Заказивање болничког лечења

Болничко лечење - хоспитализација је неопходна и медицински оправдана уколико је потребна здравствена заштита или њен део (дијагностика, лечење, рехабилитација) која може да се спроведе искључиво у стационарним (болничким) условима, односно уколико се здравствена заштита не може обезбедити амбулантним или кућним лечењем.

КЛИНИКА ЗА КАРДИОХИРУРГИЈУ: Пријем болесника на Клинику за кардиохирургију обавља се у Пријемној кардиохируршкој амбуланти која се налази у приземљу главне зграде Института. На заказану хоспитализацију се примају болесници који су конзилијарно добили индикацију за оперативни захват на срцу. У пријемној кардиохируршкој амбуланти дежурни лекар одобрава пријем након прегледа болесника и увида у приложену медицинску документацију. У случају хитних кардиохируршких стања, болесник се прима као хитан случај. Болесници иницијално могу бити примљени на Клинику за кардиологију, а потом након обављених прегледа попут инвазивног хемодинамског испитивања и приказа Кардиолошко-кардиохируршком конзилијуму, премештени на Клинику за кардиохирургију ради наставка лечења.

КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈУ: Пријем хитних болесника на Клинику за кардиологију се обавља у Пријемној кардиолошкој амбуланти -ПКА Клинике за кардиологију која се налази у сутерену главне зграде Института. Болесник може бити хоспитализован на Клинику као заказан или као хитан случај. На заказану хоспитализацију болесници долазе радним данима током преподнева до девет часова у Поликлинику Института за кардиоваскуларне болести Војводине. Заказани пацијенти се јављају у зграду Поликлинике (помоћна зграда) Инситута за кардиоваскуларне болести Војводине где се прави ЕКГ запис и прилаже у позивном писму тражена медицинска документација. Даљи ток пријама пацијената објашњен у процедури рада одељења поликлиничке службе.

Током хоспитализације се у зависности од природе обољења могу обавити прегледи попут неинвазивних тестова (ултразвучни прегледи, динамски моноторинзи, функциоинална испитивања), али инвазивна хемодинамска или електрофизиолошка испитивања. Такође се спроводе интервентне процедуре као што су перкутана коронарна интервенција, имплантација трајног електростимулатора срца, радиофреквентна аблација, као и затварање преткоморског септалног дефекта. Болесници са срчаном слабошћу могу бити хоспитализовани ради реевалуације општег стања, додатног испитивања и оптимизације терапије. Хитан пријем болесника одобрава дежурни лекар у ПКА, након прегледа болесника и евентуланог додатног испитивања. Као хитни случајеви се примају они болесници којима се је потребна тренутна медицинска помоћ, како би се избегло довођење у животну опасност, односно непоправљиво или озбиљно слабљење или оштећење здравља или смрт. Уколико природа хитног медицинског стања то захтева, тј. непосредно животно угрожени болесници се примају у Јединицу интензивне кардиолошке неге, где им се пружа хитна медицинска помоћ.

УПУТ ЗА СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕЊЕ: Приликом доласка на заказану хоспитализацију болесници морају донети Упут за стационарно лечење из примарне здравствене - Дома здравља, ван јужнобачког округа потребан је упут и оверена здравствена књижица, личну карту, медицинску документацију која је наведена у позивном писму секретаријата Клинике за кардиологију или кардиохирургију. Болесници који се примају као хитни случајеви могу бити примљени и без упута, тада се отвара хитан формулар и није потребно накнадно достављати упут.