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог

4. Амбуланта за пејсмејкере, кардиовертер дефибрилаторе и ресинхронизационе пејсмејкере

Потребна документација за први преглед у амбуланти за пејсмејкере:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
ЕКГ запис аритмије (ако је има)
24 часовни Холтер ЕКГ мониторинг
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
ФТ4, ФТ3 и ТСХ
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог

5. Амбуланта за Холтер мониторинг ЕКГ-а

Потребна документација за холтер мониторинг ЕКГ :
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
ЕКГ запис аритмије (ако је има)
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог

6. Амбуланта за неинвазивну дијагностику – трансторакални ЕХО срца

Потребна документација за први преглед:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог

7. Амбуланта за неинвазивну дијагностику – трансезофагеални ЕХО срца

Потребна документација за први преглед:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
Ултразвук срца – претходна трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Снимак плућа
Претходна документација
Могу их упутити: искључиво кардиолог!
Напомена: За трансезофагеални преглед срца неопходно је да пацијент не уноси храну и воду 4 ч пре прегледа и да дође у пратњи особе која ће обезбедити транспорт након прегледа.

8. Амбуланта за хипертензију

Потребна документација за први преглед:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина, Т4, ТСХ.
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Претходна документација, као потврда компликоване хипертензије ( оштећење циљних органа, слаба регулација вредности крвног притиска, резистентну хипертензију).
Ултразвук горњег абдомена
Холтер мониторинг ТА - артеријског крвног притиска
Могу их упутити: интернисти и кардиолози.

9. Амбуланта за динамски мониторинг ТА - артеријског крвног притиска и ЕКГ записа

Потребна документација за први преглед у амбуланти за динамски ТА мониторинг и динамски ЕКГ монигторинг.
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог

10. Амбуланта за срчану инсуфицијенцију

Потребна документација за први преглед у амбуланти за срчану инсуфицијенцију :
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
Претходна документација
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Могу их упутити: интерниста и кардиолог
Дијагнозе које су одобрене за упућивање болесника у амбуланту за срчану слабост:
И50. Застојна срчана слабост
И42 Обољења срчаног мишића (Цардиомyопатхиа)
И42.0 Застојно обољење мишића срца (Цардиомyопатхиа цонгестива)
И 42.1 Обољењење мишића срца са сметњама крвотока (Цардиомyопатхиа хyпертропхица обструцтива)
И42.2 Друго обољење мишића срца (Цардиомyопатхиа хyпертропхица алиа)
И42.3 Еозинофилно запаљење усрчнице и мишића срца (Ендомyоцардитис еосинопхилица)
И42.4 Урођена нерастегљивост усрчнице (Фиброеластосис ендоцардии)
И42.5 Друго нерастегљиво обољење мишића срца (Цардиомyопатхиа рестрицтива алиа)
И42.6 Обољење мишића срца узроковано злоупотребом алкохола (Цардиомyопатхиа алцохолица)
И42.7 Обољење мишића срца узроковано употребом лекова и других спољашњих узрочника (Цардиомyопатхиа проптер усум медицаменторум ет фацторес еxтерно алиос)
И42.8 Друга обољења мишића срца (Цардиомyопатхиае алиае)
И42.9 Обољење мишића срца, неозначено (Цардиомyопатхиа,нон специфицата)
И41.1 Запаљење мишића срца у вирусним болестима (Мyоцардитис ин морбис виралибус)
43.1 Обољење мишића срца у болестима метаболизма (Цардиомyопатхиа ин морбис метаболицис)
И43.2 Обољење мишића срца у болестима исхране

11. Амбуланта за функционалну дијагностику срца

Потребна документација за први преглед у амбуланти за функционалну дијагностику срца – ергометрија (тест оптерећења), спироергометрија
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог
Напомена: покретна трака је ограничена на оптерећење до 120 кг телесне тежине.

12. Амбуланта за васкуларни ултразвук (доплер каротида)

Потребна документација за први преглед у амбуланти за неуроангиологију :
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
За ултразвучни допплер преглед супрааортних артеријских грана / каротиде, вертебралке, субклавије/ обавезно приложити индикацију од стране кардиолога или кардиохирурга ИКВБ Вовјодине.
Претходна медицинска документација
Могу их упутити: кардиолог и кардиохирург, васкуларни хирург ИКВБ Војводине.

13. Амбуланта за експертизу процене за планираним хоспиталним лечењем на ИКВБ Војводине

Амбуланта се формира ради планирања ЛИСТЕ ЧЕКАЊА за:
дијагностичку коронарографију и/или катетеризацију срца,
за реваскуларизацију миокарда,
уградњу пејсмејскера, кардиовертер дефибрилатора (ИЦД), ресиннхронизационог пејсмејкера
за имплантацију вештачких валвула,
за уграђивање графтова од вештачког материјала и ендоваскуларних графт-протеза.
Потребна документација за први преглед у кардиолошкој амбуланти:

Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте, односно кардиолога о разлогу упућивања пацијента ради планираног хоспиталног лечења.
Ултразвук срца– трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Ергометријски тест или стрес ехокардиографски тест, перфузиона сцинтиграфија миокарда СПЕКТ, или други вид потврде коронарне исхемије, тј. објективни доказ постојања илиоправдане сумње на присуство обструктивне коронарне болести срца.
У случају потребе процене специфичних потреба осигураника, попут процене интревентне кардиологије из домена некоронарних интервенција (транскатетерских интервенција на валвулама, перкутаних имплантација оклудера на АСД или ВСД позицији, оклудера за паравалвуларне регургитације, перкутаног затварања леве аурикуле и сл.) потребно је доставити и и анализе магнетне резонацне срца - МРИ, трансезофагеалне ехокардиограрфије - ТЕЕ, тј. ЦТ ангиографија, уколико их болесник поседује.
У случају потребе за интервентно електрофизиолошким интервенцијама, доставити мишљење надлежног кардиолога са динамским ЕКГ мониторингом или ЕКГ записом аритмије.
У случају потребе за имплантацијом пејсмејкера, ресинхронизационог пејсмејкера или кардиовертер дефибрилатора, доставити мишљење надлежног кардиолога са динамском ЕКГ мониторингом или ЕКГ записом аримтије/поремећаја.
Претходна медицинска документација
Могу их упутити: интерниста или кардиолог
Напомена: Амбуланта за процену оправданости заказивања хоспиталног лечења на ИКВБ Војводине ради свакодневно и служи искључиво за потребе експертизе. Приликом доласка у амбуланту, пацијент треба са собом да понесе фотокопије горенаведене потребне медицинске документације. Након потврдне индикације за хоспитализацијом болесник се ставља на листу чекања за планиране интервнеције или испитивања, са степеном хитности, који је усклаћен са „Упутством за здравствене раднике о листама чекања“ (упутство РФЗО).

14. Кардиолошка амбуланта на Клиници за кардиохирургију

Потребна документација за први преглед:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте, односно регионалног кардиолога о разлогу упућивања пацијента на експертизни кардиолошки преглед у терцијарну здравствену установу (разлози усцрпљивања могућности испитивања на нивоу примарног и секундарног нивоа).
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
Снимак плућа
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Ергометријски тест код сумње на коронарну болест
Претходна документација
Дијагнозе које су одобрене за упућивање болесника у амбуланту:
З95.1 Присуство аортокоронарног бајпаса графта (бyпасс графт)
З95.2 Присуство вештачког залиска срца
З95.3 Присуство хетерологог залиска срца
З95.4 Присуство друге замене залиска срца
З95.8 Присуство других имплантата или графтова срца и крвних судова
З95.9 Присуство имплантата или графта на срцу и крвним судовима, неознацено

15. Амбуланта за кардиохируршке прегледе

Потребна документација:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Претходна документација
Дијагнозе које су одобрене за упућивање болесника у амбуланту:
З95.1 Присуство аортокоронарног бајпаса графта (бyпасс графт)
З95.2 Присуство вештачког залиска срца
З95.3 Присуство хетерологог залиска срца
З95.4 Присуство друге замене залиска срца
З95.8 Присуство других имплантата или графтова срца и крвних судова
З95.9 Присуство имплантата или графта на срцу и крвним судовима, неознацено

16. Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе 2

Амбуланта за кардиолошке експертизне прегледе је подељена у две амбуланте: Амбуланту за кардиолошке експертизне прегледе 1 и Амбуланту за кардиолошке експертизне прегледе 2. У обе амбуланте раде исти лекари и важе исти услови за заказивање.

Потребна документација за први преглед у овим кардиолошким амбулантама:
Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте, односно регионалног кардиолога о разлогу упућивања пацијента на експертизни кардиолошки преглед у терцијарну здравствену установу (разлози усцрпљивања могућности испитивања на нивоу примарног и секундарног нивоа).
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
Снимак плућа
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
Ергометријски тест код сумње на коронарну болест
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста, кардиолог
НАПОМЕНА: Упутна дијагноза за експертизни кардиолошки преглед не може бити И.10 – Артеријска хипертензија!

17. Амбуланта за контролу електростимулатора

Амбуланта за пејсмејкере, кардиовертер дефибрилаторе и ресинхронизационе пејсмејкере је подељена у две амбуланте: Амбуланту за контролу електростимулатора и Амбуланту за поремећаје ритма. Амбуланта за контролу електростимулатора ради понедељком, уторком и петком, а Амбуланта за поремећаје ритма средом и четвртком. У обе амбуланте раде исти лекари.

а) Потребна документација за преглед у Амбуланти за контролу електростимулатора:

Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Претходна медицинска документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог
Обавезна дијагноза за упућивање болесника у амбуланту: З95.0 Присуство пејсмејкера срца (пацемакер)
НАПОМЕНА: Ова амбуланта се користи искључиво за контролу имплантираних електростимулатора: пејсмејкера, кардиовертер дефибрилатора - ИЦД, ЦРТ, ЦРТД или лооп рекордера.

б) Потребна документација за први преглед у Амбуланти за поремећаје ритма:

Упут за специјалистички преглед (за пацијенте ван Јужнобачког округа оверен од надлежног фонда здравственог осигурања)
Извештај надлежног интернисте о разлогу упућивања пацијента
ЕКГ запис аритмије (ако је има)
24 часовни Холтер ЕКГ мониторинг
Ултразвук срца – трансторакална ехокардиографија - ТТЕ
ККС, седиментација, основне биохемијске анализе, преглед урина
ФТ4, ФТ3 и ТСХ
Претходна документација
Могу их упутити: интерниста и кардиолог


У Сремској Каменици, 14.02.2017.

Директор ИКВБВ
Проф. др Александар Реџек

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 info@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV

ГЛАВНА ОДЕЉЕЊА НА ИНСТИТУТУ

Кардиохирургија

Кардиологија