Наука и настава

Од свог оснивања, 1977. године, Институт за КВБВ, све време функционише као здравствена, наставна и научноистраживачка установа, са следећим задацима:

да проучава стање у области кардиоваскуларих болести
испитује, уводи и примењује нове методе откривања обољења, лечења и рехабилитације
врши сложену дијагностику и лечење оболелих
врши образовање и и стучно усавршавање здравствених радника
обавља научноистаживачки рад у области превенције, лечења и рехабилитације
пружа стручно – методолошку помоћ другим здравственим установама у овој области.
Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

У складу са моделом добре европске и светске праксе, у Институту за КВБВ, научни рад подразумева апсорбовање научних достигнућа планетарног нивоа, путем интернета, медицинских часописа, учествовања на научним скуповима у земљи и инострансту, чланства у респектабилним научним организацијама, размене научних достигнућа са другим установама кроз заједничке стручне и научне скупове. Посебан модел у научном раду представља партиципација Института за КВБВ у великом броју домаћих, европских и светских научних студија и научних пројеката. У том смислу резултати научног истраживања у нашој кући употпуњавају базу научних података светске и европске баштине.

Допринос Института за КВБВ светској научној мисли је неупитан. Датира већ од 1983. године кроз значајне међународне пројекте.

„МОНИЦА“(Мониторинг оф Трендс анд Детерминантес оф Цардиовасцулар Дисеасес(1981-2001)
„ЦИНДY“(Цоунтрywиде Интегратед Нонцоммуницабле Дисеасес Интерв ентион Програме(1983-2001)
„ЕУРОсцоре“(Међународни пројекат за стратификациују ризика у кардиохиругији
„Војводинасцоре“
Наставља се низом пројеката у земљи и инситранству. Актуелно се у Институту за КВБВ спроводи више научних, иностраних и домаћих, репуличких, покрајнских и градских пројеката.

У научне активности Института за КВБВ, спада и међуболничка сарадња наше куће и болница у Италији, Шведској, Француској , Немачкој и Хрватској. Сарадња подразумева заједничке научне и стручне скупове, као и стручне боравке лекара у наведеним здравственим установама. Овај вид научне сарадње показао је непорцењиву вредност.

Институт за КВБВ више пута био је организатор великих домаћих научних скупова из области кардиологије и кардиохирургије, а такође и организатор скупова са иностраним учешћем.

Научна делатност Клинике за кардиологију обавља се и кроз рад кардиолошке секције друштва лекара Војводине, Српског лекарског друштва, Удружења кардиолога Србије и САНУ.

Изарада и одбрана дипломских радова студената медицине, субспецијалистичких радова, магистраских и докторских теза лекара и медицинских сестара, посебан је вид развоја научних активности у Институту за КВБВ. Овај вид научног рада је веома важан, јер најчешће користи сопствени материјал за обраду, те су и закључци интелектуална својина наших простора. Свакако да коришћење иностраних референци доприноси усвајању нових сазнања и за кандидате, али и за менторе.
Публикације научних радова у респектабилним домаћим и иностраним часописима јесу показатељ научних активности једне здравствене установе. Лекари и медицинске сестре Института за КВБВ имају значајан број публикованих радова. У исто време велики број лекара су и рецензенти, пре свега домаћих научних часописа.

У циљу израде кавлитетних научних и стручних радова, студија и пројеката, у Институту за КВБВ формирана је и Комисија за научноистраживачки рад и публикације са задатком да сваки научни рад пре објављивања детаљно прегледа и да своје сугестије, те одобри или не одобри његово штампање или усмену презентацију.

Многи од објављених научних радова са Клинике за кардиологију Института за КВБВ добили су значајна признања и награде. Поред научних радова лекари наше куће аутори су великог броја стручних монографија и уџбеника.

У дугорочном плану развоја Института стављен је значајан акценат на даљи, још бољи и интензивнији развој научне делатности.

НАСТАВА

Клиника за кардиологију Института за КВБВ је и наставна база Медицинског факултета у Новом Саду. У том смислу, на Клиници за кардиологију Института за КВБВ врши се и едукација студената медицине и стоматологије на српском језику од 1977. године и енглеском језику од 1989. године, студената медицинске рехабилитације, фармације и здравствене неге у оквиру додипломске наставе. Такође се одвија и едукација на последипломској настави за лекаре на специјализацији из интерне медицине од 1977. године, ургентне медицине од 1983. године,опште медицине и едукација у оквиру субспецијализације из кардиологије од 1983. године. У том смислу сарадници и наставници на Клиници за кардиологију Института за КВБВ организују и одржавају практичну и теоретску наставу. Чланови су испитних комисија за полагање студенстких, специјалистичких и субспецијалистичких испита. Уоквиру наставних активности, доц. др сци. мед. Тијана Попин била је у једном мандату шеф катедре за интерну медицину, а тренутно, функцију заменика шефа катедре за интерну медицину врши вандредни професор др Игор Иванов, наставник из Института за КВБВ.

Наставници и сарадници Клинике за кардиологију, Института за КВБВ, у оквиру својих наставних, научних и едукативних обавеза аутори су већег броја приручника, монографија и делова уџбеника за студенте интерне медицине, стоматологије, ургентне и опште медицине. Неки од наставника су и рецензенти наведене литературе.

У Институту за КВБВ, Клиника за кардиологију, тренутно (1.11.2016.) ради у настави:

АСИСТЕНТИ:

6 асистената на катедри за интерну медицину
2 асистента на катедри за ургентну медицину
ДОЦЕНТИ:

2 доцента на катедри за интерну медицину
1 доцент на катедри за ургентну медицину
ВАНРЕДНИ ПРИОФЕСОРИ:

3 ванредна професора на катедри за интерну медицину
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ:

7 редовних професора на катедри за интерну медицину

Прелепо

Пумпа живота! Никад не стаје, понекад убрза или прескочи, заболи или се примири, али не престаје да испуњава своје обавезе. Срце пумпа крв до скоро свих 75 трилиона ћелија у организму. Једино рожњача у оку не добијају доток крви. Сваки дан, срце ствара довољно енергије да се вози камион 32 километра. Током живота, то је еквивалентно путу на месец и назад.

Одговорност

Будите одговорни према себи и преузмите контролу над својим здрављем. Усвојите здрав начин живота, престаните да пушите, здраво се храните, будите физички активни. Свакодневно конзумирање намирница богатих антиоксидансима може да осигура одржавање нормалне циркулације крви и нивоа крвног притиска, као и да спречи оксидацију масних материја у крвотоку, а тиме и формирање тромба.

Достигнућа

Својим резултатима и постигнућима, Институт за КВБВ сврстао се у ред водећих светских институција. Праћење напретка и развоја медицинске мисли, континуирани рад на усавршавању сваког појединца запосленог у овој установи, као и рад на едукацији генерација које долазе, постали су право и обавеза медицинских радника наше куће.

Локација нашег института:

 Пут доктора Голдмана 4,
   21204 Сремска Каменица, Војводина, Србија

 +381 21 48 05 769
    +381 21 66 22 881 

 Call centar:
    021/48 05 880
    021/66 24 122

 ikvbv@ikvbv.ns.ac.rs

IKVBV